АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хімічний склад

Читайте также:
  1. Костянтинівський державний хімічний завод ( Костянтинівка, Донецька обл.)
  2. Та його ознаки, склад.
  3. Тема 2. Адміністративний проступок, його ознаки та склад.
  4. Хімічна розвідка і хімічний контроль при ліквідації ХНА
  5. Хімічний захист
  6. Хімічний склад

70.Деякі види лікарської рослинної сировини містять каротиноїди. Вкажіть лікарську рослинну сировину, де каротиноїди накопичуються в великих кількостях та використоється при виготовленні фітопрепаратів:.

А. трава грициків

В. листки смородини

С. плоди обліпихи

D. листки суниць

Е. корені петрушки

71. У весняний період року рекомендують застосовувати вітамінні засоби. Що є сировиною для виготовлення вітамінних фітопрепаратів з високим вмістом аскорбінової кислоти?

А. Fructus Foeniculi

В. Folia Digitalis

С. Flores Calendulae

D. Fructus Rosae

Е. Radices Glycyrrhizae

 

Заготівля та сушка лікарської рослинної сировини.

72. Вкажіть правильний термін заготівлі плодів шипшини.

А. Пізньою весною

В. Ранньою весною

С. Влітку

D. Восени до приморозків

Е. Восени після приморозків

73. При заготівлі листків кропиви дводомної її можна переплутати з домішками:

А. Яснотки білої

В. Суниці лісової

С. Конвалії травневої

D. Барбарису звичайного

Е. Первоцвіту весняного

74. Лікарську рослинну сировину в аптечних установах зберігають за різними групами у відповідних умовах. До якої групи зберігання відносяться плоди шипшини

А., що вміщує поживні речовини

В. ЛРС, яка має подразнюючу дію

С. ЛРС, що містить сильнодіючі речовини

D. ЛРС, яка вміщує ефірні олії

Е. загальна група ЛРС

75. В ЦРА надійшов план по заготівлі трави череди. Заготівля верхівок довжиною до 15 см повинна здійснюватися у фазі:

А. цвітіння

В. на початку цвітіння

С. плодоношення

D. бутонізації

Е. в кінці цвітіння

76. Трави, в основному, заготовляють у період цвітіння рослин. Виняток становить трава череди. Коли заготовляють траву череди?

А. У період цвітіння рослини

В. У фазі бутонізації

С. Перед початком цвітіння рослини

D. У період зрілих плодів

Е. У період появи плодів

77. Плоди шипшини вміщують значну кількість аскорбінової кислоти. При якій температурі необхідно сушити цю сировину?

А. Сировину необхідно переробляти без сушіння у свіжому вигляді

В. До 400С

С. 40–450С

D. 50–600С

Е. 80–90 0С

78. Лікарська рослинна сировина “квіти нагідок” заготовляють у фазі:

А. бутонізації

В. початку цвітіння

С. горизонтального стояння язичкових квітівD. початку плодоношення

Е. протягом усього періоду вегетації

79. Заготівлю плодів обліпихи проводять шляхом:

А. обтрушування гілок після приморозку

В. обривання плодів вручну

С. зривання плодів секатором

D. зрізання гілок і наступного обтрушування плодів

Е. збирання опалих після приморозку плодів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)