АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Збір, видалення і утилізація ТБО

Читайте также:
  1. Камерні топки з рідким шлаковидаленням. При спалюванні яких палив використовуються ці топки? Які створюються умови для рідкого шлаковидалення?
  2. Камерні топки з твердим шлаковидаленням. При спалюванні яких палив використовуються ці топки? Їх переваги та недоліки.
  3. Туристичний збір, збір за місця для паркування.
  4. Утилізація відходів машинобудівного комплексу
  5. Утилізація відходів металургійного комплексу
  6. Утилізація відходів переробки деревини
  7. Утилізація відходів хімічного виробництва
  8. Утилізація промислових відходів

Валовий збір. Збір ТБО без поділу на окремі складові називається валовим збором.

Планово-регулярна організація збору і видалення ТБО передбачає вивіз відходів з домоволодінь із установленою періодичністю. Періодичність видалення ТБО встановлюється санітарними службами виходячи з місцевих умов відповідно до чинних правил змісту території населених місць.

Тип і ємність застосовуваних сміттєзбиральників залежить від кількості відходів, що накопичуються, типу і поверховості забудови, способу навантаження і вивантаження ТБО. У малоповерховій забудові всі ТБО збирають у сміттєзбиральників. Потім вручну або механізовано завантажують у кузов сміттєвоза. Для багатоповерхових або групи малоповерхових будинків установлюють стандартний контейнер на коліщатах, відходи з якого механізованим способом вивантажують у сміттєвоз. У місцях великого скупчення ТБО встановлюють знімні кузов^-кузови-контейнери-кузови.

У малоповерховій забудові для валового збору ТБО використовуються бачки ємністю 70 дм3, 110-120 дм3 і 210-220 дм3. В індивідуальній забудові застосовуються бачки меншої ємності, наприклад, по 35 дм3. До приходу сміттєвоза бачки виставляються населенням до проїзної частини.

Бачки виготовляють із листової сталі, алюмінію, пластмас. Найбільш кращими є бачки із пластмас. Маса і вартість таких бачків порівняно невисока, термін служби в 2- 3 рази більше сталевих і становить 5-6 років. Пластмасові бачки зручні в експлуатації, мають гарний зовнішній вигляд. Вологі відходи до їхніх стінок не прилипають і не примерзають, чим полегшує їхня мийка і дезінфекція. При використанні пластмасових збірників необхідно дотримувати протипожежних заходів.

У ряді країн використовують збірники одноразового користування - паперові, картонні або пластмасові, що виключає операцію перевантаження і мінімізує контакт обслуговуючого персоналу з відходами. Ємність одноразових збірників коливається в межах 70-200 дм3. Такі збірники встановлюються на спеціальні контейнери певних розмірів, відповідних до завантажувального обладнання сміттєвозів.

У будинках підвищеної поверховості влаштовуються сміттєпроводи різної конструкції. Звичайно вони складаються з вертикального стовбура, відводів із прийомними обладнаннями, камер для збору ТБО і вентиляційного каналу. Стовбур сміттєпроводу являє собою трубу діаметрів 400-600 мм, виготовлену з асбоцемента, бетону або стали із гладкою внутрішньою поверхнею. Сталеві труби повинні мати вибропоглинаюче покриття на внутрішній поверхні. Завантажувальні клапани повинні запобігати вступу газів зі сміттєпроводу при закритім положенні, а також забезпечувати захист від шуму. Вхід у сміттєзбиральну камеру, розташовувану, як правило, у підвалі або на першому поверсі будинку, ізолюється від входу в житло. Клапани виготовляють із листової сталі, покритою антикорозійною фарбою. Камера обертуєтся водопроводом і каналізацією. Ревізійні отвори для чищення, дезінфекції і дезодорації стовбура сміттєпроводів звичайно влаштовують у верхній його частині.

В останні роки розроблені інші способи видалення ТБО. Для великопанельних багатоповерхових будинків застосовують конструкції блоків, що включають елементи сміттєпроводу. У ряді випадків застосовують систему, при якій ТБО по коридорах на візках доставляють до піднімальних обладнань їх, що подають, до камер-сміттєзбиральникам. Такі системи видалення відходів створюються в медичних установах, готелях, гуртожитках.

Роздільний збір. Роздільна, або селективна, система збору окремих складових ТБО забезпечує одержання щодо чистих вторинних ресурсів від населення і зменшення кількості відходів, що вивозяться. Ця система вимагає від населення свідомого підходу до видалення ТБО, збільшення числа обслуговуючого персоналу, тари, спецтранспорту для вивозу кожного виду вторсировини. Ці додаткові витрати цілком окупаються за рахунок утилізації вторинних ресурсів. В Україні селективний збір ТБО поки не одержав практичного розвитку.

У США відбір населенням утильних фракцій ТБО (макулатура, текстиль, пластмаси, пляшки і ін.) виконується по спеціальних програмах, фінансованих і розроблювальних штатами. Практика роздільного збору ТБО розвивається і у ряді європейських країн. Звичайно в основу таких технологій покладений принцип збору населенням ТБО в окремі ємності (контейнери або мішки) для різних видів відходів. Зазначені ємності розташовують як у домашніх умовах, так і в під'їздах або близько будинків. Існують різні модифікації такої технології. Наприклад, у Німеччині накопичений досвід збору ТБО у два види ящиків - зелені (макулатура, метал, скло, полімери, тканини) і сірі (інші відходи) з вивозом їх на переробку. В останні роки в Німеччині роздільний збір ТБО проводиться по п'ятьом і більш видам.

Один з варіантів технології селективного збору припускає організацію пересувних установок, що включають кілька видів контейнерів. Рух установок здійснюється за графіком, а населення постачене пакетами для окремих складових ТБО. При цьому здійснюється економічне стимулювання за здані види вторсировини.

Збір і видалення великогабаритних відходів. До великогабаритних ставляться відходи, по габаритах, що не містяться в стандартні контейнери. У великих містах за рік на кожну людину накопичується до 40 кг великогабаритних ТБО з питомою масою 0,2 т/м3 (табл. 8.6).

 

 

Таблиця 8.6. Орієнтовний склад великогабаритних ТБО

Переважаючий матеріал Складові
Дерево (до 60%) Меблі, обрізки дерев і чагарників, дошки, ящики, двері, ослони, фанера, старі рами, сходи
Кераміка, стекло (до 18%) Фаянсові раковини, унітази, листове скло, лампи денного світла, посуд, пляшки, бій скла
Метал (до 9%) Холодильники, газові плити, пральні машини, пилососи, ліжка, корита, сітки, баки, бідони, раковини, труби, радіатори
Папір, картон (до 6%) Текстиль (до 1%) Пакувальні матеріали, шпалери, мішковина пакувальна, пальто, ковдри, матраци
Шкіра, гума, змішані матеріали (до 5%) Шини, валізи, сумки, дивани, крісла, клейонки
Пластмаса (до 1%) Дитячі ванни, цебра, тази, лінолеум, плівки

 

Великогабаритні відходи збирають на спеціальних майданчиках, розташованих у житлових будинків. Вивіз їх проводиться за графіком або заявці ЖЕО.

Сміттєвозний транспорт. Для збору і транспортування ТБО застосовуються сміттєвози місткістю від 6 до 60 м3. Для ущільнення відходів, що транспортуються, - ущільнюючі обладнання зворотно-поступальної дії із системою плит, у вигляді обертового барабана і шнекові. Ущільненням досягається зниження обсягу ТБО в 1,5- 2 рази.

У важкодоступних місцях застосовуються невеликі сміттєвози місткістю від 1 до 6 м3. Вони влаштовуються:

· на самохідні шасі або моторолерах із самосвальним кузовом відкритого або закритого типу;

· с гніздами для малих сміттєзбиральників (контейнерні сміттєвози);

· у вигляді контейнерів на коліщатах, що буксується тягачами.

Випускаються також малі електросміттєвози, які можуть працювати без підзарядки протягом зміни. З малих сміттєвозов відходи перевантажуються у великовантажний транспорт для вивозу до місць знешкодження.

З ростом міст місця знешкодження ТБО усе більш віддаляються. Збільшується вартість транспортування відходів.

Для перевезення на далекі відстані застосовують в основному автомобільний транспорт, рідше - залізничний і водний (наприклад, у Нью- Йорку). Досить перспективним є використання мережі міського електротранспорту з вивозом ТБО в нічний час. #

Великовантажні сміттєвози з ущільнювальними обладнаннями, використовувані в ряді країн, мають корисний обсяг 20-50 м3 і більш і можуть уміщати 100-200 м3 неущільнених ТБО. Застосовують також автопоїзда, що полягають із вантажного автомобіля і автофургона.

Сміттєперегрузочні станції (МШС). На МШС здійснюється вивантаження ТБО з малих сміттєвозов, їхнє ущільнення і наступне завантаження у великовантажні транспортні засоби.

Конструкція МШС залежить від продуктивності і типу використовуваних транспортних засобів. Стаціонарні МШС продуктивністю більш 100 тис. м3/рік включають естакаду, на яку в'їжджає, що збирає сміттєвоз, і потужні ущільнюючі обладнання (рис. 8.1). Сміттєвози розвантажуються в бункер-накопичувач, з якого відходи надходять в ущільнюючі обладнання. Ущільнююча плита робить зворотно-поступальний рух і запресовує ТБО у великовантажні транспортні засоби для подальшого перевезення.

Рис. 8.1. Схема сміттєперегрузочної станції

 

МШС обладнаються дробильними установками, обладнаннями для пресування ТБО в тюки або пакети з наступним транспортуванням у спеціальних контейнерах. Для ущільнення ТБО застосовуються трактори і спеціальні трамбувальники.

Дроблення ТБО і видалення в каналізацію. Такий метод із санітарної точки зору має переваги перед вивізною системою, тому що дозволяє видаляти швидкорозкладаючі частини ТБО відразу ж після утвору, без нагромадження і зберігання.

Дроблені ТБО разом з водою сплавляються по каналізаційних мережах і знешкоджуються разом зі стічними водами на очисних каналізаційних спорудженнях. У ряді країн широко застосовують сплав у каналізацію дроблених ТБО із квартир, ресторанів, готелів, їдалень і інших об'єктів.

Сміттеподрібнювачі встановлюють або під кухонною мийкою, або під спеціальним бункером для збору ТБО у квартирах. Існує два типи дробарок: порціонні і безперервного дії. Основні параметри звичайно використовуваних квартирних дробарок: маса ~ 15 кг, продуктивність ~ 20 кг/год, потужність ~ 1,2 кВт/год. У дробарках не подрібнюються ганчірки, пластмасові вироби, металеві предмети, скляні пляшки.

Незважаючи на те, що при сплаві відходів у каналізацію потрібне значне збільшення потужності очисних споруджень, цей метод уважається більш економічним у порівнянні зі звичайним способом видалення і знешкодження ТБО. Такий спосіб видалення відходів існує в одному з найбільших міст США - Чикаго. Все-таки розглянутий варіант збору і видалення ТБО є допоміжним і не знімає основних проблем санітарного очищення міст від ТБО.

Утилізація окремих складових ТБО. Умовно основні методи знешкодження і переробки ТБО можна розділити на три групи: утилізаційні, ліквідаційні і змішані. По технологічному принципу розрізняють біологічні, термічні, хімічні, механічні і змішані методи. Найбільше поширення в Україні одержали наступні технології знешкодження і переробки ТБО: складування на полігонах або смітниках (ліквідаційний механічний), спалювання (ліквідаційний термічний), компостування (утилізаційний біологічний). Зазначені технології можна застосовувати в комплексі з різними способами витягу утильних фракцій із ТБО.

Утилізація окремих складових ТБО проводиться шляхом роздільного збору утильних компонентів ТБО або механізованими способами із загальної маси. По існуючих санітарних нормах України ручний збір утильних компонентів ТБО заборонений.

Для механізованого витягу окремих складових ТБО використовують магнітну, пневматичну, електричну і гідросепарацію. У якості допоміжних операцій застосовують дроблення і просівання відходів. В основному застосовуються сухі способи сепарації - пневматичний і магнітний. Витяг чорного металобрухту здійснюється магнітною сепарацією. Існують підвісні, шкивні і барабанні магнітні сепаратори. При взаємодії магнітного поля із ТБО, наприклад, при їхньому русі по транспортерній стрічці, чорний метал вилучається і потім знімається з магнітів.

Для витягу із ТБО кольорового металобрухту 90% алюмінію, решта - бронза, латунь) перспективний метод електродинамічної сепарації, заснований на використанні силової взаємодії магнітного поля і вихрових струмів, що виникають в електропровідній речовині. У результаті в кольорових металах виникає електрорушійна сила, яка їх переміщає в заданому напрямку. Витяг із ТБО кольорових металів досягає 80%.

Виділення макулатури проводиться за допомогою аеросепарації, при якій ТБО розділяються на легку і важку фракції. У легку фракцію переходить також полімерна плівка і текстиль. Для виділення в самостійний продукт полімерної плівки використовують електросепарацію, просівання, аеросепарацію, балістичний метод. При цьому використовується відмінність у щільності компонентів і їх швидкості витання при вільнім падінні.

Для відділення текстильних компонентів використовуються обладнання типу барабанних типів із захоплюючими елементами (гаки, штирі качанового типу).

Для витягу скла використовується балістичний або флотаціний метод.

В Україні методи комплексного сортування ТБО з метою витягу основних утильних компонентів на практиці поки не реалізовані. Із ТБО витягають в основному чорний металобрухт і частково папір. Інші утильни фракції практично не використовуються. При використанні витягнутих утильних фракцій проводиться їхня мийка, санітарне знешкодження.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)