АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 14. Призначення покарання – 2 години

Читайте также:
 1. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків
 2. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків
 3. В нормах Особливої частини кримінального права передбачені умови звільнення від кримінального покарання за окремі види злочинів.
 4. В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що передбачені в ст.66 Кримінального Кодексу?
 5. В якій відповіді названа ознака кримінального покарання.
 6. Видатки державного бюджету та їх призначення
 7. Види покарання для неповнолітніх.
 8. Виконання покарання у виді громадських робіт
 9. Виконання покарання у виді конфіскації
 10. Виконання покарання у виді обмеження волі
 11. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
 12. Виконання покарання у виді штрафу

1. Овчаренко, засуджено за крадіжку майна до 3 років позбавлення волі. Під час відбування покарання він вчинив напад на наглядача, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. В процесі розслідування було встановлено, що після вчинення крадіжки, але до винесення вироку, Овчаренко зґвалтував неповнолітню Ящук, а також, погрожуючи ножем, відібрав у неї перстень і сережки.

В процесі судового розгляду звинувачення Овчаренко в усіх цих злочинах було підтверджено. Строк, відбутий ним за першим вироком, становив 2 роки.

Який порядок призначення покарання за сукупністю злочинів і декількома вироками одночасно? Мотивуйте свою відповідь.

Сформулюйте резолютивну частину другого вироку в частині, що стосується призначення покарання (строки покарання у вигляді позбавлення волі вкажіть в межах санкції відповідних статей).

 

2. Гапоненка було засуджено за крадіжку майна, вчинену за попереднім зговором групою осіб, до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання в установі виконання покарання загального режиму. Під час відбування покарання встановлено, що після першої крадіжки, але до винесення вироку, він вчинив крадіжку в складі організованої групи. На момент винесення другого вироку Гапоненко відбув половину строку покарання, призначеного за першим вироком.

Якими правилами слід керуватися при призначенні покарання Гапоненку у другому вироку? Мотивуйте свою відповідь.

 

3. Мартинов за вчинення хуліганства засуджений до 2 років обмеження волі; за умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень до 2 років виправних робіт.

Який порядок призначення остаточного покарання за сукупністю злочинів? Яке остаточне покарання може бути призначене Мартинову? Мотивуйте свою відповідь.

 

4. Зінченка було засуджено за розбій з проникненням у житло до 10 років позбавлення волі. Відбуваючи це покарання, він заподіяв засудженому Савченку умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. За цей злочин його засуджено до 8 років позбавлення волі. До цього покарання суд частково приєднав не відбуту частину позбавлення волі за попереднім вироком і призначив остаточне покарання – 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в УВП суворого режиму.Варіант. Відбуваючи покарання, Зінченко заподіяв Савченко умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.

Чи правильно суд призначив Зінченко остаточне покарання за основною фабулою і за варіантом? Мотивуйте свою відповідь.

 

5. Колісенко визнаний винним у вчиненні крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому і хуліганства. За перший злочин його засуджено до 3 років позбавлення волі, за другий – до 3 років обмеження волі. Остаточне покарання: 3 роки позбавлення волі з випробуванням, на підставі ст.75 КК. Іспитовий строк Колісенку встановити 3 роки.

Чи вірне рішення прийняв суд? Мотивуйте свою відповідь.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)