АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 3. Аналіз причин впровадження мережевої технології
 4. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 7. Види господарської діяльності
 8. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ТВАРИННИЦТВА
 9. Види економічної діяльності та послуги рослинництва
 10. Види підприємницької діяльності.
 11. Види підприємницької діяльності.
 12. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту.

Торговий патент – державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому статтею 267 ПКУ порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

1). Торговельну діяльність у пунктах продажу товарів.

Торговельна діяльність– роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торгівельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток. Пункт продажу товарів – це:

– магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

– кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;

– автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;

– лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб’єктам господарювання – фізичним особам та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності;

– стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом;

– фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;

– оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

2). Діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Платні послуги – діяльність, пов’язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України. Патентуванню підлягають:– виготовлення чохлів усіх видів, навісів, тентів тощо; штор, занавісок, драпіровок;

– будівництво житла за індивідуальним замовленням ;

– будівництво житла за індивідуальним замовленням ;

– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості);

– заміна елементів живлення годинників;

– виготовлення металовиробів/огорож, гратів, поручнів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

– виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/ обручок за індивідуальним замовленням;

– обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби;

– послуги з ремонту ювелірних виробів;

– послуги з прокату спортивних і туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, дельтапланів, парусних дошок, водних лиж;

– прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв:

– прокат весільного та урочистого одягу, а також предметів атрибутики

– послуги з виконання фоторобіт;

– послуги з оброблення фотоматеріалів;

– послуги перукарень (тільки на території міст Києва і Севастополя, обласних центрів);

– послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням;

– послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням.

3). Торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти.

Пункт обміну іноземної валюти – це структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

4). Діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Для провадження вищенаведених видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, оформлену згідно за встановленою формою.

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

На здійснення торговельної діяльності передбачено також пільговий і короткотерміновийторговий патент

Пільговий торговий патент – торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів.

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

Також з придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами-резидентами України. При здійсненні продажу наведених у цьому абзаці товарів платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

Короткотерміновий торговий патент – торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів;

Об’єктом оподаткування є діяльність суб’єкта господарювання (його відокремленого підрозділу), провадження якої проводиться з придбанням торгового патенту.

Базоюоподаткування є певний вид підприємницької діяльності.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а) на території міста Києва та обласних центрів - від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

Таблиця 1.1 – Ставки збору за провадження торговельної діяльності у м. Харкові

№ з/п Пункт продажу товарів Ставка збору на місяць (частка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)
1 пояс 2 пояс 3 пояс 4 пояс
1. Магазини та інші торгові точки, що знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговий зал для покупців або використовують для торгівлі його частину        
1.1. непродовольчі:        
1.1.1. спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи тривалого терміну дії (меблями, хутром, ювелірними виробами, будматеріалами, побутовою технікою, автозапчастинами) 0,4 0,4 0,4 0,4
1.1.2. спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи (одягом, взуттям, парфумерією) та ін. 0,4 0,36 0,3 0,2
1.1.3. спеціалізовані, що торгують товарами, які були в ужитку 0,09 0,09 0,09 0,09
1.1.4. магазини з торгівлі книжковою продукцією 0,09 0,09 0,09 0,09
1.1.5. неспеціалізовані, що торгують декількома групами товарів 0,4 0,36 0,28 0,18
1.1.6. салони - магазини з продажу автомобілів 0,4 0,4 0,4 0,4
1.1.7. магазини з продажу товарів лише місцевих товаровиробників, які знаходяться на території Харківської області 0,09 0,09 0,09 0,09
1.2. продовольчі:        
1.2.1. спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи (алкогольними напоями, тютюновими виробами, кавою, чаєм) 0,4 0,4 0,31 0,2
1.2.2. спеціалізовані, що торгують товарами однієї групи (крім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, кави, чаю) 0,25 0,2 0,15 0,1
1.2.3. неспеціалізовані, що торгують декількома групами товарів 0,38 0,29 0,21 0,15
1.3. змішані 0,4 0,4 0,4 0,4
1.4. аптеки, (крім аптек, що знаходяться в державній та комунальній власності) 0,4 0,4 0,35 0,25
2. Кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, що займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торгового залу для покупців 0,29 0,23 0,18 0,11
3. Автомагазини, розвозки та інші види пересувної торгівельної мережі 0,34 0,34 0,34 0,34
4. Лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торгівельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, які передаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам і знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності 0,18 0,14 0,1 0,09
             

Продовження табл. 1.1

№ з/п Пункт продажу товарів Ставка збору на місяць (частка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)
1 пояс 2 пояс 3 пояс 4 пояс
5. Стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 0,4 0,4 0,4 0,4
6. Ресторани, категорії:        
9. Кіоски, спеціалізована мережа («Варенична», «Пиріжкова», «Млинна», тощо) та інші об'єкти громадського харчування 0,14 0,11 0,09 0,09
10. їдальні, буфети 0,09 0,09 0,09 0,09
11. Закусочні:        
11.1. до 30 посадочних місць 0,18 0,15 0,11 0,09
11.2. понад 30 посадочних місць 0,4 0,31 0,25 0,2
12. Оптові бази, склади - магазини або інші приміщення, використані для здійснення оптової торгівлі 0,4 0,4 0,4 0,4
             

 

Таблиця 1.2 – Ставки збору за провадження діяльності з надання платних побутових послуг в м. Харкові

№ п/п Види послуг Код виду послуг згідно з галузевим класифікатором 201-01-2001 «Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування» Ставка збору на місяць (частка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)
Для юридичних осіб Для фізичних осіб
1 пояс 2 пояс 3 пояс 4 пояс 1 пояс 2 пояс 3 пояс 4 пояс
Виготовлення чох­лів усіх видів, на­вісів, тентів тощо; штор, занавісок, драпіровок 01.024.03,01.024.04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Будівництво житла за індивідуальним замовленням 01.060.01,01.060.02, 01.060.03 (заводського виготовлення), 01.060.04-01.060.14, 01.060.15 (крім металевих) 01.060.16 -01.060.25 0,4 0,34 0,26 0,18 0,21 0,16 0,11 0,08
Послуги з ремонту житла за індивіду­альним замовлен­ням 01.061.01-01.061.13, 01.061.14 (крім металевих), 01.061.15 0,28 0,22 0,16 0,11 0,14 0,11 0,08 0,08
Технічне обслуго­вування та ремонт автомобілів, мото­циклів, мотороле­рів і мопедів за ін­дивідуальним за­мовленням 01.070.06-01.070.10, 01.070.14-01.070.22 0,4 0,35 0,26 0,18 0,21 0,16 0,13 0,08
01.070.11-01.070.13 0,21 0,16 0,13 0,08 0,16 0,13 0,1 0,08
01.070.23-01.070.25, 01.070.01-01.070.03 0,14 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
01.071.01 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
01.071.02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розта­шованих у сільсь­кій місцевості) 01.080.01-01.080.66 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Заміна елементів живлення годин­ників 01.091.13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Виготовлення ме­таловиробів / ого­рож, гратів, поруч­нів за індивідуаль­ним замовленням 01.094.01-01.094.08, 01.094.11 -01.094.15 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Послуги з ремонту інших предметів особистого корис­тування, домаш­нього вжитку та металовиробів 01.095.01-01.095.10, 01.095.12-01.095.16, 01.095.28,01.095.29 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних ме­талів та дорогоцін­ного каміння/ об­ручок за індивіду­альним замовлен­ням 01.100.01-01.100.06 0,21 0,16 0,13 0,08 0,16 0,13 од 0,08
Обмін лому доро­гоцінних металів на раніше виготов­лені ювелірні ви­роби 01.100.12 0,21 0,16 0,13 0,08 0,16 0,13 0,1 0,08
Послуги з ремонту ювелірних виробів 01.110.01-01.110.09 0,21 0,16 0,13 0,08 0,16 0,13 од 0,08
Послуги з прокату спортивних і тури­стичних виробів, наметів, прогулян­кових човнів, лиж­ного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних вело­сипедів, дельта­планів, парусних дошок, водних лиж 01.130.09 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Прокат транспорт­них засобів, мото­циклів, мотороле­рів, мопедів, лег­кових і вантажних автомобілів, при­чепів до автомобі­лів та інших при­строїв 01.130.10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Прокат весільного та урочистого одягу, а також предметів атрибу­тики 01.130.22 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Послуги з вико­нання фоторобіт 01.140.01-01.140.12 0,4 0,4 0,4 0,4 0,14 0,11 0,08 0,08
Послуги з оброб­лення фотоматері­алів 01.141.01-01.141.09, 01.141.11 -01.141.19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,14 0,11 0,08 0,08
Послуги перука­рень Виготовлення перук, шиньйонів, накладних борід, брів, вій тощо з волосся людини, волосу тварин та інших текстильних матеріалів 01.180.10-01.180.31, 01.180.40-01.180.77, 01.181.81 0,13 од 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
якщо тільки:                
01.180.10-01.180.31, 01.180.40-01.180.49 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
01.180.51-01.180.62 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
01.180.63-01.180.70 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
01.180.71-01.180.77 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 ] 0,08 0,08
01.181.81 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Послуги з тиражу­вання звукозаписів за індивідуальним замовленням 01.240.00 0,16 0,14 0,11 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08
Послуги з тиражу­вання відеозаписів за індивідуальним замовленням 01.241.00 0,16 0,14 0,11 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08

 

б) на території міста Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів – від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

в) на території інших населених пунктів – до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг) розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовуються кошти від сплати збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення встановленої ставки збору, але не більш як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

– використання грального автомата (грального автомата “кран-машина”, грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати;

– для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, – розмір мінімальної заробітної плати;

– для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань – розмір мінімальної заробітної плати;

– для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати, за кожне окреме гральне місце.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється у розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

Ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

Базовий податковий (звітний) період дорівнює:

- календарному місяцю – при придбанні торгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг;

- календарному дню – при придбанні короткотермінового торгового патенту;

- календарному кварталу – при придбанні торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг;

- календарному року – при придбанні пільгового торгового патенту.

Сплата збору здійснюється :

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніше, ніж за один календарний день до початкупровадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу;

г) за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту – до подання заявки на придбання торгового патенту.

Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Сплата збору здійснюється платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обмінуіноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстраціїтаких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів - за місцем провадження такої діяльності.

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до норм Податкового кодексу України та цього положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулось таке порушення.

Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

– на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

– на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

– на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

– у пунктах обміну іноземної валюти;

– у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигоряння на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатись у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.144 сек.)