АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправи для тренування правильного дихання

Читайте также:
 1. III. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні.
 2. IV. Тренувальні вправи.
 3. IV. Тренувальні вправи.
 4. IV. Тренувальні вправи.
 5. IV. Тренувальні вправи.
 6. V. Тренувальні вправи.
 7. В результате неправильного отношения верующих к Духу Святому приходит разочарование.
 8. Внешний вид «правильного» документа
 9. Внутрішнє гальмування є специфічним для кори великого мозку, потребує вироблення, тренування певних умов. Яку іншу назву має це гальмування?
 10. ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 11. Вправи і завдання

Перша вправа. ПП ноги на ширині плечей. Підняти руки до рівня плечей (раз, два – вдих). Опустити руки (три, чотири – видих). Повторити вправу шість разів.

Друга вправа. ПП те саме, руки підняти на рівень плечей долонями вниз. Відкинути руки назад (раз, два – вдих). Опустити руки, схрестивши їх перед собою і одночасно опускаючи голову (три, чотири – видих). Повторити вправу шість разів.

Третя вправа. ПП те саме, долоні прикласти до нижньої частини грудної клітки так, щоб пальцями промацувати нижні ребра. Вдихнути якомога глибше (раз, два, три), так нагнітається повітря і в нижні частки легень, при цьому руками відчувається рух ребер в боки. Сильно видихнути (чотири, п'ять шість), здавлюючи з обох сторін грудну клітку руками і сприяючи цим повному видиху. Вправи для дихання добре проводити стоячи, сидячи і лежачи, супроводжуючи їх рухами рук, які допомагають роботі грудної клітини.

Четверта вправа. ПП те саме. Підняти руки вгору долонями і одночасно вдихнути (раз, два). Опустити руки і одночасно видихнути (три, чотири). Повторити не менше десяти разів.

П'ята вправа. Встати вільно, ноги разом, руки закладені за голову. Відвести лікті назад і одночасно вдихнути (раз, два). Зрушити лікті вперед і одночасно нахилити голову, роблячи сильний видих (три, чотири). Повторити вправу десять разів.

Шоста вправа. ПП сидячи на стільці, коліна і ступні злегка розсунуті, руки покласти на потилицю, лікті відвести назад і одночасно вдихнути (раз, два). Продовжувати так само, як в п'ятій вправі. Повторити вправу десять разів.

Сьома вправа. ПП лежачи на підлозі, ноги злегка зігнути в колінах, руки уздовж тіла. Підняти руки долонями вгору і одночасно вдихнути (раз, два). Опустити руки і одночасно видихнути (три, чотири). Повторити вправу десять разів.

Затримка повітря. ПП ноги на ширині плечей. Руки покласти на плечі. Вдихнути, піднімаючи лікті в боки (раз, два). Опустити лікті назад до тіла і одночасно видихнути (три, чотири). Вправу повторити два рази. Після цього відразу ж глибоко вдихнути (раз, два), відчуваючи напруження між ребрами; затримати повітря на 20 секунд, описуючи при цьому зігнутими ліктями кола в повітрі. Після вказаного часу затримане повітря видихнути. При наступному занятті повітря затримують вже на 25 секунд і т.д. Вправу можна виконувати і сидячи на стільці.

Собаче дихання – ритмічне чергування коротких вдихів і видихів, як це робить собака, відпочиваючи після бігу. При цьому необхідно тримати рот весь час відкритим. Таке дихання використовується для того, щоб приглушити відчуття тиску на пряму кишку в кінці першого періоду пологів, коли ще немає розкриття зовнішнього зіву і породілля поки не повинна тужитися.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)