АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види економічної діяльності та послуги рослинництва

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 3. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 4. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 7. Види господарської діяльності
 8. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ТВАРИННИЦТВА
 9. Види підприємницької діяльності.
 10. Види підприємницької діяльності.
 11. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності
Код КВЕД Зміст
Розділ Група Клас Підклас
  01.1 01.11     01.11.0 Рослинництво Вирощування зернових, технічних і решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва: · вирощування зернових культур на зерно для продовольчих цілей, на корм, на насіння; · вирощування бобових культур на зерно для продовольчих цілей, на корм, на насіння; · вирощування картоплі для продовольчих і технічних цілей, на насіння;
  01.12   01.12.0 · вирощування насіння олійних культур (соняшнику, коль­зи, рапсу, рижію тощо) для продовольчих і технічних цілей, а також на насіння;вирощування олійних плодів (арахісу, сої тощо); · вирощування тютюну і махорки; · первинна обробка листя тютюну і махорки (сушіння, сортування тощо); · вирощування фабричного цукрового буряку; · вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, силос; · вирощування кормових коренеплодів; · вирощування баштанних кормових; · вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно і силос; · вирощування насіння кормових культур; · вирощування прядильних культур; · первинна обробка (замочування тощо) прядильних культур; · вирощування рослин для парфумерії (лаванди, троянди тощо); · вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав’я­нистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур; · вирощування садивного матеріалу рослин для парфумерії та фармацевтики; · вирощування шишок хмелю; · вирощування коренеплодів і бульб з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо); · вирощування цикорію; · вирощування інших культур, не віднесених до підкласів 01.12.0 і 01.13.0. · Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників: · вирощування овочів (помідорів, огірків, капусти тощо); · вирощування овочевої розсади; · вирощування коренеплодів (моркви, буряку тощо); · вирощування зелені (кропу, петрушки, салату, шпинату тощо); · вирощування насіння овочевих культур; · вирощування баштанних культур для продовольчих цілей, на насіння; · вирощування кукурудзи для продовольчого споживання у свіжому вигляді; · вирощування бобових для продовольчого споживання у зеленому вигляді; · вирощування міцелію та грибів; · збирання лісових грибів; · вирощування рослин (в тому числі й дернини) для посадки та декоративного оформлення; · вирощування садивного матеріалу (саджанців, паростків, живців, вусиків тощо) декоративних і квіткових культур;
  01.13   01.13.0 · вирощування квітів; · вирощування насіння квітів; · вирощування розсади квітів; · вирощування квіткових цибулин, бульб тощо; · вирощування інших культур, віднесених до цього класу. · Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробниц­тва напоїв і прянощів: · вирощування фруктів; · вирощування ягід; · вирощування винограду; · збір дикорослих фруктів та ягід; · вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур і винограду; · переробка фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства; · вирощування цитрусових; · вирощування субтропічних культур; · вирощування маслин; · виробництво маслинової олії в межах господарства; · вирощування горіхів (волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо); · збирання лісових горіхів; · вирощування і збирання плодів каштана благородного; · вирощування культур для виробництва напоїв (чайного листя тощо); · вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів); · вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів.
  01.14   01.14.0 Надання послуг у рослинництві: · на договірній основі передпосівна обробка полів і насіння, сівба і садіння культур, збирання врожаю і підготовка продукції до збуту (обрізування, сортування, очистка, охолодження тощо); · надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом; · агрохімічне обслуговування; · закладення та утримання садів й інших продуктивних насаджень; · закладення та утримання парків, зелених насаджень на спортивних або подібних об’єктах; · захист рослин від хвороб і шкідників; · забезпечення функціонування зрошувальних та осушувальних систем; · послуги спеціалізованих підприємств за індивідуальними замовленнями населення; · виконання авіаційно-хімічних робіт.

 Згідно з Державним класифікатором продукції і послуг (ДКПП) у рослинництві виділяються такі класи і категорії:

1) культури зернові та технічні: культури зернові, культури овочеві, культури олійні, рослини цукроносні, культури кормові, культури прядильні, каучук натуральний, тютюн необроблений, культури технічні та ін.;

2) овочівництво, садівництво та розсадники: овочі свіжі, продукція розсадників та квітництва;

3) плоди та культури для виробництва напоїв: виноград; фрукти, ягоди та горіхи; кава, чай, мате та какао-боби; прянощі.

Завдання статистики рослинництва такі: всебічна характеристика стану і розвитку рослинництва; вивчення масових явищ і процесів, що відбуваються в цій галузі сільського господарства; виявлення і дослідження впливу факторів, що визначають її стан і розвиток; встановлення невикористаних резервів збільшення обсягів продукції рослинництва та підвищення її якості; характе­ристика місця і значення рослинництва в аграрному секторі і в народному господарстві країни.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)