АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Споживачі електричної енергії будівлі

Читайте также:
 1. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 2. БНМ 1.4.16. Закон збереження повної механічної енергії
 3. Визначення теплотехнічних характеристик будівлі, потреба у тепловій енергії на опалення, ГВП та вентилювання
 4. Дані для проектування електричної мережі .
 5. Динаміка та структура виробництва електроенергії
 6. Житлові будівлі та приміщення харчової промисловості
 7. Загальні відомості про будівлі та споруди.
 8. Закон взаємозв’язку маси і енергії
 9. Інформування споживачів
 10. Механічний переривник, безпосередньо керуючий накопичувачем енергії
 11. На підставі сучасного підходу дослідників поведінки споживачів до «образу Я» в структурі цього поняття виокремлюють чотири складові. Яка з наведених складових зайва?
 12. НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ»
Споживач Потужність, Вт
  Мікрохвильова піч 850…1500
  Чайник 1200…1500
  Холодильник 230…550
  Посудомийна машина 2000…2500
  Кавомолка 140…220
  Тостер 800…1500
  Блендер 220…700
  Кухонний комбайн 500…800
  Кавоварка 150…3000
  Телевізор 17…300
  Комп'ютер 150…300
  Кондиціонер 800…2500
  Пилосос 700…2000
  Фен 1200…1800
  Пральна машина 700…2000
  Праска 800…2400
  Електроплита 1200…4000
  Принтер 100…650
  Копіювальний пристрій 2000…5000
  Факс  
  Насос 250…500
  Музичний центр  
  DVD-плеєр 35…60
  Витяжка 100…150
  Вентилятор 10…60
  Електросушарка 400…2000
  Електроковдра 40…100
  Бритва 10…15
  Дриль 600…1000

2.3.2 Побудувати графіки споживання електричної енергії для кожного споживача окремо протягом тижня.

Освітлення

Мікрохвильова піч

Холодильник

Комп’ютер
Телевізор

Пилосос

Пральна машина

Сумарний графік електричного навантаження протягом тижня

2.3.3 Розрахувати обсяги енергії спожитої протягом:

· кожної доби тижня ;

· усього тижня ;

· середнє добове (),

та визначаємо:

· найменш завантажену добу ;

· найбільш завантажену добу ;

, Вт·год;

, Вт·год;

де - потужність споживання, Вт;

- тривалість режиму електроспоживання, год.

2.3.4 Визначити характеристики усіх пікових режимів електроспоживання:

· величину пікового навантаження ;

· тривалість пікового навантаження ;

· енергію спожиту у пікових режимах ;

· частку енергії спожитої у пікових режимах для кожної доби.

2.3.5 Визначити заходи щодо зменшення величини максимального пікового навантаження та проводим оптимізацію графіка електричного навантаження.

2.3.6 Визначити оптимізовані характеристики усіх пікових режимів електроспоживання по п.2.3.4.

Сформувати висновки по підрозділу 2.3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)