АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ознаки правдивості та брехливості співрозмовника

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 2. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, елементи та види.
 3. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 4. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди
 5. Визначення понять “інфекція” та “інфекційний процес”. Характерні ознаки і періоди перебігу інфекційної хвороби
 6. Властивості, ознаки та функції документа
 7. Вопрос 1 Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення
 8. Вопрос 5 Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
 9. Вопрос 7 поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин
 10. Вопрос Господарські правовідносини, їх ознаки та види
 11. Вопрос Поняття підприємства та його основні ознаки
 12. Вопрос Поняття та ознаки господарського договору.
Ознаки правдивості Ознаки брехливості
Повернуті догори, розкриті до співбесідника долоні, пальці розставлені, руки розімкнені Ховання рук за спиною, у кишенях, схрещення їх на грудях, на животі, за спиною, стискання підлокітників крісла
Прямий погляд не нижче за рівень очей співбесідника Співбесідник менше 1/3 часу спілкування дивиться партнеру в очі, часто відводить погляд: чоловіки – на підлогу, жінки – на стелю; погляд, що вислизає
Нахил корпуса вперед у бік співрозмовника, руки та ноги трохи розведені, плечі вільно опущені Нахил корпуса в протилежний від співбесідника бік, зчеплення кінцівок, напруженість плечей
Торкання пальцями обличчя (але не органів чуття – рота, носа, вух, очей) Торкання пальцями носа, рота, кутів губ, щік, потирання пальцем повіки, брови, почісування підборіддя
Скорочення відстані між партнерами Збільшення відстані між партнерами
Часта доброзичлива посмішка Штучна або безглузда посмішка, яка щезає раптово; зціплені губи
Розстібнутий піджак, нога витягнута в бік партнера, долоні протягнуті вперед Відтягування, поправляння комірця, потирання долонею шиї нижче від потилиці
Невимушена жестикуляція Перебільшена жестикуляція або її повна відсутність; незвична жестикуляція чи хаотичні рухи
Зваженість добору слів та пружний ритм мовлення Багатослів`я та обмовки
Наявність чітких формулювань та увага до деталей Відсутність чітких формулювань та нехтування важливими подробицями
Моментальна реакція на запитання Паузи перед відповідями, занадто довге обдумування відповіді
Вмотивовані змістом розмови зміни модуляції, гучності та висоти голосу Невмотивована зміна модуляції, гучності та висоти голосу (співбесідник говорить тихіше, замислюючись, із характерним розтягуванням слів)
Коректний вираз емоцій Невмотивована радість (адже емоційно брехун відчуває особливе захоплення від того, що обдурювання вдається)
Нормальне забарвлення обличчя та природна міміка Неприродні рум`янець та блідість; мигання, неприродна міміка та асиметрія обличчя; тривалість гримаси більше ніж 5 сек.

Про увагу до мовця свідчать:· Погляди слухачів спрямовані до того, хто говорить.

· Положення тіла – корпус нахилений у бік мовця; слухач посунувся на краєчок стільця, щоб бути ближче до нього.

· Нахил голови в бік – ознака зацікавленості.

 

Про неувагу до мовця свідчить таке:

Ø Погляд слухача спрямовано вбік

Ø Тіло напружене, посадка пряма, ноги зведені та рівно стоять на підлозі (така поза часто імітує увагу)

Ø Голова не нахилена, слухач тримає її прямо, хребет випрямлений

Ø Слухач робить такі рухи: голова випрямляється, плечі піднімаються, потім опускаються, погляд починає блукати по сторонах – це свідчить про втрату уваги, втрату думки

Ø Тіло набуває пози, спрямованої в бік виходу

Ø Ноги витягнуті вперед та перехрещені; тіло відкинуте назад, голова опущена вперед (часто означає незгоду)

Ø Голова підпирається всією долонею

Ø Автоматичне постукування кінцівками (пальці рук, ноги) або якимось предметом (ковпачком ручки) по підлозі або поверхні столу; це вираз нетерпіння, причому чим швидший темп постукування, тим нетерпіння більше

Ø Малювання на папері сторонніх предметів

Ø Застиглість очей, немиготливий погляд (імітація уваги)

Ø Легке погладжування носа

Ø Міцно зчеплені руки

Ø Погладжування шиї (у чоловіків)

Ø Поправляння зачіски, похитування ногою, пошуки чогось у сумочці (у жінок)

Ø Рука торкається вух або губ та опускається вниз (приховане бажання заперечити, перебити)

Ø Застібання піджака (у чоловіків)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)