АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична частина. Розв’язування ситуаційних завдань

Читайте также:
 1. III. Практична частина.
 2. Апаратна частина
 3. Детинець - укріплена центральна частина давнього міста на Русі.
 4. Для підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) з Кримінального права України (Особлива частина)
 5. Друга частина розробляється по фінансовому проекту за допомогою ЕОМ.
 6. З дисципліни «Кримінальне право України (загальна частина)»
 7. Загальна частина
 8. Загальна частина
 9. Загальна частина
 10. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 11. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 12. Загальна частина

Розв’язування ситуаційних завдань

Задача 1.Коломойський, працюючи директором КП «Кам’янець парк» та будучи відповідальним по нагляду за охороною праці на цьому підприємстві, не організував функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, не призначив (не проконтролював самостійно) особу з відповідною фаховою підготовкою, відповідальну за організацію безпечної праці під час видалення дерев та пеньків у міських умовах, не забезпечив працівників технологічними картами та технологічними інструкціями з безпечного видалення дерев. При цьому допустив до виконання робіт, пов’язаних з видалення дерев у сквері міста без проходження медичного обстеження Ваврика (за фахом плиточника-облицювальника), Кондратюка (за фахом агронома) та Москальова (за фахом водія), що не мали відповідної професійної підготовки. Внаслідок цього близько 10 год. 10 хв. При виконанні цими особами завдання Коломойського по видаленню дерев у сквері міста відповідно до ордера районної ради не допиляний Вавриком та Кондрамюком стовбур ясена впав на Москальова, спричинивши йому тілесні ушкодження, від яких він помер на місці. Дайте кримінально-правову оцінку діяння Коломойського. Ознайомтеся з Законом України «Про охорону праці», з правилами охорони праці під час видалення дерев та пеньків у населених пунктах України, затв. Наказом Державного комітету України з житлово-комунального господарства від 30 листопада 1995 року та типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженої наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 36 січня 2005 року. Які статті, пункти цих нормативних актів були порушені винним? Напишіть мотивувальну частину вироку. Чи зміниться кваліфікація, якщо потерпілим від злочину був би не Москальов, а Кравчук, який проживав поруч від скверу і йшов з дому на роботу?

Задача 2.Завідувач свиноферми в с. Демидівка Херсонської області Степанюк допустив до роботи по підключенню електроенергії учня-електрика Олега, знаючи, що той перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Олег був смертельно травмований. Дайте кримінально-правову оцінку діяння Степанюка.

Задача 3.Юсупов, приватний підприємець, орендував територію закритого складу з метою здійснення підприємницької діяльності. Він найняв на роботу охоронцем Пукаса, однак, вони лише в усній формі домовилися про виконувану роботу, трудовий договір укладений не був. Пукас, намагаючись самостійно загасити пожежу ємкостей, в яких знаходилась паливно-мастильна суміш, не справився з цим, в результаті чого стався вибух, а він від опіків помер на наступний день у лікарні. Дайте кримінально-правову кваліфікацію діяння Юсупова.Задача 4. Виконуючий обов'язки начальника Іллінецького комбікормового заводу Ярославчук дав вказівку трьом жінкам-вантажницям скидати висівки з другого поверху на перший за допомогою спеціальних отворів При цьому він знав, що захисні решітки цих отворів зняті, а вантажниці не мали досвіду такої роботи і це не входило до кола їхніх безпосередніх обов’язків Під час роботи сипуча маса висівок затягла до отворів двох працівниць, які впали на перший поверх, де були засипані висівками і згодом загинули від механічної асфіксії. Дайте кримінально-правову оцінку діяння Ярославчука.

Задача 5.Вопленко була прийнятий на роботу машиністом крану 5-го розряду в сталеплавильний цех ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» з іспитовим строком 1 місяць, в період якого вона згідно з розпорядженням № 797 пройшла додаткову підготовку – стажування та перевірку знань з питань охорони праці по спеціальності машиніст крана і допущена до самостійної роботи на крані. Розпорядженням начальника сталеплавильного цеху за Вопленко були закріплені мостові електричні крани сталеплавильного цеху за реєстраційними номерами 4909, 373, 1958, 1959. 10 серпня Вопленко прийшла на своє робоче місце і приступила до виконання своїх обов’язків на крані за реєстраційним № 4909. В цей же час для виконання робіт на крані за реєстраційним № 373 приступила кранівник Назарук. При виконання нею робіт виникли несправності в роботі електрообладнання, я зв’язку з чим вона викликала чергового слюсара-електрика, який приступив до ремонтних робіт.

‡агрузка...

Близько 12 год. 30 хв. Бригадир кранівників Остапенко дала розпорядження Назарук у зв’язку з виробничою необхідністю перейти працювати на кран за реєстраційним № 4909, на якому працювала Вопленко, а Вопленко – перейти на кран за реєстраційним № 373, на якому працювала Назарук. Остання замінила Вопленко, передавши їй розпорядження Остапенко і попередивши, що на крані здійснюються ремонтні роботи слюсарем-електриком і рубильник включати не можна.

Вопленко за наказом начальника зміни Чижа почала переміщати кран за реєстраційним № 373 у зв’язку з виробничою необхідністю. Вона почала переміщати кран, не перевіривши його робочий стан та не переконалася перед початком роботи у відсутності третіх осіб на крані. На той час на крані на електрообладнанні крану проводив ремонтні роботи слюсар-електрик. Вопленко включила рубильник крану, направивши електричний технічний струм в електрообладнання крану, в результаті чого слюсар-електрик помер на місці. Дайте кримінально-правову кваліфікацію діяння Вопленко. При цьому розслідуванням була проаналізована інструкція по охороні праці для кранівників електричних кранів мостового типу, затверджені наказом голови правління заводу, яка є обов’язковою для виконання кранівниками. При цьому перед початком роботи кранівник повинен (п. 2.2. Інструкції): 1) ознайомитися зі станом крану по записам в Журналі прийому-передачі зміни, а також вияснити стан крану у кранівника, що здає зміну; 2) оглянути механізм крану, його гальма та кріплення, ходову частину, буферні обладнання, кінцеві вимикачі; 4) оглянути крюк та його кріплення в обоймі, ціпки і кільця вантажопідйомного магніту; 5) провести зовнішній огляд електроапаратів; 6) упевнитися у відсутності на крані сторонніх предметів; 7) упевнитися у відсутності на крані і на підкранному шляху ремонтних працівників чи сторонніх осіб. Згідно п. 1.7. цієї Інструкції кранівнику заборонено включати рубильник і виконувати роботи механізмами крану, якщо на його галереї знаходяться люди. Винятки допускаються для слюсарів і електромонтерів при огляді ними механізмів крану, в цьому випадку включання механізмів проводиться суворо по команді осіб, які проводять огляд чи регулювання.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)