АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Внутрішньом’язова ін’єкція

Оснащення:стерильні: шприци (5-10мл), голки для внутрішньом’язових ін’єкцій, ватні кульки, серветки, пінцет в дезінфікуючому розчині, лоток. Гумові рукавички, маска, спирт етиловий 70%, лікарські препарати в ампулах, флаконах, пилочка, лоток для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм, ємності з дезрозчинами.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Психологічно підготувати пацієнта до маніпуляції Встановлення контакту з пацієнтом
2. Отримати згоду на її проведення Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Уточнити індивідуальну чутливість до препарату Забезпечується профілактика ускладнень
4. Підготувати необхідне оснащення Забезпечується ефективне виконання процедури
5. Помити руки під проточною водою двічі з милом, висушити паперовим рушником і обробити антисептиком для рук Забезпечується інфекційна безпека
6.Одягнути маску і рукавички Забезпечується інфекційна безпека
7. Звірити напис на упаковці з листом призначення (назва, концентрація, кількість, термін придатності) Забезпечується попередження помилкового введення ліків, правильність дозування
8. Виконання процедури Підготувати весь стерильний матеріал та шприц до виконання ін’єкції. Набрати ліки Забезпечується виконання процедури
9. Запитати пацієнта про самопочуття Забезпечується оцінка стану пацієнта
10. Запропонувати пацієнту лягти на живіт або на бік (при необхідності допомогти) Забезпечується зручність виконання процедури
11. Визначити місце ін’єкції: - верхньо-зовнішній квадрант сідниці; - передньо-зовнішня поверхня верхньої третини стегна; - передньо-зовнішня поверхня плеча Забезпечується правильність виконання процедури
12. Оглянути можливе місце ін’єкції, обережно його пропальпувати Забезпечується попередження ускладнень
13. Обробити місце ін’єкції почергово ватними кульками, змоченими в спирті Забезпечується інфекційна безпека
14. Обробити спиртом гумові рукавички Забезпечується інфекційна безпека
15. Видалити із шприца пухирці повітря Забезпечується попередження ускладнення
16. Тримати приготовлений шприц голкою донизу, розтягнути шкіру на місці ін’єкції. Швидким рухом ввести голку перпендикулярно до поверхні шкіри на 2/3 її довжини (при виконанні ін’єкції у верхньо-зовнішній квадрат сідниці) Забезпечується правильне виконання процедури
17. Підтягнути поршень шприца на себе і перевірити, чи не потрапила голка в просвіт кровоносної судини (у циліндрі шприца не повинно бути крові) Забезпечується попередження ускладнення
18. Повільно ввести ліки, натискуючи на поршень шприца Забезпечується уникнення неприємних відчуттів
19. Прикласти стерильну ватну кульку, змочену в спирті, до місця ін’єкції і швидким рухом вийняти голку, промасажувати місце ін’єкції Забезпечується інфекційна безпека. Зменшуються больові відчуття. Покращується розподіл ліків
20. Запитати у пацієнта про його самопочуття Забезпечується попередження ускладнення
21. Закінчення процедури Продезінфікувати використане оснащення, оснащення та матеріали Забезпечується інфекційна безпека
22. Зняти рукавички, маску, покласти у водонепроникний мішок. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека
23. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)