АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень

Читайте также:
 1. Алгоритм вибіркового методу
 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 3. Будівельна частина
 4. Будівельні матеріали із кераміки
 5. Вибір варіанту машин і устаткування
 6. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 7. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 8. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 9. Вибір методів навчання
 10. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 11. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді

У цьому розділі дають обґрунтування вибору прийнятих при проектуванні будівельних конструкцій – фундаменту, елементів несучого каркаса будинку, стін, покрівлі, підлоги, вікон, дверей та ін. і наводять їх опис. Прийняті будівельні конструкції детально наводяться в графічній частині проекту.

Нижче наведено приклад виконання опису будівельних конструкцій

Приклад. Виробничий будинок приймається одноповерховим; має один проліт розміром 12 м, крок колон становить 6 м, кількість колон - 7.

Корпус санітарно-побутових приміщень розташовується в окремому будинку, з'єднаному з виробничим цехом галереєю шириною 2,2 м. Будинок має 4 прольоти по 6 м, крок колон становить 6 м, кількість колон - 4.

Висота виробничих приміщень приймається, з огляду на габарити (висоту) технологічного обладнання та підвісного транспортного обладнання, рівною 4,2 м, висота санітарно-побутових приміщень - 2,2 м.

Отриману площу і кубатуру цеху перевіряють згідно з санітарними нормами, щоб площа виробничих приміщень становила не менш 4,5 м2, а об’єм – не менше 15 м3 на одного робітника в найбільш численній зміні. У нашому випадку площа становить 471,2/26 = 18,1 м2, а об'єм – 1979/26 = 76,1 м3, тобто відповідають санітарним нормам.

Для будівництва будинків застосовуються наступні конструкції:

а) виробнича будівля:

Фундамент:

- монолітні залізобетонні фундаменти серії 1.412 (глибина стакана – 0,8 м, плитна частина одноступінчаста 1,5 х 1,5 х 0,3 м)

Каркас будинку:

- колони залізобетонні серії 1.423-3 площею розтину 0,4 х 0,3 м.

- балки залізобетонні прольотом 12 метрів серії 1.462-1 (довжина – 11960 мм, висота перерізу – 890 мм, ширина – 300 мм).

Покриття:

- плити покриттів серії 1.465-7 (довжина – 5970 мм, висота – 300 мм, ширина – 2980 мм)

Стіни:

- панелі стінові зовнішні легкобетонні серії 1-432-5 (довжина – 5980 і 11980 мм, висота перерізу – 1200 мм, ширина – 300 мм).

Внутрішні стіни та перегородки цегляні товщиною 200 мм;

б) корпус санітарно-побутових приміщень:

Фундамент:

- монолітні залізобетонні фундаменти серії 1.412 (глибина стакану - 0,8 м, плитна частина одноступінчаста 1,5 х 1,5 х 0,3 м)

Каркас будинку:

- колони залізобетонні серії 1.423-3 площею перерізу 0,3 х 0,3 м.- балки кроквяні залізобетонні прольотом 6 метрів серії 1.462-1 (довжина - 5960 мм, висота перерізу – 300 мм, ширина – 300 мм).

Покриття:

- плити покриття серії 1.465-7 (довжина – 5970 мм, висота – 300 мм, ширина – 2980 мм)

Стіни:

- панелі стінові зовнішні легкобетонні серії 1-432-5 (довжина – 5980 мм, висота перерізу – 1200 мм, ширина – 300 мм), цегла

Внутрішні стіни та перегородки – цегельні товщиною 100 мм;

Вікна:

-метало-пластикові із внутрішнім відкриванням шириною 1500 і 3000 мм, висотою 1200 мм.

Двері:

Мело-пластикові

- внутрішні – глухі одинарні без порога шириною 700 і 900 мм і глухі подвійні без порогу шириною 1600 мм;

- зовнішні –- глухі одинарні з порогом шириною 1800 мм.

У виробничому цеху встановлено четверо воріт двопільних розкривних серії ПР-05-36 розміром 3х3 м.

У будинках передбачений внутрішній водостік, через який атмосферні опади потрапляють в зливну каналізацію.

Підлога виробничого будинку складається з наступних елементів:

- підстильний шар – ущільнений щебенями ґрунт;

- гідроізоляція – з рулонних матеріалів на клеючій основі;

- прошарок – цементно-піщаний розчин;

- покриття – керамічна плитка.

Покрівля виробничого будинку складається з наступних елементів:

- пароізоляція – шар рубероїду на гарячому бітумі;

- теплоізоляція – пінополістирольні плити товщиною до 50 мм;

- захисний шар – рубероїд, що наклеюється мастикою, підігрітою до 110-1200С;

- гідроізоляція – чотирьохшаровий рубероїдний килим, наклеєний покрівельною бітумною мастикою, підігрітою до 160-1900С;

- захисний шар – гравій світлих тонів товщиною 25 мм, фракцією 5-15 мм, втоплений у бітумну мастику.

8. Розрахунок витрати води та енергії.

У даному розділі проекту визначають витрати води, пари, електроенергії, холоду, палива для потреб цеху і санітарно-побутових приміщень. Ці дані необхідні для визначення потужності силових установок, складання графіків витрат, розрахунку пари і водопроводу, складання калькуляції собівартості готової продукції й т.п.

Витрата води на рибообробних підприємствах складається з наступних статей:

а) витрати виробничі (технічні і технологічні): на охолодження і конденсацію, видалення забруднень, розморожування та інше.;

б) витрати на генерацію пару та інші потреби котельні;

в) витрати на господарсько-побутові потреби.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)