АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А. Козацькому роду нема переводу

Читайте также:
 1. II. Понятие социального действования
 2. Боги, гробницы и ученые
 3. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
 4. Вимоги до проектування поздовжнього профілю сортувального пристрою
 5. Вопрос№17: Національні особливості розвитку українського музичного та театрального мистецтва в XIV - першій половині XVII ст.
 6. Вывоз капитала из России
 7. Глава 30. Великие идеи в социальной психологии и религии
 8. Год основания 1989 г.
 9. ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
 10. Значение и смысл.
 11. ИСТОРИЯ НАУКИ О ПЕРЕВОДЕ
 12. Исходное сообщение: общая характеристика

Нізащо б не впізнали сьогодні запорожці серед димогарних труб заводів і фабрик та териконів, що нагадують віддалік єгипетські піраміди, свою Луганщину і землі, які вони обживали


300 з гаком років тому вздовж берегів Сіверського Дінця, Лугані, Айдару, Деркула, Кам'янки. Саме вони заснували багатотисячний зимівник Кам'яний Брід - звідки й пішов у ріст Луганськ. Можна назвати й інші козацькі поселення: Рубіж (нині Рубіжне), Сватова Лучка (Сватове), Новий Псков (Новопсков), Білолуцьк, Щастя, Макарів Яр. Прямих нащадків запорозьких козаків на Луганщині тисячі. їх легко впізнати, наприклад, за прізвищами, про які дізнаємося в обласному адресному бюро. Між нас живуть: Нейздіймишапка і Покиньборода, Непийпиво і Святодух, Небийпідколіно і Молибога, Сороксобак... Донедавна був і носій такого чудернацького прізвища, що одразу й не вимовиш (прямо хоч до книги Гіннесса подавай) - Нашвидкоручтягнирядно!

B. Острог.Це місто древнє, одне із перших міст Південно-
Західної Руси-України. Вперше в історичних джерелах він
згадується під 1100 роком в Іпатіївському літописі. Основне
визначне місце Острога - княжий замок, зразок давньоруського
оборонного зодчества. Ансамбль замку зберіг основні будівлі.
Зараз у залах цієї унікальної архітектурної пам'ятки краєзнавчий
музей. У 30-ті роки заблищали позолотою всі п'ять бань величної
Богоявленської церкви. Оновлене і перше опорядження споруди.
У затишному сквері стоїть стела у вигляді розгорнутої книги, яка
встановлена 1978 року, до 400-річчя з часу заснування Острозької
слов'яно-греко-латинської академії і друкарні. Тут наш першодрукар
Іван Федоров випустив п'ять видань книг, у тому числі унікальну
«Острозьку Біблію», яка вийшла у світ 12 серпня 1581 року і стала
великою подією у вітчизняній культурі. За художнім оформленням
Острозьку Біблію відносять до книжкового мистецтва епохи
Відродження.

C. Літопис Григорія Граб'янки.«Велика війна Богдана
Хмельницького» видано в Українському науковому інституті
Гарвардського університету. Це одна з найвідоміших козацьких
хронік, свідчення розвитку української свідомості та культури в
минулому. Твір, написаний 1710 року, вперше опубліковано в
Петербурзі наприкінці XVIII століття. Нинішнє видання містить вступ
англійською та українською мовами, фотоілюстрації й велику
бібліографію.

D. Поліґлоти.Німець Шютце, що помер перед другою
світовою війною, говорив аж... 270 мовами. 230 мов знав данський
учений минулого століття РасмусХрістіянРаск, 140-професор
Львівського університету Анджей Гавронський, близько 100 -


 
академік М. Марр, 80 - видатний археолог Генріх Шліман, понад 60-український науковець і письменник Агатангел Кримський.

Знання іноземних мов здавна вважалося за невід'ємну ознаку духовної культури. Київський князь Володимир Мономах писав у своєму «Поученні»: «Що знаєте доброго, того не забувайте, а чого не знаєте, того навчайтесь - як батько мій, перебуваючи вдома, знав п'ять мов, від того бо честь в інших країнах». Кількома іноземними мовами володіли видатний полководець і державний діяч України Богдан Хмельницький і гетьман Іван Виговський.

Чимало поліглотів (від грецького «полі» - багато, ґлотта» -мова) є і в наш час. У Римському університеті працює професор Карло Тальїавіні, який досконало володіє 35 мовами, викладає 25-ма, а всього знає їх понад 120. «Батько» кібернетики Норберт Вінер вивчив 13 мов, професор Тартуського університету Пауль Арісте та викладач Московського Андрій Залізняк, родом з Чернігівщини, знають десь по 40 мов. До двох десятків знав їх український письменник-перекладач Микола Лукаш. Він автор чудових перекладів «Фауста» Ґете, «Декамерона» Боккаччо, «Дон Кіхота» Сервантеса та інших шедеврів світової літератури. Поліглоти визнають, що процес вивчення іноземних мов дуже складний, і в кожного з них свої власні методи.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)