АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні показники типових проектів пунктів технічного обслуговування МТП

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 3. Агрохімічне обслуговування органічного сільського господарства
 4. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 5. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 6. Б) Основні властивості операцій над множинами
 7. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 8. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 9. Бюджетна система України: основні характеристики
 10. Вартісні показники ефективності використання
 11. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 12. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
Показники Пункт технічного обслуговування
На 10 тракторів (літній варіант) На 10 тракторів На 20 тракторів (літній варіант) На 20 тракторів На 30 тракторів На 40 тракторів
Площа, га            
ділянки в огорожі 0,77 0,71 1,16 1,37 1,87 2,18
забудови 0,26 0,25 0,39 0,45 0,63 0,80
проїздів 0,47 0,45 0,76 ,091 1,23 1,37
озеленення 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Щільність забудови, % 33,6
Протяжність загорожі, м
Коефіцієнт використання території
Кількість обслуговуваних машин, фізичних одиниць            
тракторів
комбайнів
різних сільсько-господарських машин

 

На рисунку 8 зображено план пункту технічного обслуговування на 30 тракторів. Основні об'єкти і будівлі пунктів технічного обслуговування розроблені за типовими проектами.

 
 

Майстерня технічного обслуговування. Для типових пунктів технічного обслуговування інститут Діпросільгоспром розробив типові проекти майстерень технічного обслуговування на 10 і 20 тракторів (ТП 816—174 і ТП № 816—172) та 30 і 40 тракторів (ТП № 816—173 і ТП № 816—174). У майстернях виконують технічні обслуговування (ТО-1, ТО-2 і ТО-3) тракторів і самохідних шасі, комбайнів і складальних сільськогосподарських машин, сезонне технічне обслуговування тракторів і самохідних шасі, ремонт нескладних сільськогосподарських машин.

Рис. 8. Пункт технічного обслуговування машино-тракторного парку на 30 тракторів:

1 — майстерня; 2 — майданчик для ремонту машин; 3— навіс для регулювання сільськогосподарських машин; 4 — майданчик для комплектування агрегатів; 5 — стоянка агрегатів; 6 — стоянка комбайнів; 7 — стоянка причепів; 8 — стоянка жаток; 9 — стоянка широкозахватних агрегатів; 10 — сівалки рядкові; 11 — резервний майданчик; 12 — водоналивні кільчасті котки; 13 — квадратно-гніздові сівалки; 14 — картоплесаджалки; 15 — скиртоклади; 16 — косарки причіпні; 17 — гноєрозкидачі; 18 — косарки начіпні; 19 — граблі; 20 — культиватори; 21 — дискові лущильники 1 борони; 22 — зернонавантажувачі; 23 — підбирачі-копнувачі; 24 — 8чіпки тракторні; 25 — плуги і лущильники лемішні; 26 — борони зубові; 27 — службово-побутовий будинок на 15 чоловік; 28 — майданчик для миття машин із зворотним водопостачанням; 29 — заглиблене снопище дизельного палива; 30 — трансформаторна підстанція КТП-63/10—6/0,4 кВ 63 кВа.Оснащення майстерень дозволяє при необхідності замінювати окремі вузли або агрегати одержаними з МТЗ с/г підприємств або ремонтних підприємств районного рівня.

Залежно від грунтово-кліматичних умов господарства типовим проектом № 816—172 передбачено додатковий варіант майстерень з стінами полегшеної конструкції па 10 і 20 тракторів, а типовим проектом № 816—174 — варіант майстерні на 30 і 40 тракторів з утепленим приміщенням для стоянки тракторів.

На рисунку 9 зображений план майстерні на 30 і 40 тракторів. Будівлі майстерень одноповерхові. Залежно від потужності пункту майстерня складається з відділень ковальсько-зварювального, слюсарно-механічного, ремонтного;, посту технічного обслуговування; приміщення для теплої стоянки машин; складу; котельної.

Всі ділянки майстерень оснащені необхідним комплектом технологічного обладнання.

Майданчик для зовнішнього миття машин. На пунктах технічного обслуговування машини миють на відкритих майданчиках (типовий проект 816—73) із зворотним водопостачанням (риc.12).

У комплект майданчика для миття машин входить насосна, кладова для зберігання інвентаря, гардероб (в одному приміщенні), резервуар для чистої води місткістю 20 м3, грязевідстійник і бензомаслоуловлювач, маслозбірний колодязь.

Відкритий майданчик (18×6,9×0,3 м) з бетону, армованого сіткою, з двох боків обгороджений стінкою висотою 350 мм, має поздовжній уклон до середини. У центрі майданчика передбачений лоток з уклоном 0,5 для стікання брудної води по чавунних трубах 150 мм в грязевідстійник. Машини виїжджають на майданчик по колії, виготовленій з брусків шириною 600 мм. Бруски прикріплені до бетонованого майданчика анкерами, закладеними в бетоні. Поряд з бетонованим майданчиком розміщені насосна з необхідним обладнанням, кладова інвентаря і гардероб мийника.

‡агрузка...

Проектом передбачено також спорудження грязевідстійника з бензомаслоуловлювачем. Для зберігання води, очищеної від бруду, бензину і масел, при багаторазовому її використанні призначений циліндричний резервуар місткістю 20 м3. Стіни його глибиною 500 мм споруджуються із бутового каменю і бетону.

Рис. 9 Майстерня пункту технічного обслуговування машинно-тракторного парку відділення (бригади) на 30—40 тракторів (ТП 816—173):

 

А — ковальсько-зварювальне відділення; Б — майданчик бетонований; В — слюсарно-механічне відділення; Г — ремонтне відділення; Д — пост технічного обслуговування; Е — склад; Є — котельня; Ж — побутові приміщення.

1 — горно ковальське з електричним приводом; 2 — гартівна ванна; 3 — ящик для ковальського інструменту; 4 — ковадло дворогове; 5 — обдирно-шліфувальний верстат; 6 — лещата стільцеві; 7 — однопостовий трансформатор; 8 — стіл для електрозварювальних робіт; 9 — ящик для обтиральних матеріалів; 10— настільний свердлильний верстат; 11— підставка для обладнання; 12 — ящик для піску; 13 — щит для зварювальних робіт; 14 — шафа для зберігання балонів, 15 — візок для перевезення балонів; 16 — токарно-гвинторізний верстат; 17 — Пересувна компресорна установка; 18 — прес гідравлічний; 19 — настільно-свердлильний верстат; 20 — верстат слюсарний на одне робоче місце; 21 і 24 — шафа для інструменту; 22 — комплект обладнання, пристроїв і інструменту для технічного обслуговування машин і обладнання тваринницьких ферм; 23 — установка для промивання системи змащування двигуна; 25 — стелаж для інструменту; 26 — маслороздавальний бак; 27 — бак для заправки гальмівною рідиною; 28 — комплект обладнання робочого місця майстра-наладчика; 29 — стелаж для деталей і вузлів; 30 — кран підвісний; 31 — візок для перевозки нафтопродуктів.

Рис 10 Схема технологічного планування дільниці технічного обслуговування (типовий проект 816173), розроблена ВНИИВИД:

1- бочка для солідолу; 2 – механічний солідолонагнітач; 3 – стелаж; 4 – контрольно-випробувальний верстат електрообладнання; 5 – верстат спеціальний з приставкою; 6 – лар для ганчірок; 7 – пересувний інструментальний візок; 8 – шафа для зберігання приладів, пристроїв та інвентаря; 9 – верстак слюсарний; 10 –установка для миття деталей; 11 – зварювальний перетворювач; 12 – установка для відкачування відпрацьованоїоливи13 – пересувна мийна ванна; 14 – стелаж; 15– настільно-свердлильннй верстат; 16 – настільно-гідравлічний прес; 17 — обдирно-шліфувальний верстат; 18 – візок для транспортування агрегатів і вузлів; 19 –ящик з піском; 20 – підвісний електричний однобалковий кран; 21– заливні люки місткостей; 22 оливороздавальна колонка; 23 – місткості для свіжого масла; 24 – пересувна ванна для зливання відпрацьованої оливи, 25 – пристрій для відведення випускних газів двигуна; 26 – місткості для відпрацьованої оливи; А –габарити комбайна; Б –габарити трактора Т-150К; В – габарити трактора

Рис 11. Планування стаціонарного поста діагностики машин:

1 — штатив для кріплення довідкових матеріалів; 2— пульт керування; 3 — паливомір; 4— паливний бак; 5 — стіл; 6 — робоче місце слюсаря-діагноста; 7 — світлове табло; 8 — компресорно-вакуумна установка; 9 — пристрій для зливання оливи10 — пристрій для виводу відпрацьованих газів; 11 —стелаж для запасних деталей і агрегатів; 12 —реостат; 13 — електрошафа; 14 — протипожежний щит; 15 — ящик з обтиральними матеріалами; 16 — аптечка; 17 — раковина для миття рук; 18 — шафа для одягу; 19 — шафа для приладдя; 20 — установка для миття фільтрів; 21 – стенд КИ-4935

 

Рис.12. Майданчик для зовнішнього миття машин (ТП 816—73):

1 — відкритий майданчик; 2 — напірний рукав; 3 — насосна; 4 — всмоктувальний рукав; 5 — резервуар для води місткістю 20 м3; 6 — грязевідстійник з гряземаслоуловлювачем; 7 —оливозбірний колодязь.

 

Рис. 13 Навіс для регулювання сільськогосподарських машин (ТП 816—72):

1 — ручний таль; 2 — монорейка; 3 — бетонований майданчик.

Навіс для регулювання сільсько-господарських машин(рис. 13) входить до комплексу пунктів технічного обслуговування з парком на 10, 20, 30 і 40 тракторів.

Навіс обладнаний ручним талем вантажопідйомністю 3,2 т, монорейкою, розміщеною в центрі майданчика.

Площа розміром 6×5,2 м безпо-середньо під навісом бетонована.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)