АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 2. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ТА ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА, ЩО МІСТЯТЬ ПОЛІСАХАРИДИ

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 3. АНАЛІЗ ЛР ТА ЛРС, ЩО МІСТЯТЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
 4. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 5. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 6. Вибір роздільника обліку
 7. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи (Розділ 1)
 8. Висновки до 3 розділу
 9. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 10. Вставка розриву сторінки або розділу
 11. Демультиплексор (роздільник) Demux
 12. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)

31. Вiрна вiдповiдь А, тому що перелічені в питанi фiзико-хiмiчнi властивості характерні для камедi. Слиз не продукується деревинними рослинами та не є бурого кольору, а мумiйо взагалі не її речовиною рослинного походження.

32. Вiрна вiдповiдь D, тому що iнулiн складається з залишків фруктози з одним залишком глюкози наприкінці молекули, тому iнулiн відносять до гомополiсахаридiв.

Для вiдповiдi на питання № 38-39 необхідно знати вiдповiднiсть ланцюга лікарська рослина – група БАР, про що можна дізнатися зі змісту підручнику з фармакогнозiї [ ].

40. Вiрна вiдповiдь В, тому що лікарська рослина мати-й-мачуха (пiдбiл) зацвітає попереду появи листя, тому заготiвля листя можлива лише пiсля вицвітання рослини.

41. Вiрна вiдповiдь В, тому що листя лопуха зовнi дуже схожi на листя пiдбiлу, тому можуть бути заготовлені помилково.

44. Вiрна вiдповiдь А, тому що така діагностична ознака як клітини-мішки з безколірним вмістом, який при обробці метиленовим синім набуває блакитного забарвлення (гістохімічна реакція на слиз) характерна для коренів Алтеї лікарської.

45. Вiрна вiдповiдь В, тому що наявність паренхимних клітин, заповнених інуліном, та лізігенні вмістища з ефірною олією, з усіх перерахованих видів лікарської рослиної сировини, характерні для кореневища оману (Rhizomata et radices Inulae).

46. Вiрна вiдповiдь В, тому що саме спиртовий розчин метиленового синього даэ зі слизом блакитне забарвлення, тому є реактивом для гістохімічної реакції.

47. Вiрна вiдповiдь Е, тому що розчин Люголя – це розчин І2 в КІ, а саме І2 є реактивом для визначення крохмалю.

48. Вiрна вiдповiдь С, тому що саме α-нафтол з сульфатною кислотою концентрованою дає з інуліном фіолетове забарвлення, тому є гістохімічною реакцією.

49. Вiрна вiдповiдь А, тому що серед наведених біологічно активних сполук давати позитивний результат (жовте забарвлення) з 5% розчином лугу може лише слиз, а саме вона міститься у корені Алтею.

50. Вiрна вiдповiдь С, дивись пояснення к питанню 52.

51. Вiрна вiдповiдь Е, дивись пояснення к питанню 51.

55. Вiрна вiдповiдь С, тому що препарати ехінацеї пурпурової проявляють саме імуномостимулюючу дію.

54. Вiрна вiдповiдь А, тому що препарат «Плантаглюцид» виробляють з листя Подорожника, основною групою якого є полісахаридний комплекс.55. Вiрна вiдповiдь Е, тому що слиз покращує відходження мокротиння, тому лікарська рослина сировина з цією групою біологічно активних речовин доцільно включати в склад відхаркувальних чаїв.

56. Вiрна вiдповiдь В, дивись пояснення к питанню 57.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)