АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який внесок зробили вояки УПА в боротьбу за державність України у 40-50-х рр. ХХ ст.?

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Античні поліси на території України
 5. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 6. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 9. Верховний Суд України.
 10. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 11. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 12. Видатні діячі української діаспори та їх внесок

ОУН-УПА заснована у Відні 1929р. під девізом «Незалежна Україна».30 червня 1941р. проголосили Незалежність України.Починаючи з 1943 р. УПА активно вели бої проти радянських партизан і окупантів. У цій складній ситуації верховне командування УПА вирішило звернутися до радянських партизанів. Цей лист підкреслює позицію УПА щодо подальшої долі України. У жовтні 1943р., УПА схвалювало боротьбу проти гітлерівських варварів –це великий і священний обов;язок кожної чесної людини. Але знищивши це зло – писалось у листі – треба було думати що буде далі. Замість «Нової Європи» прийде СРСР? НІ!. Не за таку зміну ми боремося, не такого бажаємо собі ладу В Україні і в світі. Вояки УПА закликали приєднуватися до них. У жовтні і листопаді 1943 р. УПА провела 47 боїв проти німців і 54 бої проти радянських партизанів. Німці втратили 1500 солдатів і офіцерів, УПА 414 повстанців. Тактичними формами збройних дій УПА були рейди, напади на німецькі гарнізони, склади, обозу, зіткнення з радянськими партизанами, військами НКВС, польськими бойовиками, підрозділами Армії Крайової.Вже незабаром після свого створення УПА контролювала значну частину Волині й Полісся. Спроби німців, які до того часу терпіли поразку за поразкою на східному фронті і опинилися перед загрозою відкриття другого фронту в Європі (а тому не мали можливості активно діяти проти партизан), встановити контакти з УПА і досягти угоди з нею не мали успіху. Повстанці не бажали йти на компроміс. До осені 1943 р. чисельність УПА значно збільшилася, вона розповсюдила сферу своїх дій на Буковину, Галичину, деякі території Наддніпрянщині. Тоді ж було створено Головне командування УПА, яке очолив Р. Шухевич.Останні бої з нацистами УПА вела восени 1944 р. УПА, в основному для видобутку озброєння. З цього періоду її головні сілисосредоточілісь на антисоветской і анти фронтах. Новий прихід комуністів, з їх колективізації, репресіями, пошуками «пособників окупантів і бандитів» змусив населення України братися за зброю і масово йти в УПА. З моменту вступу Червоної Армії на західно-українські землі УПА, виконуючи вказівки керівництва ОУН (Б) і приписи Третього надзвичайного великого збору ОУН (серпень 1944 р.), повністю зосередилася на збройному протидії фронтові з’єднанням Червоної Армії та радянських партизанів. Бої та сутички з регулярними військами тривали і після проходження через Україну основних сил діючої армії.УПА створила після встановлення радянсько-польського кордону 6-й військовий округ під кодовою назвою «Сан», який охоплював етнічні українські землі. Про великих масштабах бойових дій в цьому регіоні свідчать дані про бойові втрати з обох сторін. Так, згідно з довідкою НКВД УРСР, підписаній заступником наркома Т. троката, який курирував західні області, з лютого 1944 р. до жовтня 1945 р. Червона Армія і війська НКВД провели 26685 бойових операцій проти ОУН і УПА. За цей час були вбиті 98846 повстанців і підпільників, взяті в полон або заарештовані 104990 чоловік. Були, звичайно, втрати і з іншого боку. Як зазначено в довідці, загинули 9621 червоноармійців і співробітників ЦКВД, поранено 1343 і пропали безвісти 2456 чоловік. І це всього за 20 місяців. Однак з 1947 року наступальні операції УПА майже припинилися. Вкрай ускладнилася зв’язок між окремими боевкамі. Тоді УПА відмовилася від фронтальних боїв, перейшла до дрібних підпільно-партизанським акціях, стала проводити політико-пропагандистські рейди. Свої ідеї УПА доносила до народу через друковані органи, листовки, обращения и т.д. Після загибелі Р. Шухевича 5 березня 1950 р. сяють повстанського руху помітно спав. Новий головнокомандувач В. Коваль вже не зміг відродити УПА, хоча аж до 1953 р. організація продовжувала от случая к случаю завдавати ударів по ворогу. Только с арестом Коваля в 1955 р. діяльність УПА фактично припинилася. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)