АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обкатка автомобілів

Читайте также:
  1. Обкатка машин, агрегатов и узлов
  2. Обладнання для ТО і ремонту автомобілів
  3. Технічне обслуговування автомобілів в основний період експлуатації

 

Технічне обслуговування автомобілів проводять в початковий і основний періоди експлуатації. В початковий період роботи нових або відремонтованих машин тертьові поверхні, деталей інтенсивно припрацьовуються і взаємно установлюються, а тому технічне обслуговування слід виконувати особливо ретельно для запобігання несправностям за рахунок проведення профілактичних кріпильних, регулювальних та мастильно-очисних робіт. Сукупність цих робіт в обов'язковому порядку виконують при експлуатаційній обкатці автомобілів.

Обкатка. Перш ніж приступити до експлуатаційної обкатки нового автомобіля, рекомендується перевірити затяжку болтових з'єднань і наявність масла в усіх агрегатах. Особливу увагу слід звернути на кріплення головки блока циліндрів. Необхідно також довести тиск в шинах коліс до рекомендованих значень.

Нові або капітально відремонтовані вантажні автомобілі обкатують протягом 1000 км пробігу. В цей період автомобілі завантажують не більше як на 75 % від номінальних значень вантажопідйомності. Рекомендовані заводами-виготівниками максимальні швидкості руху становлять: для автомобілів моделей ГАЗ-52 до 45 км/год, КамАЗ — 50 км/год, ГАЗ-53 і ЗИЛ-130 —60 км/год.

У період обкатки перевіряють дію приладів, стан рульового керування, роботу двигуна, гальм, агрегатів і механізмів автомобіля в русі. Особливо ретельно проводять обслуговування автомобіля (змазують, підтягують кріплення, перевіряють тиск повітря в шинах тощо). Не допускається перегрівання коробки передач, головної передачі, маточин коліс і механізмів гальм.

Після закінчення обкатки автомобіля необхідно виконати такі основні операції:

§ замінити оливув двигуні і промити центрифугу. Заводи-виготівники рекомендують перший раз замінити оливув двигуні після пробігу автомобіля ГАЗ—300 — 500 км, КамАЗ і ЗИЛ — 1000 км;

§ підтягнути кріплення сошки рульового керування, маточини шківа вентилятора, фланців карданної передачі, головок блока циліндрів, впускного і випускного колекторів;

§ перевірити і при необхідності відрегулювати зазори в клапанному механізмі;

§ відрегулювати натяг приводних пасів;

§ перевірити затяжку стяжних болтів пальців і кріплення вушок передніх ресор;

§ проконтролювати затяжку стрем'янок кріплення передніх і задніх ресор, а також гайок кріплення коліс;§ у разі необхідності відрегулювати величину вільного ходу педалей зчеплення і гальм.

Після обкатки автомобілі можна експлуатувати з повним навантаженням.

 

Контрольні питання

1. Чим обумовлюється необхідність обкатки нових і капітально відремонтованих машин.

2. Назвати основні етапи обкатки тракторів.

3. Тривалість обкатки трактора на холостому ходу.

4. Протягом якого часу здійснюють обкатку гідравлічної начіпної системи трактора?

5. Вимоги до роботи муфти зчеплення і коробки переміни передач при обкатці трактора на холостому ходу.

6. Тривалість обкатки тракторів під навантаженням.

7. Як розраховують і обчислюють навантаження на гаку трактора?

8. Які роботи виконують по закінченню експлуатаційної обкатки трактора?

9. Особливості обкатки зернозбиральних комбайнів.

10. Особливості обкатки сівалок.

11. Перелік робіт перед експлуатаційною обкаткою автомобілів.

12. Тривалість експлуатаційної обкатки автомобілів.

13. Ступінь завантаження, та рекомендовані швидкості руху при експлуатаційній обкатці автомобілів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)