АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою

Читайте также:
 1. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 2. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.
 3. В. Задачі для самоконтролю
 4. Г) матеріали, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці.
 5. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 6. Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.
 7. ІІІ. Інструменти і матеріали для роботи. Правила безпечної праці з інструментами.
 8. Керамічні матеріали та вироби.
 9. Конструктивні системи, будівельні матеріали та методи будівництва житла
 10. Матеріали для самоконтролю
 11. Матеріали для самоконтролю
 12. Матеріали для самоконтролю

10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для рек­торського контролю).

1. Жінка 46 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що виник вперше 8 годин назад після фізичного навантаження, не купується приймом нітрогліцерину. Об-но: ЧСС - 80/хв, ЧД - 18/хв. АТ 120/80 мм рт ст На ЕКГ- депресія на 2 мм сегменту ST у II ,III, AVF відведеннях. Який попередній діагноз слід встановити у даному випадку?

A. Гострий коронарний синдром.

B. Стенокардія напруги.

C. Інфаркт міокарда.

D. Міокардит.

E. Перикардит.

2. Хворий 54 років був доставлений з інтенсивним ангінозним нападом. Раптом з’явилась ядуха, різка слабкість. Об’єктивно: ціаноз, ЧДД 32 дих/хв., ЧСС=Ps=120 уд/хв., АТ 130/70 мм рт.ст. Над легенями дихання послаблене, у нижніх відділах вологі хрипи. Тони серця приглушені, акцент II тона над легеневим стовбуром. На ЕКГ-елевація сегменту ST у II ,III, AVF відведеннях. З якого препарату слід розпочати лікування?

A. Фуросемід.

B. Дофамін.

C. Еуфілін.

D. Преднізолон.

E. Строфантин.

3.Чоловік 47 років доставлен ШМД до приймального відділення. Із анамнеза звісно: був практично здоровим, після значного фізичного навантаження під час роботи на приусадібній ділянці став скаржитися на біль, яка гостро виникла в епігастральній області, нудоту, блювоту, головокружіння, загальну слабкість. Пульс 110 у хв., АТ-90/60 мм.рт.ст. Тони серця приглушені. Живіт при пальпації м’який, безболісний. Яке дослідження необхідно зробити першим?

A. ЕКГ.

B. Клінічний аналіз крові.

C. Фіброгастроскопія.

D. Рентген шлунку.

E. Ультразвукове дослідження черевної порожнини.

4. Жінка 46 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що виник вперше 8 годин назад після фізичного навантаження, не купується приймом нітрогліцерину. Об-но: ЧСС - 88/хв, ЧД - 18/хв. АТ 120/80 мм рт ст При ЕКГ дослідженні зміни відсутні. Яке лікування найбільш доцільно призначити хворому?

A. Бета-блокатор, аспірин, гепарин.

B. Бета-блокатор, аспірин, стрептокіназа.

C. Бета-блокатор,аспірин, нітрати.

D. Сечогінні засоби, аспірин, нітрати.

E. Інгібітори АПФ, аспірин, стрептокіназа.

5. Хвора 55 років скаржиться на дуже сильні болі за грудниною, в епігастрії, нудоту. Скарги з'явилися вперше за 3 години до госпіталізацїї. АТ 120/70 мм рт. ст., пульс 80 за хвилину, аритмічний. Над нижніми відділами легень вологі хрипи. ЕКГ: підйом сегменту ST II, III, aVF, зниження ST V1-V4. Який діагноз виставлено хворому?A. Задньо-діафрагмальний інфаркт міокарду

B. Передній інфаркт міокарду

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Кардіогенний шок

E. Гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST.

6. Хворий 54 р, госпіталізований зі скаргами на пекучий, стискаючий біль за грудиною, з ірадіацією в ліве плече, не купірується нітрогліцерином, наростаючу задишку. Об-но: шкіра бліда, пульс – 112 за хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ 70/50 мм.рт.ст.,тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м’який, не болючий. ЕКГ: ритм синусовий, зниження вольтажу зубця R, різкий підйом ST над ізолінією та негативний Т у відведеннях І, ІІ, aVL, V1-4 . Яке ускладнення виникло?

A. Кардіогенний шок.

B. Колапс.

C.Гостра лівошлуночкова недостатність.

D. Розрив міжшлуночкової перетинки.

E. Аневризма серця.

7.Хворий 55 р., 5 років страждає на стенокардію напруги, відмічає задишку, раптовий інтенсивний пекучий біль за грудиною, що триває 2,5 години. На ЕКГ ритм синусовий, правильний, ЧСС 100/хв, у V3-5 сегмент ST на 8 мм над ізолінією. Тони серця ослаблені. АТ – 140/90 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги слід вжити першочергово?

A. Інгаляція кисню.

B. Інфузія допаміну.

C. Тромболітична терапія.

D.Електрокардіостимуляція.

E. Інфузія гепарину.

8. Хворий, 56 р., скаржиться на стискаючий біль за грудиною, який з’явився після фізичного навантаження. Самостійно прийняв 3 таблетки нітрогліцерину з інтервалом в 5 хв. При об’єктивному огляді Рs – 88 в хв., ритмічний, АТ 140/90 мм рт.ст.; тони серця ослаблені, діяльність ритмічна. Провести ЕКГ немає можливості. Необхідно призначити:

A. Внутрішньовенно інфузію 0,01 % розчину нітрогліцерину.

‡агрузка...

B. Сублінгвально ще 1 табл. нітрогліцерину.

C. Нітрогліцерин сублінгвальний спрей.

D. Нітрогліцерин трансдермальний пластер.

E). 2 % нітрогліцеринову мазь.

9. Хворий, 60 р з діагнозом: ІХС: гострий коронарний синдром. Після порушення ліжкового режиму стан хворого погіршився: посилились болі за грудиною, задишка, загальна слабість, АТ – 80/50 мм рт.ст., ЧСС – 110 за 1 хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, хворий вкритий холодним липким потом. Який з препаратів застосуєте для корекції порушень гемодинаміки?

A. Кардіамін.

B. Мезатон.

C. Дофамін.

D. Строфантин.

E. Преднізолон.

10. Хворий 49 р. скаржиться на інтенсивний, стискаючий біль за грудиною, який виник після стресу, триває понад годину, не зменшився після прийому 3 таблеток нітрогліцерину. Раніше подібний біль купировався 1 таблеткою нітрогліцерину, тривал не більш 10 – 15 хвилин, виникал після значного фізичного навантаження. Стан хворого середньої важкості, акроціаноз, пульс 100/хв, АТ 150/100 мм рт.ст. На ЕКГ горізонтальна депресія ST у відведеннях V1–5 на 4 мм. Ваш діагноз?

A. Гострий інфаркт міокарду.

B. ІХС. Стенокардія напруги, ФК2.

C. Гострий коронарний синдром.

D. Гострий перикардит.

E. Гіпертонічний криз.

11. Тема наступного заняття: «Ведення хворого з інфарктом міокарда. Ведення хворого з кардіогеним шоком »

1.Завдання для УДРС та НДРС з теми наступного заняття:

- Підготувати доклад на тему: «Особливості перебігу та лікування гострого коронарного синдрому при відсутності атеросклеротичного ураження коронарних судин»

 

Методичні рекомендації склала доц. Ковальчук Л.І.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)