АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?

Читайте также:
 1. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 2. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 3. В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?
 4. В обстежуваного А., 25 років визначали показник споживання кисню за 1 хвилину. Яка величина цього показника в нормі?
 5. В обстежуваної Л., 28 років, визначили фібриноген плазми. Яка концентрація даного білка в нормі?
 6. Видатні постаті села
 7. Визначення показників економічної ефективності інвестицій
 8. Визначення показників надійності елемента системи
 9. Визначення строків тужавлення.
 10. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 11. ДІАГНОСТИКА ПОРОКІВ СЕРЦЯ

А. +РОвд. – 1000 мл.

В. РОвид. – 1000 мл.

С. ЧД – 16 за 1 хвилину.

D. Відношення вдиху до видиху – 1:1,2.

Е. ДО – 400 мл.

 

23. Величина ЖЄЛ залежить від:

А. Віку.

В. Статі.

С. Росту, маси тіла.

D. Фізичного розвитку.

Е. +Всіх перелічених показників.

 

24. Величину яких показників треба знати, щоб вирахувати коефіцієнт легеневої вентиляції:

А. ДО, РОвд, РОвид.

В. +ДО, ФЗЄ, МП.

С. ДО, ЖЄЛ, ЧД.

D. МВЛ, ХОД, ЧД.

Е. ФЗЄ, РОвд, Ровид.

 

25. Які з перерахованих показників необхідні для визначення альвеолярної вентиляції:

А. ДО, РОвд, РОвид.

В. ЧД, ЖЄЛ, РОвд.

С. +ДО, МП, ЧД.

D. МП, ЖЄЛ, ДО.

Е. ХОД, ЧД, ДО.

 

26. У обстежуваного встановили величина коефіцієнту альвеолярної вентиляції/легеневий кровотік, який відповідав нормі. Вкажіть з нижче перелічених:

А. 0,5.

В. 1,5.

С. 1,8.

D. +0,8.

Е. 1,9.

 

27. Які з перерахованих показників не можна визначити за допомогою методу спірометрії:

А. ДО.

В. +РОвд.

С. РОвид.

D. ЖЄЛ.

 

28. Які з перерахованих показників не можна визначити за допомогою методу спірографії:

А. ДО.

В. РОвд.

С. РОвид.

D. +ЗО.

29. В обстежуваного в стані спокою методом спірографії встановили наступні показники:

А. ДО – 500 мл.

В. Ровд – 1,5 л.

С. РОвид – 1,5 л.

D. ЖЄЛ – 3,5 л.

Е. +ХОД – 15 л за 1 хвилину.

 

30. Які з перелічених показників необхідні для визначення ЗЄЛ:

А.+ДО, РОвд, РОвид, ЗО.

В. ДО, ЧД, МП, ЗО.

С. ДО, РОвд, РОвид, ЧД.

D. АВ, ХОД, МП.

Е. ЧД, ЖЄЛ, МП.

 

31. У людини похилого віку спостерігається обмеження дихальних екскурсій грудної клітки, що є результатом:

А. +Зменшення еластичності міжреберних хрящів.

В. Зниження кількості сурфактанту.

С. Зниження кровопостачання легень.

D. Тривалого паління тютюну.

Е. Підвищення кількості сурфактанту.

 

32. Після операції на черевній порожнині хворий знаходиться в стані спокою в горизонтальному положенні. В цьому стані інспірація легень на 80 % здійснюється, наймовірніше, за рахунок скорочення:

А.+Діафрагми.

В. Зовнішніх межреберних м’язів.

С. Внутрішніх межреберних м’язів.

D. Великих і малих грудних м’язів.

Е. М'язів живота.

 

Тривале тютюнопаління викликає стійкий набряк слизової оболонки повітроносних шляхів, що збільшує опір рухові повітря. Лікарі таким пацієнтам рекомендують дихати через рот. Чому?

А. +Дихання через рот зменшує аеродинамічний опір.

В. Збільшується ЖЄЛ.

С. Збільшується ДО.

D. Збільшується ФЗЄ (функціональна залишкова ємкість).

Е. Підвищується кровопостачання легень.

 

34. Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимально глибокого вдиху, це:

А. +Життєва ємкість легень.

В. Загальна ємкість легень.

С. Функціональна залишкова ємкість.

D. Резервний об'єм видиху.

Е. Киснева ємкість легень.

 

Які впливи викликають ефекти скорочення м'язів бронхів та бронхіол?

А. +Холінергічні.

В. Адренергічні.

С. Холінергічні та адренергічні.

D. Пуринергічні.

Е. Серотонінергічні.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)