АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Збирання міських територій

Читайте также:
  1. Глава 8. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист
  2. Завдання і функції територій і об’єктів природно-заповідного фонду України
  3. Збирання затвора
  4. Збирання насіннєвих посівів.
  5. Принципи створення насаджень у містах і приміських зонах
  6. Результати біотестування міських ґрунтів методом проростків крес-салату
  7. Результати біотестування міських ґрунтів методом проростків пшениці
  8. Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
  9. Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад
  10. Функції територій і об’єктів ПЗФ України

Збирання вулиць, площ, внутрішнквартальних проїздів і двірських територій є важливим заходом щодо санітарного очищення міст, що забезпечують також захист від забруднення приземних шарів повітря і міських водойм. Збирання дворів, тротуарів і внутрішнквартальних проїздів виконують працівники ЖЕО.

Збирання вулиць виконують працівники шляхоексплуатаційних керувань. Для цього все місто ділиться на окремі експлуатаційні ділянки, які обслуговуються спеціальними механізованими колонами. Механічні колони здійснюють увесь комплекс робіт як у літнє, так і в зимовий час. Улітку - це механізоване збирання вулиць, збір грязьових наносів, кошторис і листів, очищення зливових колодязів, поливши вулиць. Узимку - звільнення вулиць від, що свіжовипавшого і злежалого снігу, боротьба з ожеледдю шляхом посипання піском або сольовими сумішами.

Вулиці з великою інтенсивністю руху влітку підмітають і миють щодоби в нічний час. Вулиці з малою інтенсивністю руху миють або щодня, або через 1-2 доби в денний час. Для поліпшення мікроклімату і зниження запилованості в найбільш жаркий і сухий час із 11 до 16 годин вулиці поливають водою з інтервалом 1 - 1,5 години. Відстійні колодязі зливової каналізації обов'язково вичищають навесні і потім протягом безморозного періоду чистять у міру необхідності.

Витрати води становлять на мийку проїзної частини 0,9-1,2 л/м2, на мийку лотків 1,6-2 л/м2, на поливання асфальту 0,2-0,3 л/м2, на поливання брущатки 0,4-0,5 л/м2.

Для механізованого збирання наносів, що утворюються після дощів, а снігу, що також випав, застосовують збиральну техніку, грейдери і інші механізми. Для боротьби з полоєм при ожеледі або з ущільненим снігом на проїзній частині доріг застосовують піскову суміш і хімічні реагенти: піскосоляну суміш, що полягає з 92-97% піску і 3-8% хлористого натрію (поварена сіль) або хлористого кальцію, а також неущільнену суміш, яку одержують при механічнім змішанні піску з Na і Са. Іноді застосовують розчин Са, з концентрацією >30%, який наноситься поливними машинами з розрахунку 15-20 г/м2 (по сухій речовині). В останні роки з'явилися спеціальні суміші піску із Са, інгібованому фосфатами, які дозволяють в 10 раз зменшити витрата реагентів і позбавити дороги від піску, який накопичується в узбіч доріг.

Слід мати у виді, що солі і хімічні реагенти, використовувані для боротьби з полоєм, роз'їдають взуття, покришки і кузова автомобілів, а з настанням відлиги спрямовуються в міські водотоки і водойми, підвищуючи їх мінералізацію, засолюють ґрунти і ґрунтовий води. Тому застосовувати їх випливає лише у випадку крайньої необхідності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)