АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поради при веденні ділових бесід, прийомі відвідувачів

Читайте также:
 1. III. Техніка, поради до виступу
 2. В ділових ситуаціях не слід надавати перевагу одягу яскравих забарвлень, оскільки такий костюм привертає до себе увагу і вимагає особливо вибагливого смаку і певного досвіду.
 3. Етика ділових взаємин як галузь прикладної етики та її ключові принципи
 4. Етикет одягу ділових жінок
 5. Етикет одягу ділових чоловіків
 6. Етикет у ділових контактах з підлеглими
 7. Етичні аспекти критики у ділових взаєминах
 8. Залежно від форми участі відвідувачів у біржових торгах
 9. Методичнi поради студенту при пiдготовцi до семінарського заняття
 10. Методичні поради
 11. Методичні поради
 12. Методичні поради

Вступаючи у спілкування з людьми, намагайтесь дотримуватись таких правил:

Ø Перш, ніж зустрічатись з людьми, уважно погляньте на себе в дзеркало: чи все гаразд у вашому одязі, чи не припустились якоїсь недбалості. Кожна дрібниця, недбалість, неохайність може зіпсувати перше враження про вас і призвести до відмови контактувати, вести бесіду.

Ø Бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної та завершальної частини.

Ø Початок розмови відіграє особливу роль у створенні сприятливої атмосфери спілкування, істотно позначається на подальшому перебігу розмови та її результатах.

Ø Якщо ви зустрічаєтесь уперше, треба принаймні познайомитись, відрекомендуватись, викликати до себе симпатію. Уже потім, добившись уваги співрозмовника, можна викласти свої думки, аргументи, наміри, міркування. Розмову починайте з викладу своєї мети.

Ø Поцікавтесь іменем вашого співбесідника. Застосовуйте прийом “Власне ім`я”. Звук власного імені викликає в людини не завжди усвідомлюване нею почуття приємного. Тому в бесіді з людиною слід частіше вживати її ім`я. Тим самим ви виявляєте свою увагу до особистості.

Ø Перше враження, яке ви справляєте на людей, багато в чому залежить не лише від вашої зовнішності, а й від віку, життєвого та професійного досвіду, від ваших особистих якостей та настрою в цей час. Тому не виглядайте в очах інших похмурим і стурбованим. Щоб справити приємне враження на партнера з перших хвилин, намагайтесь, щоб перші кроки назустріч йому були впевнені, рішучі, а перші слова – приємні.

Ø Бесіда за характером повинна бути не монологом, а діалогом. Умійте показати співбесіднику, що Ви його слухаєте та розумієте. Цього можна добитись уточнюючими запитаннями, активними емоціями, короткими репліками, кивком голови тощо.

Ø Будьте уважними. Умійте підтримувати контакт очей, але без настирливості чи пильного погляду (часто це сприймається людьми як ворожість). Не забувайте про напрям і висоту погляду. Не слід дивитись поверх голови партнера, але не можна безперервно та пильно його розглядати. Ваш погляд повинен бути спрямований дещо вище рівня очей людини.

Ø Стежте, щоб ваші пози та жести свідчили: ви уважно слухаєте людину. Пам`ятайте, що люди хочуть спілкуватись з уважною, живою людиною. Якщо ви хочете, щоб співбесідник прийняв вас, ваші міркування, уважно стежте за його “мовою тіла” (жестами, мімікою, позою). У перші чотири хвилини бесіди вирішується питання: захочуть з вами спілкуватись чи ні.Ø Умійте бути спостережливими. Стежте за емоціями та виразом обличчя вашого співбесідника: як він дивиться на вас, як підтримує контакт, як сидить чи стоїть, як поводить себе під час розмови; відповідають ці немовні сигнали сказаним словам чи суперечать їм.

Ø Притримуйтесь схвальної реакції стосовно вашого співбесідника. Ваша негативна реакція може викликати з боку вашого партнера захисну реакцію, почуття невпевненості, настороженість.

Ø Не перебивайте без потреби, часто людина це робить неусвідомлено. Якщо для уточнення ви все-таки перебили людину, то попросіть вибачення і допоможіть їй відновити перерваний хід думок.

Ø Не робіть поспішних висновків. Кожна людина неусвідомлено схильна оцінювати і схвалювати чи не схвалювати те, про що говориться. Такі суб`єктивні оцінки заставляють людей займати захисну позицію.

Ø Не давайте “піймати” себе в суперечці. Коли ви подумки не погоджуєтесь з людиною, то, як правило, перестаєте слухати й чекаєте своєї черги висловитись. Коли починаєте спорити, то настільки захоплюєтесь обґрунтуванням своєї точки зору, що починаєте не слухати людину. Вислухайте її до кінця, щоб зрозуміти, з чим ви не погоджуєтесь, а вже потім висловіть свою точку зору.

Ø Не проявляйте надмірної чуттєвості до емоційної сторони мовлення вашого співбесідника. Слухаючи схвильовану людину, будьте стриманим, інакше пропустите смисл розмови. Намагайтесь, щоб емоційно заряджені слова та вирази не вибили вас із рівноваги. Сприймайте лише смисл, який вони несуть.

Ø Розмовляючи з людиною, намагайтесь бути в хорошому настрої, доброзичливим, уникайте різких жестів, рухів.

Ø Шукайте те, що в цей момент вас зближує з людиною. Чим більше у ваших манері, стилі спілкування буде подібності до неї (особливо темп мови, інтонації, тембр голосу, жести, пози), тим швидше ви дійдете згоди і зможете переконати людину у своїх міркуваннях, ідеях.

Ø Налаштуйтесь на хвилю вашого співбесідника. Те, що хвилює його в цей момент, повинно хвилювати і вас. Основне правило спілкування, сформульоване багато віків тому, твердить: “Найголовніший на світі – той, хто зараз перед тобою”.

Ø Прийміть свого співбесідника таким, який він є. Докладіть зусиль, щоб він вам сподобався, а коли це відбудеться, то не приховуйте цього. Даруйте людям знаки симпатії, уваги та поваги. Це створює основу для порозуміння.

Ø Для підсилення значення висловленого слід декілька разів кивнути головою. Цим можна добитись у 2-3 рази більшого ефекту, ніж словами, що не супроводжуються ніякими жестами.

 

Починаючи розмову:

1. Підготуйте перше запитання, щоб воно було коротким, цікавим, але не дискусійним.

2. Прагніть до максимальної стислості у викладі думок.

3. Обґрунтовуйте свої міркування.

4. Не зловживайте словами з подвійним значенням.

5. Ретельно обдумайте свої запитання до співрозмовника, передбачте можливі відповіді, у цьому випадку ви будете почуватись більш впевнено.

 

Якщо ваші міркування зустрічають рішучу відповідь співрозмовника:

1. Вислухайте одразу кілька заперечень.

2. Не поспішайте з відповіддю, поки не зрозумієте суті заперечень.

3. Уточнюйте, можливо, ви говорите зі співрозмовником про різні речі.

4. З`ясуйте, чи справді заперечення пов`язані з різними поглядами. А може слід було поставити запитання інакше?

5. Не відповідайте на заперечення категоричним тоном. Саме це може спонукати вашого співрозмовника змінити свою позицію.

 

Психологічні прийоми впливу на свого співбесідника:

Ø Щоб прихилити співбесідника на свою сторону, застосовуйте прийом “Дзеркало відношень”. Усім своїм зовнішнім виглядом та внутрішнім станом продемонструйте людині: “Я – ваш друг”. Цим самим ви вдовольните одну ізпровідних потреб людинипотребу почувати себе безпечно, бути захищеним і почуватись комфортно поруч з вами.

Ø Прийом “Терплячий слухач”. Пам`ятайте, що в очах інших найкращим співбесідником вважається не той, хто вміє говорити, а той, хто вміє слухати. Засвоївши цю істину, ви будете видаватись симпатичним навіть тим, кому не подобається форма вашого носа, колір очей тощо.

Ø Спокійно реагуйте на вислови співрозмовника. Якщо один із співрозмовників надмірно збуджений, то це впливає на іншого. Ще більше заважає взаєморозумінню зайва впевненість у своїй правоті. У цьому разі виникає емоційний бар`єр. Тому стримуйте своє роздратування, не відволікайтесь на дрібниці, не переймайтесь негативними емоціями іншої людини.

Ø Навчіться управляти собою в будь-яких ситуаціях. Будьте доброзичливим, тактовним, витриманим. Пам`ятайте, що обличчя, яке випромінює оптимізм, доброзичливість, притягує людей, як магніт.

Ø Не принижуйте гідність іншої людини. Критикуйте обережно та лише дії і вчинки, а не особистість взагалі. Ніколи не звинувачуйте співбесідника в нерозумінні, впертості, невмінні стримуватись

Завершуючи розмову, залишіть про себе приємне враження: подякуйте співрозмовнику за час, що він приділив вам. Висловіть сподівання про подальші контакти.

Будьте пунктуальниму своїх обіцянках і домовленостях. Якщо ви з якихось причин не можете виконати обіцяне, то обов`язково повідомте свого партнера.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)