АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок системи теплоакумулюючого електроопалення з застосуванням технології «ЕЛЕКТРОПІК»

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів
 7. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 8. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 9. База даних як складова інформаційної системи
 10. Банківської системи в Україні.
 11. в умовах рейтингової системи
 12. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.

2.8.1 Розрахувати обсяги фактичних тепловтрат будівлі за кожен день досліджуваного періоду.

2.8.2 Визначити фактичні мінімальне, максимальне та середнє значення фактичних тепловтрат будівлі.

2.8.3 Визначити потужність системи ТАО для розрахункової температури по регіону та для кожного з визначених у п.2.8.2:

; ; ; .

2.8.2 Визначити споживання електроенергії для потреб опалення за тарифними зонами для кожної доби по кожному з чотирьох варіантів потужності.

2.8.3 Визначити обсяги та розподіл споживання електроенергії для кожного з чотирьох варіантів за тарифними зонами:

· зона пікового навантаження

(з 8 год. до 10 год.; з 17 год. до 21 год);

· зона напівпікового навантаження

(з 6 год. до 8 год.; з 10 год. до 17 год.; з 21 год. до 23 год);

· зона «нічного провалу» навантаження енергосистеми

(з 23 год. до 6 год.).

2.8.3 Визначити обсяги капіталовкладень при впровадженні ТАО «Електропік» та експлуатаційні витрати на опалення за період дослідження.

Проектно-кошторисна документація ТАО «Електропік», розроблена у 2011 році показує, що питома вартість його впровадження складає 3000 грн./кВт встановленої потужності. В цю вартість включені всі витрати, передбачені в будівельних кошторисах, в тому числі вартість проектування, експертиз, технагляду, будівельно-монтажних робіт, налагоджування та здачі-приймання.

Сформувати висновки по підрозділу 2.8

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)