АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологічний процес обкатки тракторів

Читайте также:
 1. I Раздел 1. Международные яиившжоши. «пююеям как процесс...
 2. II звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителей.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. II. Принципы процесса
 5. III. Психические свойства личности – типичные для данного человека особенности его психики, особенности реализации его психических процессов.
 6. IV.3. Легисакционный процесс
 7. IV.4. Формулярный процесс и преторская юстиция
 8. IV.5. Когниционный процесс
 9. VI. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса
 10. VII. По степени завершенности процесса воздействия на объекты защиты
 11. XI. Гетерогенные процессы.
 12. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів

Обкатка тракторів.Обкатка тракторів включає: обкатку двигуна на холостому ходу, обкатку гідравлічної начіпної системи, обкатку трактора на холостому ходу і під навантаженням. Загальна тривалість обкатки (залежно від марки трактора) — 45—65 год.

У господарствах виконують обкатку двигуна, потім трактора на холостому ходу і під навантаженням.

Обкатку починають на малій частоті обертання колінчастого вала двигуна і поступово збільшують її до номінальної. Пускають двигун відповідно до правил, наведених у заводських інструкціях по експлуатації тракторів. Якщо пусковий двигун довго не працював, у циліндр заливають 25-30 моторної оливи.

Обкатку двигуна на холостому ходу проводять так: двигун запускають і дають йому попрацювати 5 хв на мінімально сталих обертах (600—900 хв-1), 5 хв. на середніх (1200—1300 хв-1) і 5 хв. на максимальних (1700—2000 хв-1). Під час обкатки двигун прослуховують на всіх режимах, перевіряють покази приладів, щільність з'єднання оливо- і паливопроводів. При відхиленні від норми встановлюють причину несправності й усувають її, а при складанні акта на обкатку роблять про це відповідний запис. Продовжують обкатку лише після ліквідації виявлених несправностей.

 

Таблиця 26 Режими* обкатки тракторних двигунів на холостому ходу

 

Трактор Етап обкатки Частота обертання колінчастого вала, об/хв
К-701 I II 550—650 1850—1950
К-700А I II 550—650 1650—1750
Т-150, Т-150К I II III 700—800 800—900 2000—2200
ДТ-75М I II III 700—800 1000—1400
ЮМЗ-6АЛ/6АМ I II 800—1000 1600—1750
МТЗ-80/82, Т-70С I II III 800—900 1200—1300 1600—1700
Т-40А I II III 800—900 1200—1300 1600—1700
Т-25А I II 700—800 900—1000
Т-16М I 1000—1200

*Тривалість обкатки на всіх режимах 5хв.

Обкатка гідравлічної начіпної системи триває 25—30 хв. Перед запуском двигуна включають механізм привода гідронасоса, причому рукоятка повинна вільно переводитись з одного крайнього положення в друге. Включати і виключати гідронасос при працюючому двигуні забороняється.

Потім перевіряють надійність фіксації золотників розподільника в положеннях «Підйом», «Нейтральне», «Опускання», «Плаваюче». В усіх цих положеннях важелі повинні надійно утримуватись фіксаторами золотників. Після перевірки важелі керування встановлюють у нейтральне положення, а поршень основного силового циліндра — в крайнє нижнє. Запустивши двигун, йому дають попрацювати на малих обертах 3—5 хв, а потім стільки ж — на середніх. При цьому важливо, щоб оливав з'єднаннях не підтікало і не було шуму в розподільнику гідравлічної системи. Переводять важіль розподільника в положення «Підйом», при цьому поздовжні тяги начіпного механізму починають плавно підніматися. Як тільки підйом закінчиться, важіль розподільника повинен автоматично повернутися в нейтральне положення.Переставляють обмежувач ходу поршня на середину штока, а важіль розподільника в положення «Опускання» (навісний механізм при цьому почне опускатися). Коли обмежувач ходу поршня натисне на стержень клапана-обмежувача, важіль розподільника повинен автоматично повертатися в нейтральне положення. Підйом і опускання здійснюють кілька разів. Потім на поздовжні тяги начіпного механізму підвішують вантаж масою 400—600 кг (для К-700) або 150—200 кг (для тракторів інших марок) і періодично піднімають і опускають його протягом 15—20 хв. При обкатці гідравлічної системи температура робочої рідини в ній має бути не більше як 50°С.

Переконавшись у чіткій і безвідмовній роботі начіпного механізму та ліквідувавши виявлені неполадки, можна починати обкатку трактора на холостому ходу.

Обкатку трактора на холостому ходу ведуть на всіх передачах, починаючи з першої, з включенням збільшувача обертаючого моменту, передач заднього ходу і резервних передач. При цьому роблять плавні повороти на передачах транспортного ряду і круті — на передачах робочого ряду. Під час обкатки стежать за роботою всіх складальних одиниць та агрегатів, за показами контрольних приладів і перевіряють чіткість переключення передач, роботу муфти зчеплення, гальм, ведучих мостів, ходової частини та ін. Муфта зчеплення і коробка передач повинні включатися плавно, без різкого шуму і стуків. Допускається рівномірний шум шестерень. Олива, в агрегатах трансмісії під час роботи не повинна нагріватися більш як до 90°С. Тривалість обкатки на холостому ходу 5-12 год.

‡агрузка...

Таблиця 30 Тривалість обкатки тракторів на холостому ходу

Трактори Тривалість обкатки, год Примітки
К-701, К-700А І режим по 25 хв на всіх передачах, II і III режими — по З0 хв, IV режим — по 40 хв на кожній передачі
Т-150, Т-150К 6-7 По 25—З0 хв на всіх передачах вперед без ходозменшувача, 10—15 хв на всіх передачах заднього ходу і на всіх передачах робочого ряду з ходозменшувачем
ДТ-75М рівномірно на всіх передачах (у тому числі з включенням ЗКМ і передач заднього ходу)
Т-70С 4-5 По 1 год на IV, V, VI, VII передачах і З0 хв на VIII передачі
ЮМЗ-6АЛ/6АМ По 1 год на IV і V передачах з редуктором і на І та II передачах без редуктора, по З0 хв на III передачі без редуктора і на передачі заднього ходу з редуктором
МТЗ-80/82 По 1 год на III,IV,V і VI передачах, по З0 хв на IX і II
Т-40М По І год на всіх передачах, крім V і заднього ходу, по З0 хв на V і заднього ходу

Трактори під навантаженням об катують протягом 45—60 год. Навантаження на гаку розраховують за питомим опором сільськогосподарських машин. Питомий опір сільськогосподарських машин становить, кН: борони зубові —0,5— 0,6; косарки начіпні — 0,5—0,7; сівалки рядкові зернові—1,2— 1,6; культиватори лапчасті — 1,2—1,8; лущильники дискові — 1,2—2,5; плуги — 10. Навантаження трактора на гаку обчислюють множенням питомого опору машини на ширину її захвату.

Трактори МТЗ-80 і МТЗ-82 обкатують під навантаженням 60 год. Із них 25 год на легких транспортних роботах з неповним навантаженням, а решту часу — на легких польових роботах з використанням гідросистем. Трактори К-700А і К-701 обкатують під навантаженням 60 год в три етапи. З них 10 год — на легких транспортних роботах з навантаженням на гаку до 30% номінального, 20 год — на роботах з навантаженням до 70% номінального, а решту часу — з обмеженою потужністю. При цьому трактори повинні бути обкатані на всіх режимах і передачах.

У період обкатки проводять щозмінне технічне обслуговування. При появі незвичайних шумів або перегріванні якого-небудь агрегату обкатку припиняють, виявляють і усувають несправності та їх причини.

Таблиця 31 Режими обкатки тракторів під навантаженням

Марка трактора Етапи обкатки Навантаження на гаку, кН Тривалість обкатки, год Діапазон передач трактора
на одній передачі за етап
Т-16М Перший 1,2-1,6 6,1 24,4 1-4
  Другий 2,7-3,2 6,1 18,3 1-3
  Третій 4,3-4,7 6,1 12,2 1-2
Т-25А Перший 1,1-1,4 6,1 24,4 1-4
  Другий 2,5-2,8 6,1 18,3 1-3
  Третій 3,9-4,2 6,1 12,2 1-2
Т-40М Перший 1,7-2,2 4,2 25,2 1-6
  Другий 4-4,5 4,2 16,8 1-4
  Третій 6-6,5 4,2 12,6 1-3
ЮМЗ-6Л Перший 2-3 2,2 19,8 1-9
  Другий 5-6 2,2 17,6 1-8
  Третій 7,5-8,5 2,2 17,6 1-8
МТЗ-80 Перший 2-3 2,6 20,8 1-8
  Другий 5-6 2,6 18,2 1-7
  Третій 7,5-8,5 2,6 15,6 1-6
МТЗ-100 Перший 3,5-4,5 1-20
  Другий 6,5-7,5 1-18
  Третій 9-10 1-16
Т-700 Перший 4-5 2,6 20,8 1-8
  Другий 9-10 2,6 18,2 1-7
  Третій 14-15 2,6 15,6 1-6
ДТ-75М Перший 5-7 3,2 22,4 1-7
  Другий 12-14 3,2 19,2 1-6
  Третій 19-21 3,2 12,8 1-4
Т-150 Перший 6,5-8,5 1-8
  Другий 15-17 1-6
  Третій 23-25 1-4
T-150K Перший 5-7 3,2 25,6 1-8
  Другий 12-14 3,2 16,0 1-5
  Третій 19-21 3,2 12,8 1-4
К-701 Перший 10-13 1-10
  Другий 23-27 1-9
  Третій 36-39 1-8
             

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)