АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 4. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ТА ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА, ЩО МІСТЯТЬ ВІТАМІНИ

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 3. АНАЛІЗ ЛР ТА ЛРС, ЩО МІСТЯТЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
 4. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 5. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 6. Вибір роздільника обліку
 7. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи (Розділ 1)
 8. Висновки до 3 розділу
 9. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 10. Вітаміни аліфатичного ряду
 11. ВІТАМІНИ. ГОРМОНИ. АЛКАЛОЇДИ
 12. Вставка розриву сторінки або розділу

72. Вiрна вiдповiдь D, тому що саме восени до приморозків плоди шипшини набувають повної стиглості.

73. Вiрна вiдповiдь А, тому що з наведених, в якості відповідей, лікарських рослин лише Яснотка біла зовнішньо схожа на Кропиву дводомну.

 

Кропива дводомна Яснотка біла

74. Вiрна вiдповiдь А, тому що плоди шипшини вміщують значну кількість вітамінів, вуглеводів та ліпідів, тому повинні зберігати як лікарську рослинну сировину, що вміщує поживні речовини, а саме в парах хлороформу.

75. Вiрна вiдповiдь D, тому що трава череди (причепи) один з небагатьох видів лікарської рослинної сировини, що заготовляється у фазу бутонізації.

77. Вiрна вiдповiдь Е, тому що аскорбінова кислота здатна до легкого окислення, тому щоб уникнути цього процесу та нівелювати дію ферментів треба вибрати високу температуру сушіння, а саме 80-90%.

78. Вiрна вiдповiдь С, тому що лікарська рослинна сировина «квітки» згідно з правилами заготівлі треба збирати у фазу масового цвітіння, до того ж у більшості з рослин родини Айстрових (Asteraceae) до якого відносяться нагідки лікарські (Calendula officinalis) квіти збирають в період горизонтального стояння язичкових квітів.

79. Вiрна вiдповiдь А, тому що свіжі ягоди дуже ніжні та при заготівлі деформуються, до того ж заготівля плодів може бути травматичною тому що гілки обліпихи закінчуються гострими колючками. Мерзла ягода менш деформується та легко обтрушується.

82. Вiрна вiдповiдь А, тому що плоди у формі трикутних серцеподібних стручечків з двома стулками, які за формою нагадують «торбу» або «балалайку» є морфологічною діагностичною ознакою трави грициків (Herba Bursae pastoris).

83. Вiрна вiдповiдь D, тому що плоди шипшини секцій Cinnamomeae (Корична) та Canina (Собача) можна відрізнити тільки за положенням чашолистків та формою, все інше – колір, смак, розміри та кількість насінин в них схожа.

секція Cinnamomeae секція Canina

84. Вiрна вiдповiдь А, тому що з наведених прикладів лікарських рослин до приведеного опису підходять лише плоди шипшини собачої та коричної , але залишок від чашолистиків у формі п’ятикутника є діагностичною ознакою шипшини собачої.

86. Вiрна вiдповiдь А, тому що всі наведені мікроскопічні діагностичні ознаки характеризують кропиву дводомну, а саме наявність жалких волосків-емергенців. 


87. Вiрна вiдповiдь Е, тому що з усіх наведених лікарських рослин наявність одноклітинних волосків зірчастої форми з бородавчатою поверхнею є лише у грициків.

95. Вiрна вiдповiдь D, тому що з усіх наведених лікарських рослин лише Folia Urticae (листя кропиви) вміщує велику кількість вітамінів (С, В1, В12, К та ін.) та може бути рекомендована як полівітамінний засіб.

96. Вiрна вiдповiдь В, тому що саме каротиноїди проявляють репаративну дію та класично призначається для лікування ран, виразок та ерозій.

97. Вiрна вiдповiдь В, тому що саме каротиноїди використовують для лікування дерматологічних захворювань, та як репаративні препарати.

99. Вiрна вiдповiдь С, тому що з запропонованих видів лікарської рослинної сировини, великим вмістом вітаміну С (наряду з сапонінами) відрізняється Folium Primulae vesis.

100. Вiрна вiдповiдь D, тому що як було зазначено вище, каротиноїди, які вміщує Обліпиха крушиновидна (Hippophaes rhamnoides), використовуються як репаративні засоби при ранах та опіках шкіри.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)