АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія технічного обслуговування

Читайте также:
 1. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 2. Агрохімічне обслуговування органічного сільського господарства
 3. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 4. Б. Сенсор-технологія
 5. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 6. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 7. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 8. Вплив матеріально-технічного забезпечення на собівартість ремонтно-будівельних робіт
 9. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 10. Диференційований підхід до обслуговування різних груп музейних відвідувачів
 11. Економічна характеристика процесу матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України
 12. Елементи технічного проектування

Технологія і правила технічного обслуговування тракторів

Технічне обслуговування і ремонт виконують за планом відповідно до встановленого виробітку. При цьому для технічного обслуговування обов'язково встановлені періоди експлуатації. Обсяг робіт при складних технічних обслуговуваннях та потребу в ремонті визначають за допомогою технічної діагностики.

Види і періодичність технічних обслуговувань при використанні тракторів незалежно від їх типу і виробітку з початку експлуатації повинні бути такими:

o технічне обслуговування при підготовці до експлуатаційної обкатки нового чи капітально відремонтованого трактора, під час неї та після закінчення;

o щозмінне технічне обслуговування (ІДТО) до початку зміни (через 8...10 год);

o перше технічне обслуговування (ТО-1) —через 125 мото-год;

o друге технічне обслуговування (ТО-2) — через 500мото-год;

o третє технічне обслуговування (ТО-3) —через 1000 мото-год;

o сезонне технічне обслуговування (СТО) —при переході до весняно-літнього або осінньо-зимового періодів експлуатації;

o технічне обслуговування в особливих умовах експлуатації.

Допускається залежно від умов експлуатації тракторів відхилення від встановленої періодичності проведення технічних обслуговувань до ±10%.

Можна також перераховувати періодичність технічного обслуговування в умовах експлуатації за паливом, витраченим трактором при середньому його навантаженні і за умовними еталонними гектарами (див. табл. 11, 12).

Якщо для трактора не передбачена експлуатаційна обкатка, за період до ТО-1 повинні бути виконані роботи, зазначені в. експлуатаційній документації заводу-виготівника.


Таблиця 11 Періодичність технічного обслуговування тракторів, кг витраченого дизельного палива

 

Трактор, самохідне шасі ТО-1 ТО-2 ТО-3
К-701 К-700 Т-150, Т-150К ДТ-75М
Т-70С МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л Т-54В, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ            
ЮМЗ-6Л Т-25А Т-16М

Таблиця 12 Середні значення коефіцієнтів переведення виробітку в години роботи під навантаженням 

 

 

Трактор Коефіцієнт для виробітку в одиницях вимірювання Трактор Коефіцієнт для виробітку в одиницях вимірювання
умовні еталонні гектари Кілограми витраченого палива умовні еталонні гектари Кілограми витраченого палива
К-701 ДТ-75М ДТ-75 МТЗ-80, МТЗ-82 0,37 0,91 1,00 1,43 0,026 0,071 0,092 0,109 Т-150К, Т-150 Т-40, Т-40А ЮМЗ-6Л Т-70С Т-25А Т-16М 0,61 2,00 1,67 – 3,33 4,54 0,05 0,171 0,150 0,111 0,300 0,375

2. Зміст і технологія щозмінного і періодичних ТО тракторів

ЩТОвключає зовнішнє очищення трактора і огляд вузлів, перевірку рівня оливи в піддоні картера двигуна, охолодної рідини в радіаторі, яку при необхідності слід долити до заданого рівня, контроль роботоздатності двигуна, рульового механізму, системи освітлення та сигналізації, склоочисника і гальм.

Допускається дозаправляти двигун паливом і оливоюпротягом зміни.

ТО-1складається з операцій ЩТО і додатково з огляду (візуального) та миття трактора, перевірки і в разі необхідності регулювання натягу приводних пасів, тиску повітря в шинах, промивання касет і дефлектора мультициклонного повітроочисника, заміни оливи у піддоні оливно-інерційного повітроочисника; зливання відстою з фільтра грубої очистки палива, оливиу гальмових відсіках заднього моста та збільшувача крутного моменту, конденсату з повітряних балонів, перевірки акумулятора, клем, наконечників приводів, вентиляційних отворів в пробках; доливання дистильованої води в акумулятори; перевірки рівня оливи в складових частинах трактора (відповідно до таблиці і карти мащення) і в разі необхідності доливання до встановленого рівня; мащення складових частин трактора відповідно до таблиці і карти мащення.

ТО-2включає операції ТО-1. Крім перевірки рівня Оливиу піддонікартера двигуна, миття касет мультициклонного повітроочисника й заміни оливиу піддоні масляно-інерційного повітроочисника, виконують додаткові операції:

‡агрузка...

o перевіряють і в разі необхідності регулюють зазори між клапанами та коромислами, зчеплення основного двигуна, збільшувача крутного моменту і привода ВВП, муфти керування поворотом, гальмової системи колісних тракторів, гальма збільшувача крутного моменту і карданної передачі, муфти веденого колеса, підшипники шворнів поворотних кулаків переднього моста, осьовий зазор підшипників напрямних коліс, натяг гусениць, очищають отвори у пробках баків основного і пускового двигунів;

o перевіряють густину електроліту в акумуляторах і в разі необхідності підзаряджають батареї або заміняють їх зарядженими;

o очищають дренажні отвори генератора;

o замінюють оливу і мастило в складових частинах трактора відповідно до таблиці мащення, очищають відцентровий оливоочисник, очищають і промивають повітроочисник; перевіряють зовнішні різьбові, та інші з'єднання і при необхідності підтягують їх.

Після закінчення обслуговування трактора слід перевірити герметичність з'єднання повітроочисника і впускних повітропроводів двигуна.

ТО-3 полягає у виконанні операцій ТО 2 і додатково; у перевірці і регулюванні форсунки на тиск початку впорскування та якість розпилювання палива, паливного насоса, зазорів між електродами свічки і контакту переривника магнето, зчеплення редуктора пускового двигуна й підшипника напрямних коліс або опорних котків гусеничних тракторів; осьового зміщення кареток підвіски, підшипників кінцевої передачі; зачеплення черв'ячної пари рульового механізму, гідропідсилювача рульового механізму, агрегатів гідравлічної системи, стоянкового гальма, підшипників проміжної опори карданної передачі, пневматичної системи.

Очищають і промивають фільтр-відстійник, паливний бак пускового двигуна, кришку і фільтр бака основного та пускового двигунів, фільтри гідравлічних систем гідропідсилювача руля і турбокомпресора.

Перевіряють технічний стан стартера, реле-регулятора і в разі необхідності їх регулюють; ізоляції електромережі; показання контрольних приладів на відповідність їх еталону, замінюють фільтрувальні елементи фільтра тонкої очистки палива, перевіряють герметичність повітряних балонів; регулюють зазори в підшипниках ведучих шестерень головних передач; відновлюють щільність посадки фланців карданних валів; перевіряють і при потребі переставляють місцями гусениці і ведучі зірочки; оглядають шини і усувають пошкодження; промивають систему охолодження двигуна, визначають потужність і годинну витрату палива; перевіряють під час руху роботоздатність механізмів трактора.

СТО тракторів виконують у періоди підготовки до осінньо-зимових умов при температурі навколишнього повітря нижче +5°С та весняно-літніх — при температурі вище +5°С. Його поєднують з черговим технічним обслуговуванням.

При переході до експлуатації в осінньо-зимовий період виконують такі роботи:

o заправляють системи охолодження рідиною, що не замерзає при низькій температурі, включають індивідуальний підігрівник і встановлюють утеплювальні чохли, замінюють літніх сортів на зимову відповідно до таблиці мащення, відключають радіатор системи мащення двигуна, встановлюють гвинт сезонного регулювання реле-регулятора в положення «З» — зима;

o доводять щільність електроліту в акумуляторах до зимової норми, перевіряють роботоздатність засобів, що полегшують пуск двигуна.

Виявлені несправності усувають.

Систему живлення заправляють дизельним паливом зимових сортів.

При переході до експлуатації у весняно-літній період:

o знімають з трактора утеплювальні чохли;

o включають радіатор системи мащення двигуна;

o відключають від системи охолодження індивідуальний підігрівник;

o встановлюють гвинт сезонного регулювання реле-регулятора в положення «Л» — літо;

o доводять щільність електроліту в батареях акумуляторів долітньої норми;

o зливають незамерзаючу рідину із системи охолодження двигуна і при необхідності видаляють накип з наступною заправкою м'якою водою;

o дозаправляють систему живлення двигуна паливом літнього сорту.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)