АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типова система операцій ТО тракторів

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 7. NDS і файлова система
 8. WAIS – информационная система широкого пользования
 9. X. Налоги. Налоговая система
 10. А. Система потребностей
 11. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 12. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).

У наочне зображення, типові системи операцій технічного обслуговування тракторів приведено на схемі технічного обслуговування тракторів ( Рис. 26 )

 

Рис. 26 Схема технічного обслуговування тракторів

 

Нижче наведені типові системи операцій ТО тракторів та сільськогосподарських машин.

Типова система операцій технічного обслуговування тракторів при експлуатаційній обкатці передбачає:

ТО при підготовці до обкатки:

· огляд та очистка трактора від пилу і бруду;

· очистка від консерваційного мастила;

· огляд та підготовка до роботи акумуляторних батарей;

· перевірка рівня оливи вкартерах та дозаправка їх у разі необхідності;

· змащування окремих вузлів і агрегатів згідне таблиці мащення;

· перевірка і, при необхідності, підтяжка різьбових та інших з'єднань;

· перевірка і регулювання натягу пасів (привода вентилятора, генератора, компресора), механізмів керування, натягу гусениць, тиску повітря в шинах коліс;

· заправка охолодною рідиною і паливом систем охолодження і живлення двигуна;

· прослуховування двигуна;

· перевірка показань контрольних приладів і їх відповідності встановленим нормам.

· ТО під час обкатки:

· очистка трактора від пилу і бруду;

· перевірка зовнішнім оглядом на відсутність підтікання палива,оливи

· охолоджуючої рідини і усунення їх у разі потреби;

· перевірка рівня оливив піддоні картера двигуна, охолодної рідини в

· радіаторі і, при необхідності, дозаправка їх до заданого рівня;

· перевірка роботоздатності дизеля, рульового керування, гальм,

· системи освітлення і сигналізації, склоочисників;

· додаткова перевірка натягу пасів привода вентилятора, генератора,

· компресора та ін.

ТО після закінчення експлуатаційної обкатки:

· огляд та очистка трактора;

· перевірка і, при необхідності, регулювання натягу привідних пасів,

· тиску повітря в шинах коліс, зазорів газорозподільного механізму,

· зчеплення, механізмів керування, гальм;

· технічне обслуговування повітроочисника;

· перевірка і відновлення герметичності повітроочисника;

· підтяжка зовнішніх кріплень складових частин;

· перевірка акумуляторних батарей, при необхідності, очистка їх

· поверхні, клем, наконечників проводів, вентиляційних отворів,· доливка води;

· зливання осадку з фільтрів грубої очистки палива, оливиз гальмових

· відсіків заднього моста, конденсату з повітряних балонів;

· очистка відцентрового оливоочисника (центрифуги);

· мащення механізмів, агрегатів і складових частин трактора згідно

· таблиці мащення;

· заміна оливив дизелі та його агрегатах, у трансмісії;

· промивка системи мащення при непрацюючому дизелі;

· огляд і прослуховування в роботі складових частин трактора.

· Типова система операцій технічного обслуговування тракторів при використанні включає:

Щозмінне технічне обслуговування (ЩТО):

· очистка трактора від пилу і бруду;

· перевірка зовнішнім оглядом відсутності підтікань палива, оливи,

· електроліту та їх усунення в разі необхідності;

· перевірка рівня масла в піддоні картера двигуна, охолоджуючої рідини в радіаторі і, при необхідності, доливка їх до заданого рівня;

· перевірка роботоздатності двигуна, гальм, рульового керування, систем освітлення і сигналізації, склоочисників.

· ТО-1:

· огляд (візуальний) трактора;

· перевірка і, при необхідності, регулювання натягу привідних пасів,

· тиску повітря в шинах;

· технічне обслуговування повітроочисників згідно з інструкцією

· з експлуатації;

· перевірка акумуляторних батарей і, при необхідності, очистка поверхні, клем, наконечників проводів, вентиляційних отворів у пробках, доливка дистильованої води;

· зливання відстою з фільтрів грубої очистки палива, оливи,що попало в

· гальмові відсіки заднього моста і підсилювача крутного моменту,

· конденсату з повітряних балонів;

· перевірка рівня оливи в складових частинах трактора і, при

· необхідності, доливка його до заданого рівня;

· мащення складових частин трактора згідно таблиці і карти мащення.

· ТО-2:

· перевірка і, при необхідності, регулювання зазорів газорозподільного механізму, підсилювача крутного моменту, карданної передачі, зчеплення двигуна і привода ВВП, муфти керування поворотом, гальмівних систем колісних тракторів, сходження напрямних коліс тракторів, вільного ходу рульового колеса, підшипників поворотних кулаків переднього моста, осьового зазору підшипників напрямних коліс, натягу гусениць і шплінтовки пальців;

‡агрузка...

· очистка отворів у пробках баків основного і пускового двигунів;

· перевірка густини електроліту в акумуляторах і, при необхідності, їх підзарядка;

· очистка дренажних отворів генератора;

· заміна оливи і мащення складових частин трактора згідно таблиці мащення;

· промивка системи мащення двигуна;

· очистка відцентрового оливоочисника;

· перевірка зовнішніх різьбових та інших з'єднань і, при необхідності, їх підтяжка.

· TO-3:

· діагностування окремих систем і механізмів трактора (гідросистеми, електрообладнання, системи пуску, гальмівної системи та ін.);

· ресурсне діагностування трактора; при цьому визначається ступінь зношенняі оцінюється залишковий ресурс циліндро-поршневої групи, підшипників колінчастого вала, агрегатів трансмісії, паливної апаратури; якщо вони не потребують ремонту, повинні бути виконані операції ТО-2, а також:

· перевірка і, при необхідності, регулювання форсунок, паливного насоса, зазору між контактами запальної свічки і контактами розмикача магнето, зчеплення пускового двигуна, підшипників направляючих коліс і опорних котків гусеничних тракторів, осьового переміщення кареток підвіски, підшипників кінцевих передач, зачеплень, гідропідсилювача, агрегатів гідросистем, стояночного гальма, підшипників проміжної опори карданної передачі, пневматичної системи;

· очистка та промивка фільтра-відстійника бака пускового двигуна, паливопідвідного штуцера, кришки і фільтра бака основного і пускового . двигунів, фільтрів турбокомпресора і гідравлічної системи, гідропідси-лювача керування;

· перевірка технічного стану стартера та усунення виявлених несправностей;

· перевірка і, при необхідності, регулювання, реле-регулятора;

· перевірка стану електропроводки та ізоляція пошкоджених місць;

· перевірка показань контрольних приладів на відповідність еталонним і, при необхідності, їх заміна;

· заміна елементів фільтра тонкої очистки палива;

· перевірка без розбирання і, при необхідності, регулювання зазорів у підшипниках ведучих зубчастих коліс головної передачі;

· перевірка і, при необхідності, відновлення щільності посадки фланців карданних валів;

· перевірка і, при необхідності, перестановка місцями гусениць і ведучих зірочок;

· огляд шин і, при необхідності, усунення пошкоджень;

· промивка системи охолодження двигуна; визначення потужності і годинної витрати палива;

· перевірка роботоздатносі механізмів у процесі руху трактора;

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)