АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сезонне ТО при переході до осінньо-зимової експлуатації

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
  2. Економіка експлуатації озброєння і військової техніки
  3. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
  4. Правила експлуатації
  5. Правила експлуатації
  6. Система електрозахисних заходів безпечної експлуатації електроустановок.
  7. СИСТЕМИ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
  8. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта
  9. Технічне обслуговування автомобілів в основний період експлуатації
  10. Трансформації поселенського середовища при переході до інформаційного суспільства . (М. Кастельс, 1988 р).

(СТО-03):

· заправка системи охолодження відповідною рідиною;

· включення індивідуального підігрівача і установка утеплювальних чохлів;

· заміна оливи літніх сортів на зимові у відповідності з таблицею мащення;

· відключення радіатора системи мащення двигуна;

· установка в положення «З» (зима) гвинта сезонного регулювання реле-регулятора;

· доведення до зимової норми густини електроліту в акумуляторах;

· перевірка роботоздатності засобів полегшення пуску двигуна;

Сезонне ТО при переході до весняно-літньої експлуатації

(СТО-ВЛ)

· зняття з трактора утеплювальних чохлів;

· включення радіатора системи мащення двигуна;

· установка гвинта сезонного регулювання реле-регулятора в положення «Л» (літо);

· доведення густини електроліту в акумуляторних батареях до літньої норми;

· видалення накипу із системи охолодження (при необхідності);

· заправка системи живлення двигуна паливом літніх сортів.

 

Правила ТО нескладних сільськогосподарських машин

Для нескладних сільськогосподарських машин (плуги, сівалки, культиватори і т. д.) правилами встановлено один вид обслуговування — щозмінне технічне обслуговування. Для складних самохідних, причіпних і начіпних сільськогосподарських машин (зерно-, картопле-, бурякозбиральних та інших спеціальних комбайнів) правилами встановлено три види обслуговування: щозмінне, перше технічне обслуговування (ТО-1); друге технічне обслуговування (ТО-2) та післясезонне.

Щозмінне технічне обслуговування машин виконують перед початком зміни. Дозволяється окремі роботи проводити під час зміни і після неї. Щозмінне технічне обслуговування причіпної або начіпної машини здійснюють одночасно з щозмінним технічним обслуговуванням трактора, з яким вона агрегатується.

Залежно від умов експлуатації допускають відхилення від встановленої (періодичності проведення планового технічного обслуговування в межах ±10%.

Типова система операцій ТО сільськогосподарських машин

Таблиця 26 Види ТО сільськогосподарських машин

Сільськогосподарські машини ТО при підготовці до експлуатаційної обкатки ТО при експлуатаційній обкатці ТО після закінчення експлуатаційної обкатки ЩТО ТО-1 ТО-2
Комбайни, складні самохідні та причіпні машини, складні стаціонарні машини для обробки сільськогосподарських культур + + + + + +
Посівні та садильні машини, жатки та підбирачі, машини для захисту рослин та внесення добрив + + + + + -
Ґрунтообробні машини, причепи та візки, конвеєри, прості стаціонарні машини для обробки сільськогосподарських культур + + + + - -

 Типова система операцій ТО сільськогосподарських машин така:

Щозмінне технічне обслуговування ( ЩТО ):

· очищення від пилу, рослинних решток, налиплого ґрунту зовнішніх поверхонь та робочих органів машини, очищення та промивання внутрішніх порожнин машини від залишків пестицидів, мінеральних добрив, агресивних рідин;

· перевірка комплектності машини, технічного стану складових частин, кріплення агрегатів, захисних пристроїв, інших з’єднань;

· відсутності у з’єднаннях та ущільненнях підтікання палив, олив, робочих та технологічних рідин;

· справності механізмів керування, гальмівної системи, системи освітлення та сигналізації;

· правильності регулювання робочих органів та інших систем і механізмів машини;

· правильності агрегатування машини з трактором;

· контроль наявності робочої рідини в системах і агрегатах машини;

· доведення її до необхідного рівня;

· виконання необхідних регулювань залежно від стану машини;

· мащення складових частин машини згідно карти ( таблиці ) мащення;

· ТО-1 ( через 60 год ):

· очистка та миття машини. Промивання внутрішніх порожнин від залишків пестицидів, мінеральних добрив, агресивних рідин;

· очистка та промивання фільтрів і відстійників оливи, палива, робочих і технологічних рідин;

· очистка та мащення окислених клем акумуляторних батарей, наконечників проводів та інших елементів електрообладнання;

· перевірка зовнішнім оглядом комплектності машин, кріплення з'єднань агрегатів, захисних кожухів, щитків тощо;

‡агрузка...

· відсутності в з'єднаннях та ущільненнях підтікання оливи, палива, робочих і технологічних рідин;

· огляд і опробування в роботі та за допомогою засобів первинної діагностики: технічного стану робочих органів і складових частин машини; правильності та надійності агрегатування машини з трактором;

· стану механізмів керування, гальмової системи, освітлення і сигналізації;

· контроль тиску повітря в шинах коліс, рівня робочих рідин у системах машини та доведення його до встановленого експлуатаційними вимогами;

· регулювання робочих органів і механізмів машин з використанням простих контрольно-діагностичних пристроїв;

· мащення складових частин відповідно до карти (таблиці) мащення;

ТО-2 (через 240год):

· очистка і миття машини зовні та її внутрішніх порожнин від залишків мінеральних добрив, пестицидів, агресивних рідин;

· очистка та промивка фільтрів і відстійників оливипалива, технологічних рідин, повітроочисників, заміна, при необхідності, мастила в підшипникових вузлах;

· очистка та змащування окислених клем акумуляторних батарей, наконечників проводів та інших елементів електрообладнання;

· перевірка зовнішнім оглядом: комплектності машини, відсутності в з'єднаннях та ущільненнях підтікання оливи, палива, робочих і технологічних рідин;

· перевірка опробуванням у роботі та за допомогою контрольно-діагностичних засобів: технічного стану робочих органів і основних складових частин машини, кріплення з'єднань всіх частин машини, справності системи освітлення та сигналізації;

· перевірка тиску повітря в шинах коліс, рівня робочих рідин у картерах і ємкостях. При необхідності заміна рідини та доведення її рівня до норм, установлених експлуатаційною документацією. Регулювання робочих органів та складних механізмів з їх частковим розбиранням та використанням контрольних установок;

· змащування складових частин машини відповідно до карти (таблиці) мащення.

 

ТО-Е (технічне обслуговування перед початком експлуатації);

· знімання машини з підставок (підкладок) і видалення захисного покриття із зовнішніх законсервованих поверхонь;

· знімання герметизуючих пристроїв (пробок, заглушок, кришок тощо) і встановлення знятих на період зберігання складових частин (приводних пасів і ланцюгів, шлангів, приладів електрообладнання і сигналізації тощо);

· перевірка відсутності сторонніх предметів у ящиках, бункерах, резервуарах та ін.;

· контроль кріплення складових частин машини;

· перевірка зовнішнім оглядом комплектності машини, виявлення і усунення можливого підтікання оливи, палива, робочих і технологічних рідин;

· встановлення робочого тиску в шинах коліс;

· змащення складових частин машини відповідно до карти (таблиці) мащення;

· прокручуванням на холостому ходу та опробуванням у роботі перевірка функціонування робочих органів і механізмів машини, усунення виявлених несправностей;

· проведення технологічної наладки машини відповідно до агротехнічних вимог та умов роботи.

На основі наведених типових комплексів технологічних операцій ТО сільськогосподарських машин завод-виготівник розробляє індивідуальні комплекси технологічних операцій ТО для кожної машини.

Технічне обслуговування сівалок, культиваторів, плугів і машин для внесення добрив, ЩТО. Перевіряють і в разі необхідності регулюють або підтягують кріплення:

у сівалках — механізмів включання і виключання висівних апаратів, сошників, насіннєпроводів, механізмів регулювання заглиблення, опорно-приводних коліс, автоматів, сниць, начіпного пристрою, шпренгелів, пристрою для очищення коліс і дисків, квадратних валів, механізмів передач, ланцюгів, зчіпки, маркерів і слідопокажчиків, механізму передачі до диска висівного апарата, секції робочих органів, туковисівних апаратів;

у культиваторах — робочих органів, шпренгелів, хомутів, підшипників квадратного вала, повідця вала механізму піднімання і регулювання глибини, ходової частини рульового керування і причіпного пристрою, туковисівних апаратів і механізмів передач;

у плугах —ходових і опорних коліс, автомата, причіпного або начіпного пристроїв робочих органів, механізмів піднімання коліс і гідрокерування;

у машинах для внесення мінеральних добрив —розкидних дисків вала, черв'яка, вала скидача, листа для руйнування склепінь, механізму передач до скидача і листа для руйнування склепінь, ходових коліс, опорних котків, механізмів включання і виключання передачі, причіпного пристрою, карданної передачі, конічного редуктора розкидного диска, циліндричного редуктора, запобіжні муфти, карданного шарніра циліндричного редуктора, дозувального пристрою, напрямного козирка.

ТО-1, Виконують операції ЩТО і, крім того, змащують мастилом:

у сівалках — маточини ходових коліс, підшипники дискових сошників, маточини корпусів автомата, з'єднання корпуса автомата з піввіссю, підшипники (втулки) механізму передачі, валів контрпривода, кронштейнів вузловловлювачів, туковисівних апаратів, колінчастих валів, дискових маркерів, зірочки ланцюгових передач, ролики важелів включання автоматів головки шатунів автоматів.

у культиваторах — втулки і підшипники опорних, ходових та копіювальних коліс, підшипники: механізмів передач, передачі механізму керування колесами, туковисівних апаратів, з'єднання корпуса автомата з півосями, механізм піднімання і регулювання глибини, шарніри секції робочих органів;

у плугах — підшипники передніх і заднього коліс, шарнірів піднімального механізму, польового колеса і кронштейна польової осі автомата, підшипники дискових ножів, опорного колеса начіпного плуга;

у машинах для внесення мінеральних добрив — втулки ходових коліс, підшипники вала черв'яка, вала скидача, шатуни, механізми передач, втулки натяжної зірочки, підшипники привода скидача, конічного та циліндричного редукторів, шарніри карданної передачі, запобіжну муфту.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)