АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Щодо масового отруєння дітей дошкільного віку в місті Нетішин

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 3. А) Соціальний захист дітей-інвалідів
 4. А. Професійні отруєння
 5. Адаптація дітей і підлітків у соціальному середовищі
 6. АЛГОРИТМ ДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ФАХІВЦЯМИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
 7. В клініку швидкої допомоги доставлено хворого з легким отруєнням снодійними. Який препарат потрібно негайно ввести хворому?
 8. Взаємодія між усіма фахівцями, які працюють з даним контингентом дітей та їх батьками.
 9. Вигодовування грудної дитини. Харчування дітей, старших однорічного віку
 10. Визначення площі опіків у дітей
 11. Висновку за актом розслідування спалаху харчового отруєння
 12. Виховання гігієнічних навичок ВІЛ-інфікованих дітей

 

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний виконавець Відмітка про виконання
Виїзд мобільної оперативної групи ГУ МНС на місце надзвичайної ситуації Негайно Начальник ГУ МНС України в Хмельницькій області  
Інформування про подію, яка сталася керівництва ОДА, обласного управління охорони здоров'я, УМВС, СБУ, обласної СЕС, медичної служби катастроф, доведена первинна інформація до чергової служби МНС України Негайно Оперативний черговий ОКЦ  
Організація оперативного штабу з ліквідації НС Негайно Начальник УПМ  
Проведення постійного моніторингу ситуації Постійно Оперативний штаб з ліквідації НС  
Прийняття участі у засіданні комісії ТЕБ та НС м. Нетішин 7.10 Начальник ГУ МНС України в Хмельницькій області  
Залучення особового складу МНС до підготовки палат в СМЧ-4 для розміщення постраждалих дітей 7.10 Начальник ЗДПО-1  
Організація обходу дошкільних закладів міста для встановлення кількості дітей, що відвідали заклади 6 та 7 жовтня 2005 року, прогнозування можливих масштабів отруєння 7.10 Оперативний штаб з ліквідації НС  
Проведення збору всього о/с загону по сигналу „ЗБІР" 7.10 Начальник ЗДПО-1  
Надання допомоги СМЧ-4 в створенні прийомних пунктів по прийому дітей 7.10 Начальник ЗДПО-1  
Проведення попередження медичних закладів суміжних районів про необхідність надання допомоги фахівцями та підготовки закладів до прийому постраждалих дітей (в разі необхідності) 7.10 Робоча група ГУ МНС  
Приведення в готовність наявних автомобілів швидкої допомоги в Шепетівській, Білогірській, Теофіпольській, Полонській та Старокостянтинівській ЦРЛ для виїзду до місця події 7.10 Робоча група ГУ МНС  
Інформування населення про надзвичайну подію та її розвиток через засоби масової інформації з метою недопущення паніки серед населення міста 7.10 Оперативний штаб з ліквідації НС  
Організація постійного чергування на пунктах прийому постраждалих від отруєння 7.10 Начальник ГУ МНС України в Хмельницькій області  
Проведення заходів щодо забезпечення СМЧ-4 додатковими ліжками та комплектами 7.10 Начальник ЗДПО-1  
Доставка до СМЧ-4 постільної білизни для розміщення постраждалих із залученням особового складу та техніки ЗДПО-1 7.10 Оперативний штаб з ліквідації НС  
Залучення вихователів та вчителів дитячих закладів для проведення подвірного обходу за адресами проживання дітей для попередження про масове отруєння 7.10 Оперативний штаб з ліквідації НС  
Організація доставки необхідних медпрепаратів до відділень СМЧ-4 Постійно Оперативний штаб з ліквідації НС  
Прийняття участі у засіданні комісії ТЕБ та НС під керівництвом першого заступника голови ТЕБ та НС щодо організації дій усіх служб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення своєчасної і кваліфікованої допомоги постраждалим від отруєння дітей 7.10 Начальник ГУ МНС, перший заступник начальника ГУ МНС, заступник начальника ГУМНС з питань реагування на НС  
Створення резерву ліжко-місць для госпіталізації хворих у всіх відділеннях лікувального корпусу СМЧ-4. 7.10 Оперативний штаб з ліквідації НС, Начальник ЗДПО-1  
Прийняття участі у засіданні оперативного штабу з ліквідації НС під керівництвом Голови Хмельницької ОДА для покращення ефективності координації спільних дій служб взаємодії 7.10 Начальник ГУ МНС, перший заступник начальника ГУ МНС, заступник начальника ГУМНС з питань реагування на НС  
Забезпечення прийому та розміщення медикаментів, що прибувають, по лікувальним відділенням СМЧ-4 Постійно Оперативний штаб з ліквідації НС, Начальник ЗДПО-1  
Ведення постійного моніторингу кількості госпіталізованих дітей Постійно Робоча група ГУ МНС  
Проведення детального аналізу НС згідно методичних рекомендацій міністерства 10.10-20.10 Робоча група ГУ МНС  

  

Перший заступник

начальника ГУ МНС України

в Хмельницькій області
полковник вн.сл. Г.В. Петренко

 


Додаток 9.

ХРОНОЛОГІЯ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)