АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Періодичність технічного обслуговування і ремонту тракторів, кг витраченого палива та ум. ет. га

Читайте также:
 1. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 2. Агрохімічне обслуговування органічного сільського господарства
 3. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 4. Аудит операций по ремонту основных средств
 5. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 6. Вкажіть номер правильної відповіді. На скільки відсотків був викид ядерного палива на Чорнобильській АЕС при аварії?
 7. Вкажіть номер правильної відповіді. У одному ТВЕЛі міститься ядерного палива?
 8. Вплив матеріально-технічного забезпечення на собівартість ремонтно-будівельних робіт
 9. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 10. Диференційований підхід до обслуговування різних груп музейних відвідувачів
 11. Економічна характеристика процесу матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України
 12. Елементи технічного проектування

 

Марка трактора Група А Група Б
ТО-1 ТО-2 ТО-3 ПР КР ТО-1 ТО-2 ТО-3 ПР КР
кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га кг ум. ет. га
К-701
Т-150, Т-150к
Т-70С                    
МТЗ-80/82
ЮМЗ-6/6М
Т40М/40АН
Т-25 А1
Т-16М

Примітка.Підставою для встановлення періодичності технічного обслуговування тракторів, вираженого в кг витраченого палива та в ум.ет.га, є рекомендації інструкції з експлуатації заводу-виготвника.

Шкала періодичності технічних обслуговувань і ремонтів має такий вигляд:

Для тракторів з періодичністю ТО-1 через 60 мотогодин (група А)

 

 

 
 

 


Тобто:1112 1112 1112 1113 1112 1112 1112 111ПР 1112 1112 1112 1113 1112 1112 1112 111ПР

1112 1112 1112 1113 1112 1112 1112 111КР

 

 

Для тракторів з періодичністю ТО-1 через 125 мотогодин (група Б)

 

 
 

 


Тобто: 1112 1113 1112 111ПР 1112 1113 1112 111ПР 1112 1113 1112 111КР

 

За цикл від початку експлуатації до капітального ремонту необхідно виконати:

· ТО-1 – 36 шт.

· ТО-2 – 6 шт.

· ТО-3 – 3 шт.· ПР – 2 шт.


Таблиця 3 Річне завантаження тракторів, %

 

Марка трактора Місяць
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
К-701 3,5 3,2 5,4 9,6 12,4 9,9 10,5 12,6 12,3 11,6 5,8 3,2
Т-150К 1,9 2,2 5,1 9,3 10,1 6,2 13,9 15,8 14,6 15,4 3,4 2,1
Т-150 2,9 3,0 5,1 8,3 14,9 8,9 10,6 10,8 14,6 13,4 4,8 4,7
ДТ-175С 2,9 3,0 5,1 8,3 14,6 9,2 10,4 11,0 14,6 13,6 4,6 4,7
МТЗ-80 6,1 5,3 6,3 9,6 13,5 15,2 11,6 8,2 8,1 6,3 4,0 5,8
МТЗ-82 6,3 5,5 6,5 9,8 13,3 15,0 11,4 8,0 8,3 6,6 4,1 5,9
МТЗ-100 6,2 5,5 6,3 9,1 12,4 15,1 11,5 8,1 8,2 6,3 4,1 5,7
МТЗ-102 6,4 5,4 6,4 9,7 13,2 14,9 11,5 8,1 8,4 6,7 4,2 5,6
ЮМЗ-6Л 6,4 6,3 7,6 9,4 11,8 10,7 9,3 8,2 9,4 8,5 6,3 6,1
ЄО-2621 6,8 6,3 7,2 9,2 12,0 10,7 9,3 8,3 9,3 8,5 6,5 6,0
Т-40АМ 6,3 6,1 7,9 9,7 11,6 10,3 9,1 8,6 9,5 8,4 6,1 6,4
Т-30, Т-30А 4,2 6,3 9,9 13,1 10,3 9,3 10,1 10,2 11,1 4,7 4,7
Т-25А 4,2 3,6 6,8 10,8 13,4 10,4 9,4 10,5 10,3 11,2 4,6 4,8
Т-16М 2,8 2,2 3,7 8,9 9,9 10,2 9,4 12,1 15,6 16,1 5,6 4,1
Т-70С 1,8 1,8 2,9 14,1 17,3 13,1 12,3 10,6 10,8 9,4 3,7 1,9

 

‡агрузка...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)