АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E) Карпат. 27. Альпі қатпарлығының таулы жүйесі:

Читайте также:
  1. E) Карпат.

 

27. Альпі қатпарлығының таулы жүйесі:

A) Грампиан тауы;

B) Скандинавия тауы;

C) Вогез;

D) Судет;

E) Апеннин. +

 

28. Қандай өзен аңғары рифтогенді зонада қалыптасты?

A) Дунай;

B) Рона;

C) Висла;

D) Эбро; +

E) По.

 

29. Жағасы биік әрі жартасты, терең, арнасы жіңішке теңіз шығанағы:

A)Шхер;

B) Лагун;

C) Фьорд; +

D) Лиман;

E) Эстуарий.

 

30. Судың ең биік толысуы Еуропаның қай шығанағында ?

A) Генуэз;

B) Фин;

C) Сен-Мало; +

D) Бристоль;

E) Венециан..

 

31. ТМД аумағындағы ең терең теңіз (5500 м):

A) Қара;

B) Балтық;

C) Баренц; +

D) Беринг;

E) Жапон;

 

32. ТМД аумағындағы ең суық теңіз:

A) Ақ;

B) Кар;

C) Шығыс-Сібір;

D) Лаптевтер; +

E) Чукот.

 

33. ТМД аумағындағы ең тұзды теңіз (34,7 промилле)

A) Чёрное;

B) Балтийское;

C) Баренцево;

D) Берингово; +

E) Охотское.

 

34. Карпатттағы таулы жайылым қалай аталады:

A) Верховина;

B) Полонина; +

C) Буковина;

D) Черногора;

E) Яйла.

 

35. Қырым аумағының қай жерінде сальздер бар?

A) Далалы Қырым;

B) Керч түбегі; +

C) Тарханкут түбегі;

D) Қырымның оңтүстік жағалауы

E) Таулы Қырым.

 

36. Қырымның оңтүстік жағалауындағы максимум жауын-шашын түсетін мезгіл:

A) Жаз;

B) Күз;

C) Қыс;

D) Көктем +

E) Жыл бойы.

 

37. Қырымның ең биік нүктесі Роман-Кош тауының биіктігі, м:

A) 1245;

B) 1345;

C) 1445;

D) 1545; +

E) 1645

 

38. Грузияның географиялық сипаттамасы «Сакартвелос цховреба» атты еңбектің авторы:

A) Ш. Руставели;

B) Царица Тамара;

C) Г.Саакадзе;

D) В.Багратиони; +

E) А.Джавахишвили

 

39. Таугүл (рододендрон) қай зонада өседі ?A) Шөлейт;

B) Құрғақ дала;

C) Таулы-орманды;

D) Таулы-шалғынды; +

E) Гляцийлі-ивалді

 

40. Маймылдар питомнигі қай жерде ?

A) Баку;

B) Ленкорань;

C) Батуми;

D) Сухуми; +

E) Сочи.

 

41. Батыс Еуропадағы ең ірі көл:

A) Веттерн

B) Боден

C) Венерн +

D) Балатон

E)Меларен.

 

42. Батыс Еуропаның фьорд елі:

A) ¦лыбритания

B) Испания

C) Грекия

D) Норвегия +

E) Швеция.

 

43. Еуропадағы ежелгі максималды таулы мұз басу:

A) Рисс; +

B) Бибер;

C) Миндель;

D) Вюрм;

E) Гюнц.

 

44. Еуропадағы өзендердің максималды ( > 1500 мм) ағыны:

A) Батыс Скандия; +

B) Альпі;

C) Пиреней;

D) Апеннин;

E) Шотландия.

 

45. Электр энергиясының 99,5 % су электр станциясынан алатын мемлекет:

A) Швейцария; +

B) Норвегия;

C) Франция;

D) Австрия;

E) Италия.

 

46. Еуропадағы ең құрғақ климаттық белдеу:

A) Экваторлық;

B) Тропиктік;

C) Субтропиктік; +

D) Қоңыржай;

E) Субарктикалық.

 

47. Герциндік Еуропаға қандай ландшафтар тән:

A) Лава платосы;

B) Аралас орман;

C) Жалпақ жапырақты орман; +

D) Тайга;

E) Орманды дала.

 

48. Қандай таулы жүйе альпілік құрылымға жатпайды:

A) Шварцвальд; +

B) Стара-Планина;

C) Рило-Родопы;

D) Биік Татра;

E) Шваб платосы.

 

49. Қай таулы жүйенің ең биік нүктесі – Ането тауы

A) Биік Татра;

B) Родопы;

C) Апеннин;

D) Пиреней; +

E) Иберия тауы.

 

50. Еуропадағы ең биік жанартау:

A) Этна; +

B) Везувий;C) Гекла;

D) Стромболи;

E) Вулькано.

 

51. Карпаттың қазіргі кездегі мұз басу аумағы, км2:

‡агрузка...

A) 250;

B) 180;

C) 90;

D) 50;

E) 0. +

 

52. Еуропадағы Карст таулы үстірті қай жерде ?

A) Сардиния аралы;

B) Кантабрий таулары;

C) Истрия түбегі; +

D) Крит аралы;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)