АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Флаваноїди

Читайте также:
  1. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
  2. ВІДПОВІДІ

157. Вiрна вiдповiдь С, тому що софора японська (саме пуп’янки, а не плоди) вміщує більш 20% рутину і є промисловим джерелом для його отримання.

158. Вiрна вiдповiдь В, не дивлячись на те що більше рутину в Alabastrae Sophorae japonicae, але в Fructus також є значна кількість рутину.

159. Вiрна вiдповiдь D, тому що квітки терену і глоду схожі зовні та при заготівлі їх можна переплутати.

Глід криваво-красний Терен

160. Вiрна вiдповiдь D, тому що при заготівлі збирають кошики в період цвітіння, а потім вищипують крайові квітки, частково захоплюючи й внутрішні квітколоже ї обгортку відкидають. Фармакопея регламентує % вміст обгорток і квітколож в сировині.

161. Вiрна вiдповiдь А, тому що на сонці квітки волошки синього кольору швидко біліють, що вважається дефектом.

162. Вiрна вiдповiдь В, тому що на початку цвітіння верхівки (що саме і підлягає заготівлі) не перевищують 40 см, а товщина стебла становить не більше 5 мм. Під час масового цвітіння вже починається часткове здерев’яніння чашечки, а це є дефектом.

166. Вiрна вiдповiдь А, тому що фіалка польова та марьянник дібровний мають схожі морфологічні ознаки, тобто схожі зовні.

  Фіалка польова Мар’янник дубравний

167. Вiрна вiдповiдь В, тому що на сонці або на повітрі можливе знебарвлення сировини, що є неприпустимим.

169. Вiрна вiдповiдь Е, тому що з приведених видів лікарської рослинної сировини описаним морфологічним ознакам, а саме – жовтий колір та плівчасті листочки, відповідає лише цмин пісковий.

170. Вiрна вiдповiдь В, тому що для коренів вовчуга польового характерна наявність ізофлавоноїдів, які мають блакитну флюоресценцію.

171. Вiрна вiдповiдь С, тому що з приведених методів визначення для флавоноїдів, які містяться в коренях вовчуга, характерні лише уланідинова проба та хроматографічні методи, але ізофлавоноїди, які містяться в вовчугу ціаніди нової проби не дають.

172. Вiрна вiдповiдь С, тому що жовто-зелене забарвлення витягу після додавання раствору AlCl3 є якісною реакцією на флавоноїди.

173. Вiрна вiдповiдь D, тому що основною якісною реакцією на флавоноїди є ціанідинова проба (проба Синода) з металічним магнієм і концентрованою хлористоводневою кислотою.177. Вiрна вiдповiдь D, тому що в УФ-світлі при довжині хвилі 360 нм більшість флавоноїдів флуоресціюють, і цю їх властивість використовують для ідентифікації в хроматографічному аналізі.

178. Вiрна вiдповiдь В, тому що з багатьох методів кількісного визначення має спектрофотометричний метод, який базується на реакціях комплексоутворення з іонами різних металів з наступним визначенням оптичної густини в УФ-світлі при відповідній довжині хвилі. Так рутин в витягу звіробою визначають кількісно після реакції з AlCl3.

181. Вiрна вiдповiдь D, тому що основний компонент кореня вовчуга – Radix Ononidis – ононін.

182. Вiрна вiдповiдь С, тому що основний компонент квітів Волошки (Flores Cyani) – ціанін.

186. Вiрна вiдповiдь Е, тому що основним діючими речовинами сухоцвіту багнового є флавоноїди представлені кверцетином, кемпферолом і гнафалозидами А і В, а також каротиноїдами. І хоча за більшістю літературних джерел сухоцвіт за хімічною класифікацією відноситься до лікарської рослинної сировини, що вміщує каротиноїди, стандартизацію цієї сировини згідно Фармакопеї проводять за вмістом флавоноїдів.

187. Вiрна вiдповiдь В, тому що з запропонованих видів лікарської рослинної сировини, кровоспинну дію при маточних та гемороїдальних кровотечах виявляє лише корінь Вовчуга (Radix Ononidis, корень Стальника).

188. Вiрна вiдповiдь Е, тому що спиртову настоянку „Новоїманін” виробляють з трави звіробою, який виявляє протимікробну дію на золотистий стафілокок.

190. Вiрна вiдповiдь А, тому що з запропонованих видів лікарської рослинної сировини діуретичну дію виявляє лише трава хвощу (Herba Equiseti arvensis).

192. Вiрна вiдповiдь Е, тому що з запропонованих видів ЛРС, що вміщує флавоноїди максимальну кількість рутину вміщують плоди Софори японської (fructus Sophorae japonicae). А рутин є 3-рутинозидом кверцетину.

194. Вiрна вiдповiдь D, тому що здебільшого солодка гола використовується як сапонінвміщуюча сировина, але противиразковий препарат „Ліквірітон” отримують саме з флавоноїдної фракції.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)