АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Орієнтовний перелік тем для публічного вступу як форми пропаганди знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. I. Формирование глобального инновационного общества
 4. I. Формирование системы военной психологии в России.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. II. Розвиток математичних знань.
 12. II. Розвиток математичних знань.

1. Останній винахід у медицині

2. Новий медичний препарат

3. Інтернет і сучасна медицина: плюси і мінуси

4. Модест Левицький як лікар і філолог

5. Термінологічна концепція доктора медицини Мартирія Галина

6. З історії медичної термінології (анатомічної, стоматологічної)

7. Правові аспекти медицини

8. Українська медицина в особах (лікарі – майстри своєї справи), лікарські династії

9. Лауреати Національної медичної премії (зокрема Пілецький А.М. - 2013р.)

10. Нобелівські лауреати у галузі медицини

11. Евтаназія: морально-правові аспекти

12. Деонтологічні проблеми сучасної медицини

13. Милосердні люди ще потрібні

14. Свідомість і підсвідомість у структурі особистості

15. Про клятву Гіппократа, або найневдячніша праця та, за яку одержуєш тільки самі подяки.

16. Таємниці сну

17. Клонування і майбутнє людства

18. Чи загрожує нам перенаселення

19. До проблеми шумового забруднення довкілля

20. Лихослів’я небезпечне для здоров’я

21. Емоційний стан людини як фактор використання ненормативної (інвективної) лексики

22. Дещо про ятрогенні захворювання

23. Слово лікаря як зцілювальна сила

24. Стрес та хвороби

25. Вам треба кинути курити!

26. Алкоголь: отрута чи «аква віта»?

27. Як перемогти звичку

28. Вживання м’яса: за і проти

29. Культура споживання жувальної гумки

30. Нетрадиційні методи лікування: за і проти

31. Щеплення: чи потрібні вони?

32. СНІД: сучасний стан в Україні

33. Мистецтво бути здоровим: лазня як місце проведення культурного дозвілля

34. Гіпокінезія – проблема ХХІ століття

35. Біохімічний годинник людини, або ще раз про довголіття

36. Давня йога - здоров’ю підмога

37. Їсти, щоб жити

38. Алергія – побічне дитя прогресу

39. Про голодування, дієти та пости

40. Латинські прислів’я, афоризми як елемент збагачення мови лікаря

41. Що таке клептоманія (нейрофобія, піроманія, клаустрофобія) …?

42. Здобутки наностоматології

43. Зубні щітки: яку обрати?

44. Засоби гігієни: іригатори, йоршики – плюси та мінуси

45. Жувальні гумки: види, властивості, показання до використання.

46. Із історії зубної щітки та зубної пасти

47. «Голлівудська усмішка»: як її досягти

48. Брекети і «голлівудська усмішка»49. Що обрати: флоси, зубочистки, іригатори?

50. Моя майбутня професія – стоматолог-ортопед

3. Додаткове завдання (за бажанням студентів)

Напишіть невеликий твір-оповідання з елементами роздуму (чи іншу жанрову форму) про випадок із життя, коли результат лікування (добрий чи поганий) значною мірою залежав від дотримання чи недотримання медичним працівником правил етики й естетики спілкування.

Практичне заняття № 11

Тема. Нормативність і правильність фахового мовлення лікаря. Акцентологічні та орфографічні норми української мови

План

1. Акцентологічні норми і засоби милозвучності української мови. Складні випадки наголошення медичних термінів.

2. Правопис складних слів-медичних термінів.

3. Правила написання складноскорочених слів і графічних скорочень.

4. Орфографічний практикум: велика літера, позначення м’якості приголосних, вживання апострофа, спрощення в групах приголосних, подвоєння та подовження приголосних тощо


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)