АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 11. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ТА ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА, ЩО МІСТЯТЬ АЛКАЛОЇДИ

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 3. Алкалоїди – похідні бензолізохіноліну
 4. Алкалоїди – похідні тропану
 5. Алкалоїди – похідні фенантренізохіноліну
 6. АНАЛІЗ ЛР ТА ЛРС, ЩО МІСТЯТЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
 7. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 8. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 9. Вибір роздільника обліку
 10. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи (Розділ 1)
 11. Висновки до 3 розділу
 12. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)

322. Вiрна вiдповiдь D, тому що в структурі сангвінаріну лежить ядро ізохіноліну.

323. Вiрна вiдповiдь Е, тому що назва препарату глауцин походить від основної діючої речовини – глауцин (лікарська рослина – glaucinum flavum – Мачок жовтий).

324. Вiрна вiдповiдь А, тому що назва основних діючих речовин в більшості випадків походить від латинської назви рослин. Так і в випадку перцю стручкового, основні діючі речовини якого - алкалоїди з назвою капсаціноїди походять від латинської назви виробляючої рослини – Capsicum annuum.

325. Вiрна вiдповiдь С, тому що тропанові алкалоїди переважно накопичуються в рослинах родини Solanaceae (Пасльонові), до яких з нижченаведених відносяться Блекота чорна.

328. Вiрна вiдповiдь С, тому що резерпин є одним з 100 індольних алкалоїдів, які знайдені у коренях видів раувольфії.

329. Вiрна вiдповiдь В, тому що чемериця накопичує алкалоїди цевератревої групи, а також гієрвін, рубійервін та ін., які належать до типу стероїдних глікоалкалоїдів.

330. Вiрна вiдповiдь А, пояснення дивись до питання 325.

331. Вiрна вiдповiдь В, раувольфія вміщує близько 100 алкалоїдів, які за структурою відносяться до індольних.

333. Вiрна вiдповiдь Е, тому що, як було зазначено вище, основну діючу речовину називають по назві рослини, з якої вона була виділена, тому з термопсису одержують хінолізидиновий алкалоїд термопсин.

334. Вiрна вiдповiдь В, тому що всю сировину, яка вміщує алкалоїди, окрім бульбоцибулин Пізньоцвіту, відносять до сильнодіючої і, тому зберігають її за списком Б.

335. Вiрна вiдповiдь В, тому що сукупність макроскопічних діагностичних ознак, а саме фіолетовий трубчато-дзвоникуватий віночок квітки, а також той факт, що сировина отруйна, свідчать про те, що ця лікарська рослинна сировина – трава беладони.

336. Вiрна вiдповiдь В, тому що лікарська рослинна сировина яка містить тропанові алкалоїди відноситься до однієї родини Sohanaceae – Пасльонові і тому має спільні мікродіагностичні ознаки, але їх можна розрізнити за включеннями оксалат кальцію у вигляді піску.

337. Вiрна вiдповiдь D, тому що у дурману розрізняюча діагностична ознака – це наявність крупних, численних друз оксалату кальцію.

338. Вiрна вiдповiдь D, тому що блекота, як і інші представники родини Solanaceae вміщує в клітинах оксалат кальцію, але у вигляді призматичних кристалів.339. Вiрна вiдповiдь С, тому що пояснення дивись до питання 336.

340. Вiрна вiдповiдь D, тому що інша назва катарантусу рожевого – основна діюча речовина цієї рослини має схожу назву – вінбластін – димерний індольний алкалоїд.

341. Вiрна вiдповiдь А, тому що для визначення алкалоїдів в витягах з лікарської рослинної сировини дуже часто застосовують високочутливі, неспецифічні, загальноосадові реактиви, один з яких (самий найпоширеніший) реактив Драгендорфу (розчин нітрату вісмуту основного в калії йодиді).

343. Вiрна вiдповiдь А, тому що спориння вміщує так звані ерголінові алкалоїди, в основі яких лежить скелет ерголіну, тому стандартизацію цієї сировини проводять за вмістом одного з ерголінових алкалоїдів – ерготоксину.

345. Вiрна вiдповiдь С, тому що в цьому питанні треба звернути увагу на запропоновані варіанти відповідей, адже всі з наведених реактивів використовуються для ідентифікації алкалоїдів, але до загальноосадових відносяться лише реактив Драгендорфу.

347. Вiрна вiдповiдь А, тому що 1% розчин пікрінової кислоти – це один з загальноосадових реактивів (реактив Хагера) для визначення алкалоїдів.

348. Вiрна вiдповiдь В, тому що за фармакопеєю вміст суми алкалоїдів у перерахунку на хелідонін визначається титруванням з індикацією точки еквівалентності потенціометрично.

349. Вiрна вiдповiдь В, тому що кодеїн та морфін відносять до однієї групи алкалоїдів (ізохінолінової) та однієї підгрупи (тип морфінану). Тому при метилюванні морфіну отримують кодеїн.

350. Вiрна вiдповiдь А, тому що алкалоїди – основи розчинаються в органічних розчинниках, тобто хлороформі.

351. Вiрна вiдповiдь С, тому що аймалін – це один зі 100 індольних алкалоїдів групи ібогаїну, який виділено з коренів раувольфії. На його основі виробляють препарат „Аймалін”, який має антиаритмічну дію.

‡агрузка...

352. Вiрна вiдповiдь Е, тому що сама назва лікарських препаратів вказує на лікарську рослинну сировину, з якої їх виробляють – трава беладони.

353. Вiрна вiдповiдь С, тому що до складу комплексного препарату Бронхолітин входить глауцина гідро хлориду, який проявляє протикашльову дію.

354. Вiрна вiдповiдь А, тому що термопсис ланцетний (Thermopsis lanceolata) – єдина з наведених лікарських рослин, яка вміщує хінолізидиновий алкалоїд термопсін, який виявляє відхаркувальну дію.

355. Вiрна вiдповiдь С, тому що латинська назва страстоцвіту інкарнатного – Passiflora incarnata, що збігається з назвою лікарських препаратів “Пассіт” та „Новопассіт”.

356. Вiрна вiдповiдь В, тому що корені барбарису (Radices Berberidis) вміщують берберин, який проявляє жовчогінну дію.

357. Вiрна вiдповiдь Е, тому що в експерименті препарати чистотілу затримують ріст злоякісних пухлин, тому на основі хелідоніну – основної діючої БАР чистотілу розроблено лікарський препарат „Україн”.

358. Вiрна вiдповiдь А, тому що з наведених БАР – алкалоїдів лише глауцин проявляє протикашлеву активність.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)