АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E) Попокатепетль

 

89. Зеңгір (Скалистые) тауы қандай қатпарлыққа жатады?

A) Ларамий +

B) Киммерий

C) Альпі

D) Герцин

E) Каледон.

 

90. Батыс жарты шардағы ауа температурасының абсолюттік максимумы (72°С) қай жерде тіркелген?

A) Флорида түбегі

B) Юкaтан түбегі

C) Ажал аңғары (Долина Смерти) +

D) Куба

E) Оңтүстік Сьерра-Мадре.

 

91. Солтүстік Америкадағы вулканизм дамуының ауданы:

A) Куба

B) Мексика таулы қыраты +

C) Эльсмир аралы

D) Юкатан түбегі

E) Алеут аралы

 

92. Солтүстік Американың қандай өңірі арктикалық шөл зонасына жатады?

A) Лабрадор түбегі

B) Юкон таулы үстірті

C) Баффинов Жері +

D) Маккензи тауы

E) Гудзонов шығанағы жағалауы

 

 

93. Солтүстік Америкадағы прерий топырағы

A) Қарақоңыр

B) Сұр

C) Ашық сұр

D) Қара

E) Брунизем. +

 

94. үлкен Бассейнге тән басым ландшафт:

 

A) Орманды дала

B) Дала

C) Құрғақ дала

D) Шөл және шөлейт +

E)Прерий.

 

95. Кубаның тектоникалық құрылымы:

A) Архей

B) Каледон

C) Альпі +

D) Герцин

E) Мезазой.

 

96. Лабрадор түбегінің тектоникалық құрылымы?

A) Кембрийге дейінгі қалқан +

B) Каледон

C) Альпі

D) Герцин

E) Мезазой.

 

97. Прерий зонасында қандай мәдени өсімдіктер өседі?

A) Жүгері, соя +

B) Зығыр, арпа

C) Қара бидай, бидай

D) Қарақұмық, тары

E) Мақта, батат.

 

98. Солтүстік Американың аумағы бойынша ең үлкен ұлттық парк:

A) Вуд-Баффало +

B) Клуэйн

C) Наханни

D) Йеллоустон

E) Йосемит.

 

99. Гумбольд Анд тауын зерттеу барысында қандай идеяның негізін қалады?

A) Тынық мұхиттың Анд климатына әсерінB) Тік белдеулілік +

C) Амазониядағы ормандардың таралуы

D) Жағалаулардағы климатқа теңіз ағыстарының әсері

E) Адамның табиғатқа әсері.

 

100. Оңтүстік Американың герцин құрылымы:

A) Гвиан таулы қыраты және Льянос Ориноко

B) Пуна мен Патагония +

C) Бразилия таулы қыраты

D) Пампа және Гран-Чако

E) Кариб Андысы.

 

101. Анд тауын қандай тектоникалық құрылымдар құрайды?

A) Мезазой және кайназой

B) Кайназой және палеозой

C) Протерозой және мезозой

D) Архей және палеозой

E) Кайназой және мезозой. +

 

 

102. Оңтүстік Американың ең төменгі нүктесі (- 40 м):

A) Вальдес түбегі +

B) Маражо аралы

C) Ла-Плато сағасы

D) Патус көлінің жағалауы

E) Таитао түбегі.

 

103. Анд тауының ең биік бөлігі?

A) Кариб Андысы

B) Экваторлық Анды

C) Перуан Андысы

D) Орталық Анд

E) Чилий Андысы. +

 

104. Оңтүстік Америкадағы өзендердің негізгі қоректену көзі:

A) Жаңбырмен +

B) Қармен

C) Мұздықпен

D) Жер асты суларымен

E) Барлығы.

 

105. Дүние жүзіндегі ең биік Анхель сарқырамасы Оңтүстік Американың қай өзенінде?

A) Амазонка

B) Мадейра

C) Карони +

D)Парана

E) Касикьяра.

 

106. Атакама шөлінің өте құрғақ болуының себебі:

A) Бұлттылықтың аз болуы

B) Жер бедері

C) Суық ағыстар +

D) Ауаның жоғары температурасы

‡агрузка...

E) Ауаның төменгі температурасы.

 

107. Шығыс Амазонканың маусымдық ылғалдануының себебі:

A) Пассаттық циркуляция

B) Географиялық орны

C) Муссондық циркуляция +

D) Орография

E) Конвекция.

 

108. Патагония платосы ландшафтарының шөлейтті типте болуын қалай түсіндіресіз?

A) Географиялық орны және атмосфералық циркуляциясы

B) Құрлықтың конфигуряциясы және орографиясы

C) Атмосфералық циркуляция және орографиясы +

D) Геологиялық құрылымы және орографиясы

E) Орография және литологиясы.

 

109. «Кампос» дегенімз не?

A) Ойпат

B) Орман

C) Орманды дала

D) Дала +

E) Саванна.

 

110. Пампаға тән топырақ түрі:

A) Қара

B) Қызыл-қара +

C) Сары

D) Қошқыл

E) Сұр қоңыр.

 

111. Оңтүстік Америкадағы «каатинга» дегеніміз не?

A) Қылқанжапырақты орман

B) Биікшөпті саванна

C) Құрғақ дала

D) Қуаңшылыққа төзімді, аласа, тікенді сирек ағаштар мен бұталар +

E) Шөлейіт

 

112. Игуасу сарқырамасы қай жерде ?

A) Бразилия таулы қыратының солтүстігінде

B) Бразилия таулы қыратының оңтүстігінде +

C) Гвиан таулы қыратында

D) Кариб Андысында

E) Пара өзенінде.

 

113. Сельвас дегеніміз не?

A) Гилеи +

B) Гемигилеи

C) Кәдімгі саванна

D) Шөлденген саванна

E) Дала.

 

114. Гилейге тән топырақ:

A) Қызыл-қоңыр

B) Ферралитті қызыл-сары +

C) Сұр-қоңыр

D) Орманды сұр

E) Қара.

 

115. Гемигилеи дегеніміз не?

A) Оңтүстік Американың жағалаулық шөлдері

B) Субтропиктік шөлейттер

C) Алуан түрлі астықты дала

D) Оңтүстік Американың оңтүстігіндегі мәңгі жасыл ылғалды ормандар +

E) Субантарктикалық шалғындар.

 

116. Оңтүстік Америкадағы негізгі ауылшаруашылық өңірі:

A) Гилеи

B) Сельвас

C) Кампос

D) Патагония

E) Пампа. +

 

117. Аса үлкен тасбақа мен теңіз шегірткелері қай жерді мекендейді ?

A) Фолкленд аралдары

B) Маражо аралы

C) Галапагосс аралы +

D) Мар-Чикита көлі

E) Маракайбо көлі.

 

118. Дүниежүзіндегі ең ірі кеміргіш (60 кг-ға дейін)

A) Капибара +

B) Аррау

C) Мапанара

D) Мангуст

E) Агути.

 

119. Оңтүстік Америкадағы жаћандық сипаттағы негізгі экологиялық проблема:

A) Жануарлар мен өсімдіктер түрлері санының қысқаруы

B) Амазониядағы ормандардың жойылуы +

C) Пампадағы топырақ эрозиясы

D) Трансамазония көлік магистралінің құрылысы

E) ¤неркәсіп мекемелері қалдықтарымен ауа алабының ластануы.

 

120. Мозамбик бұғазы қай кезде пайда болды?

A) Кайназой

B) Мезозой +

C) Палеозой

D) Протерозой

E) Архей.

 

121. Көгілдір Ніл қай көлден басталады ?

A) Титикака

B) Ньяса

C) Тана +

D) Кьога

E) Ассаль.

 

122. Африкадағы ең терең көл:

A) Титикака

B) Виктория

C) Ньяса

D) Танганьика +

E) Киву.

 

123. Африкадағы ең терең көлдің тереңдігі қанша (м) ?

A) 700

B) 940

C) 1470 +

D) 1640

E) 1850.

 

124. Африкадағы аумағы бойынша ең ірі көл ?

A) Танганьика

B) Виктория +

C) Чад

D) Ньяса

E) Мобуту-Секе-Секо.

 

125. Африкадағы ең суы мол өзен:

A) Ніл

B) Нигер

C) Конго +

D) Замбези

E) Лимпопо.

 

126. Африкадағы биік таулы көл:

A) Киву +

B) Кьога

C) Ньяса

D) Абай

E) Тана.

 

127. Африка өзендерінің негізгі қоректену көзі:

A) Мұздық

B) Қар

C) Жаңбыр +

D) Жер асты сулары

E) Батпақ сулары.

 

128. Дүниежүзіндегі биіктігі бойынша (933 м) екінші орын алатын сарқырама:

A) Виктория

B) Тугела +

C) Стенли

D) Ливингстон

E) Игуасу.

 

129. Африка платформасының аса ірі синеклизасы:

A) Данакиль

B) Калахари

C) Конго +

D) Чад

E) Ливия шөлі.

 

130. Калахари ойысындағы жаңбырлы маусым:

A) Қыс

B) Көктем

C) Жаз

D) Күз +

E) Қыс-көктем.

 

131. Виктория сарқырамасы қандай өзенде?

A) Нигер

B) Замбези +

C) Конго

D) Лимпопо

E) Оранжевая.

 

132. Африканың қай өңірі астық дәндерінің отаны болып табылады?

A) Ніл аңғары

B) Калахари ойысы

C) Шығыс Африка таулы қыраты

D) Судан

E) Эфиопия таулы қыраты. +

 

133. Мадагаскар аралы қай кезде Африкадан бөлінді?

A) Архей

B) Протерозой

C) Мезазой +

D) Палеозой

E) Кайназой.

 

134. Сахараға басым шөл типі:

A) Тастақты +

B) Құмды

C) Сазды

D) Сор

E) Лессті.

 

135. Сахарадағы құмды шөл қалай аталады?

A) Эрги +

B) Хамада

C) Реги

D) Сериры

E) Шотты.

 

136. Африка ландшафтарының қазіргі кездегі сипаты қай кезде пайда болды?

A) Төменгі палеозой

B) Жоғарғы палеозой

C) Мезазой

D) Палеоген

E) Неоген-төрттік уақыт +

 

137. Сахарадағы шөлдің қандай типін «хамада» деп атайды?

A) Құмды

B) Малтатасты

C) Тасты +

D) Сор

E) Сазды

 

138. Суданға тән негізгі ландшафт типі:

A) Шөлейт

B) Саванна +

C) Аралас орман

D) Мәңгі жасыл орман

E) Шөл.

 

139. Конго өзеніндегі маусым бойынша су деңгейінің нашар өзгеруінің негізгі себебі:

A) Экваторлық зонадағы жауын-шашын мөлшерінің мол болуы

B) Субэкваторлық зонадағы жауын-шашынның маусымдық түсуі

C) Муссондық циркуляция

D) Фронттардың әсері

E) Сағаларының екі климаттық белдеулерде орналасуында: +

 

140. А.Гумбольдт алғаш рет тік белдеулілік заңдылығын байқаған Тейде жанартауы (3718 м) қай аралда ?

A) Мафия

B) Гренада

C) Тенерифе +

D) Занзибар

E) Гваделупа.

 

141.Лемур және хамелеон («хамелеон қорығы») мекендейтін арал қай жерде?

A) Жаңа Гвинея

B) Мадагаскар +

C) Тринидад

D) Сокотра.

E) Занзибар.

 

142. Эндемикалық өсімдік - вельвичия қандай шөлге тән:

A) Калахари

B) Аравия

C) Нубий

D) Намиб +

E) Сахара.

 

143. Насер бөгені қандай өзенде орналасқан?

A) Вольта

B) Нигер

C) Бенуэ

D) Луалаба

E) Ніл. +

 

 

144. Африкадағы қазіргі мұз басудың аумағы (кмІ):

A) 5 +

B) 25

C) 50

D) 125

E) 250.

 

145. Камерун жанартауының абсолюттік биіктігі (м):

A) 3670

B) 3870

C) 4070 +

D) 5070

E) 6070.

 

146. Чад көлі қазаншұңқырының пайда болу түрі:

A) Жанартаулық

B) Карстық

C) Мұздық

D) Реликті +

E) Суффозионды.

 

147.Крюгер ұлттық паркі қай мемлекетте орналасқан ?

A) Марокко

B) Мавритания

C) Замбия

D) Кения

E) Оңтүстік Африка Республикасы +

 

148.Африкадағы қандай өзеннің ішкі атрауы (дельтасы) бар?

A) Шари

B) Нигер +

C) Ніл

D) Оранжевая

E)Окаванго.

 

149.Африканың үнді мұхиты алабындағы ең суы мол өзені:

A) Замбези +

B) Оранжевая

C) Лимпопо

D) Сенегал

E) Нигер.

 

150.Мына өзендердің қайсысы суармалауға көп пайдаланылады:

A) Конго, Лимпопо

B) Ніл, Нигер +

C) Оранжевая, Замбези

D) Кагера, Касаи

E) Африканың өзендері суармалауға мүлдем пайдаланылмайды.

 

151.Африкадағы «мыс белдеуі» қандай мемлекет арқылы өтеді?

A) Замбия +

B) Алжир

C) Судан

D) Танзания

E) Либерия.

 

152.Африкадағы ең ежелгі шөл:

A) Сахара

B) Ливия

C) Нубий

D) Намиб +

E) Калахари.

 

153.Африканың негізгі бөлігі қандай флоралық патшалыққа жатады:

A) Голарктикалық

B) Кап

C) Африка-үнді

D) Неотропиктік

E) Палеотропиктік +

 

154.Африканың экваторлық ормандарындағы бұталар және өсімдік жамылғысының әлсіз дамуының негізгі себебі:

A) Жауын-шашын мөлшерінің аз болуы

B) Күн көзі сәулесінің аз болуы +

C) Жауын-шашын мөлшерінің мол түсуі

D) Аумақтың батпақты болуы

E) Ауа температурасының жоғары болуы.

 

155.Буш дегеніміз не ?

A) Тікенекті және қатты өсімдікті қалың бұталы шөп +

B) Тропиктік сирек ормандар

C) Шөлді саванналар

D) Биікшөпті саванналар

E) Мангр бұталы шөп.

 

 

156.Саяхатшылар ағашы – равенала қандай өңірге тән:

A) Эннеди үстірті

B) Мадагаскар аралы +

C) Конго алабы

D) Эфиопия таулы қыраты

E) Жасыл Мыс аралдары.

 

157ұлттық парктер қай елдің аумағының 70 пайызын құрайды?

A) Оңтүстік Африка Республикасы

B) Нигерия

C)Зимбабве

D) Кения +

E) Мозамбик.

 

158.Африка орнитофаунасының ең ірісін атаңыз:

A) Гриф

B) Кондор

C) Колибри

D) Марабу +

E) Пингвин.

 

159.Құрлықтағы ең ірі жануар – пілдің мекендейтін жері:

A) Экваторлы ылғалды ормандар

B) Саванна +

C) Тропикті шөлейт

D) Субтропикті қатты жапырақты орман

E) Биіктаулы өңірлерде.

 

160.Австралияның қандай морфоқұрылымы карстық жер бедерінің дамуымен сипатталады:

A) үлкен Суайрық жотасы

B) Кимберленд үстірті

C) Налларбор жазығы +

D) үлкен Артезиан алабы

E) Муррей аңғары.

 

161.Африкадағы «хамадаға» ұқсас Австралияның тасты-қиыршық тасты шөлі:

A) Эрги

B) Гиббер +

C) Даунс

D) Шотт

E) Серира

 

162.Австралиядағы ежелгі плейстоцендік арналар атауы:

A) Крик +

B) Эрг

C) Гиббер

D) Даунс

E) Вади

 

163.Австралияда қандай ауа массалары үстем:

A) Қоңыржай ендіктегі ауа массалары

B) Фронтты ауа массалары

C) Субтропиктік пассаттар

D) Тропиктік пассатар +

E) Эквторлы мусондар:

 

164.Австралияның шөл ландшафтарын қалыптастыратын негізгі фактор:

A) Географиялық орны

B) Атмосфералық циркуляция +

C) Орография

D) Тектоника

E) Литология

 

165.Тасмания аралына климаттың қандай типі тән:

A) Субтропиктік жерортатеңіздік

B) Субтропиктік муссонды

C) Тропиктік теңіз пассаты

D) Қоңыржай теңізді ылғалды жаз

E) Қоңыржай теңізді ылғалды қыс. +

 

166.Субтропиктік Австралияның оңтүстік-батысындағы жаңбырлы жыл мезгілі:

A) Көктем

B) Жаз

C) Күз

D) Қыс +

E) Жаз-күз.

 

167.Солтүстік Меланезияның климаты:

A) Жыл бойы ыстық

B) Қойыржай-ылғалды

C) Жыл бойы ыстық және ылғалды +

D) Маусымды-ылғалды

E) Ылғалды.

 

168.Меланезияға тән жер бедерінің типі:

A) Таулы +

B) Денудациялық-аккумулятивті

C) Аккумулятивті жазық

D) Тұғырлы биік жазықтар

E) Жанартаулық

 

 

169.Жаңа Зеландия аралы қай орогенезде пайда болды ?

A) Каледон

B) Герцин

C) Ларамий

D) Киммерий

E) Альпі +

 

170.Ең ірі Мұхиттық аралдардың аралы:

A) Тасмания

B) Жаңа Зеландияның Солтүстік аралы

C) Гавайи

D) Жаңа Гвинея +

E) Фиджи.

. Физическая география материков и океанов. –М.: Высшая школа, 1988.

 

171.Жаңа Зеландияның Оңтүстік аралының климат типі:

A) Субтропиктік жерортатеңіздік

B) Тропиктік теңізді

C) Қоңыржай-жылы және өте ылғалды +

D) Қоңыржай ауыспалы-ылғалды

E) Қоңыржай муссонды.

 

172.Мұхиттық аралдардағы ең биік арал:

A) Гавайи

B) Жаңа Гвинея +

C) Жаңа Каледония

D) Жаңа Зеландияның Солтүстік аралы

E) Жаңа Зеландияның Оңтүстік аралы

 

173.Қандай ауа масалары Гавайи аралдарында жауын-шашынды қалыптастрады?

A) Солтүстік жартышар пассаттары +

B) Оңтүстік жартышар пассаттары

C) Экваторлы муссондар

D) Солтүстік жартышардың батыс циркуляциясы

E) Фронттар қызметі.

 

174.Налларбор жазығы қандай географиялық белдеуде жатыр?

A) Қоңыржай

B) Субтропиктік +

C) Тропиктік

D) Субэкваторлық

E) Экваторлық

 

175.Гейзерлер Мұхиттық аралдардың қай аралына тән:

A) Науру

B) Гуам

C) Жаңа Каледония

D) Оңтүстік арал

E) Солтүстік арал +

 

176.Австралия платформасы дамуы тарихындағы соңғы орогенез:

A) Киммерий

B) Герцин

C) Каледон

D) Байкал +

E) Карелия.

 

177.Қандай құрлықта эндемик-жануарлар 90 пайызды құрайды?

A) Австралия +

B) Еуразия

C) Солтүстік Америка

D) Оңтүстік Америка

E) Африка.

 

178.Австралияның қай өңіріне спинифексті шөл тән?

A) Батыс Австралия таулы үстірті

B) Орталық жазық +

C) Налларбор жазығы

D) Дарлинг жотасы

E) Суонленд үстірті.

 

179.Әсер етуші Мауна-Лоа (4170 м) жанартауы қай аралда ?

A) Гавайи +

B) Лайн

C) Туамоту

D) Жаңа Каледония

E) Фиджи.

 

180.Даунс дегеніміз, бұл -

A) Тұзды ағынсыз алап

B) Гибсондағы шөл және шағыл

C) үлкен Суайрық Жотасының батысындағы төбелі тау бөктері +

D) Жазықтың шығысындағы жағалау маңы

E) Налларбор жазығындағы тікенек бұталар.

 

181.Скрэб дегеніміз -

A) Ылғалды тропиктік орман

B) Тропиктік қылқанжапырақты орман

C) Ылғалды эвкалипті орман

D) Мәңгі жасыл, жапырағы қатты, қуаңшылыққа төзімді, ксерофитті аласа бұталар тоғайы +

E) Субантарктикалық гемигилей

 

182.Кембрийге дейінгі болған Жер бетіндегі ең биік жота:

A) Макдонелл +

B) Масгрейв

C) Кимберли

D) Хамерсли

E) Флиндерс.

 

183.Австралиядағы қазіргі кездегі вулканизм өңірі:

A) Көгілдір тауы

B) Маун-Лофти жотасы

C) Вулканизм жоқ +

D) үлкен Суайрық жотасы

E) Тасмания аралы.

 

184.Вилли-вилли дегеніміз не?

A) Теңіз немесе көл жағалауының таяз бөлігі

B) Жанартаулық үстірт

C) Төбелі тау бөктері

D) Австралияның батысындағы шаң-тозаңды дауыл +

E) Оңтүстік-шығыс муссон.

 

185.Коала немен қоректенеді?

A) Балықпен

B) Жапырақ және жас бұтақтарымен +

C) Жәндіктермен

D) Қосмекенділермен

E) Коала – жыртқыш.

 

186.Антарктиданың мұз жамылғысының пайда болу кезі:

A) Палеоцен

B) Эоцен

C) Олигоцен +

D) Миоцен

E) Плиоцен.

 

187.Антарктиданың орталығындағы мұздың жасы, (мың жыл):

A) 0,5

B) 50

C) 120

D) 340

E) 600. +

 

188.Дүние жүзіндегі ең кең байтақ (900 км) бұғаз:

A) Гибралтар

B) Баб-эль-Мандеб

C) Мозамбик

D) Бассов

E) Дрейка. +

 

189.Антарктиданың мұз жамылғысының максималды қалыңдығы, м:

A) 1770

B) 2770

C) 3770

D) 4770 +

E) 5770

 

190.Антарктидадағы әсер етуші жанартау (3794 м)

A) Эребус +

B) Винсон

C) Керкпатрик

D) Джэксон

E) Антарктида әсер етуші жанартау жоқ.

 

191.Антарктиданың ең биік (5140 м) нүктесі:

A) Винсон массиві +

B) Эльбрус тауы

C) Террор тауы

D) Нансен тауы

E) Керкпатрик тауы.

.

 

192.Антарктидадағы ауа температуасының абсолюттік минимумы, °С:

A) – 70,1

B) - 80,5

C) - 89,2 +

D) - 93,0

E) - 98,0

 

193.Антарктидадағы ең ірі қайраңды (шельф) мұздық:

A) Фильхнера

B) Ронне

C) Росса +

D) Эймери

E) Шеклтона.

 

194.Антарктидадағы ең ұзын саналатын Оникс өзенінің ұзындығы қанша, км ?

A) 1

B) 30 +

C) 130

D) 230

E) 330

 

195.Антарктида жағалауындағы ең «мөлдір» теңіз:

A) Уэдделла +

B) Сомов

C) Амундсен

D) Содружества

E) Дюрвиля.

 

196.Антарктидада гүлді өсімдіктердің неше түрі табылған?

A) 3 +

B) 15

C) 30

D) 50

E) 100.

 

197.Пингвиндер қаншама тереңдікке сүңгіп кетеді, м ?

A) 7

B) 70

C) 170

D) 270 +

E) 370.

 

198.Дүниежүзілік мұхиттағы максималды тереңдіктегі қазаншұңқыр немесе науа (желоб).

A) Мариан науасы +

B) Филиппин науасы

C) Кермадек науасы

D) Мадагаскар қазаншұңқыры

E) Нансен қазаншұңқыры

 

199.Теңіз суына тән ең негізгі қасиеттер:

A) Тығыздық және түсі

B) Тұздылығы және температура +

C) Көлемі және аумағы

D) Толқынды процестер және ағыстар

E) Мұздық режим және мөлдірлік.

 

 

Негізгі және қосымша оқулықтар.

Негізгі:

 

1. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов. М.: Высшая школа. 1986. 1 и 2 кн.

2. Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков. Учебное пособие. М.: Просвещение. 1987. 110 с.

3.Леонтьев О.К. Физическая география Мирового океана. М.: МГУ. 1982.

4. Притула Т.Ю., Ерёмина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов. Учебн. пособие. М.: ВЛАДОС. 2003. 688 с.

5.Физическая география материков и океанов. Учебник для геогр. спец.

ун-тов /Ю.Г.Ермаков, Г.М.Игнатьев, Л.И.Куракова и др.; Под общей ред.

А.М.. Рябчикова М. : Высшая школа. 1989, 547с.

6. Физико-географический атлас мира. М., ГУГК, 1964.

Қосымша:

7. Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран. М.: Госиздат геогр. литературы. 1950. 351 с.

8. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. География материков и океанов. Учебное пособие. М.: МГУ. 1987. 286 с.

9. Бабаев А.Г., Дроздов Н.Н., Фрейкин В.Г. Природа мира. Пустыни. М.: Мысль. 1986.

10. Будникова Т.И., Науменко А.А. Природа Северной Америки. Алматы: КазГУ. 1997. 26 с.

11. Вилесов Е.Н., Гужавина Е.А., Уваров В.Н. К характеристике континентальности климата Казахстана //Вопросы гидрологии орошаемых земель Казахстана. Алма-Ата. 1986. с. 44-54.

12. Вилесов Е.Н., Горбунова И.А., Попов А.в., Козырь. С.О. Методические указания к составлению физико-географического профиля по курсу «Физическая география СНГ» Алматы: АГУим. Абая. 1994. 34 с.

13.Вилесов Е.Н., Сагимбай О.Ж. 1000 тестов по физической географии материков и океанов. Алматы.: КазНУ. 2004.

14. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. Биогеография с основами экологии. М.: Высшая школа. 2002. 392 с.

15. Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран. М.: Мысль. 1983. 312с.

16. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Природа мира. Горы. М.: Мысль. 1987. 350 с.

17. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Природа мира. Ледники. М.: Мысль. 1989. 447с.

18. Ерамов Р.А. Физическая география Зарубежной Европы. М.: Мысль. 1973. 272 с.

19. Исаченко А.Г., Шляпников А.А., Ландшафты. М.: Мысль. 1989

20. Медведев В.б. Торнадо и молния //Химия и жизнь. 2007. № 5. С. 59-62.

21. Науменко А.А.Изучение физической географии Южной Америки в университете. Методическая разработка. Алма-Ата: КазГУ. 1991. 24 с.

22. Науменко А.А. Физическая география Африки. Методическая разработка. Алматы. КазГУ. 1997. 30 с.

23. Науменко А.А., Вилесов Е.Н. Методические указания к выполнению курсовых и контрольных работ по физической географии материков и океанов. Алматы. 1996. 28 с. Депонировано в КазГосИНТИ 11.04. 97. Рег. № 7592-Ка

24. Науменко А.А., Вилесов Е.Н. Природа Антарктиды. Методическая разработка. Алматы. 2000. 20 с.

25. Николаев Р.В. Южная Америка. М., 1979.

26. Парфенович С.С. Закономерности размещения биологических ресурсов океана //Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1990. № 5. С. 18-27.

27. Раст Х. Вулканы и вулканизм. Пер. с нем. М.: Мир. 1982 344 с.

28. Романова Э.Г., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г., Природные ресурсы мира. М., МГУ, 1993, 304с.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.122 сек.)