АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Внутрішньовенне введення лікарських засобів за допомогою периферичного катетара

Читайте также:
 1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
 2. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
 3. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 4. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
 5. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
 6. Аналіз основних засобів
 7. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на
 8. Аудит основних засобів
 9. Введення в організм білкових гідролізатів, жирових емульсій
 10. Введення даних у робочу таблицю
 11. ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ»
 12. Вибір необхідних технічних засобів (ІМ і РО) для отримання інформації про змінних технологічного процесу

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Психологічно підготувати пацієнта до маніпуляції Встановлення контакту з пацієнтом
2. Отримати згоду на її проведення Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Підготувати необхідне оснащення Забезпечується ефективне виконання процедури
4. Помити руки під проточною водою двічі з милом, висушити паперовим або індивідуальним рушником і обробити спиртом або антисептиком для рук Дотримується інфекційна безпека
5. Зібрати набір для катетеризації периферичних вен. Перевірити цілісність упаковки та термін придатності Забезпечується ефективне виконання процедури. Дотримуються умови використання виробів медичного призначення
6. Підготувати та поставити в зоні легкої досяжності контейнер для утилізації гострих предметів Забезпечується зручне виконання процедури та інфекційна безпека
7. Забезпечити достатнє освітлення місця катетеризації, допомогти пацієнту зайняти зручне положення Забезпечуються необхідні умови для виконання процедури
8. Помити руки під проточною водою двічі з милом, висушити паперовим або індивідуальним рушником Дотримується інфекційна безпека
9.Накласти джгут на 10-15 см вище зони катетеризації вени Забезпечується підготовчий етап виконання процедури
10. Попросити пацієнта кілька разів стиснути і розтиснути кулак. Вибрати найбільш наповнену вену Забезпечується візуальна оцінка діаметру та наповненості вени
11. Зняти джгут Забезпечується продовження процедури
12. Підібрати внутрішньовенний катетер потрібного діаметру та довжини, враховуючи: діаметр вени, необхідну швидкість інфузії, графік проведення внутрішньовенної терапії, в'язкість інфузійного розчину. Підготувати його до використання Забезпечується ефективність виконання процедури Зменшується ризик ускладнень
13. Повторно обробити руки антисептиком Дотримується інфекційна безпека
14. Руку пацієнта укласти на тверду основу внутрішньою поверхнею догори. Під лікоть підкласти гумову подушечку та клейонку Забезпечується повна фіксація руки
15. Визначити пульс Забезпечується подальше порівняння властивостей пульсу
16. Виконання процедури Одягнути фартух, маску, стерильні гумові рукавички, захисний екран (окуляри) Забезпечується попередження професійного інфікування
17. Накласти на 10-15 см вище зони катетеризації вени гумовий джгут (на сорочку, рушник чи серветку) так, щоб вільні кінці були спрямовані вгору Забезпечується наповнення вени. Попереджається травмування шкіри. Забезпечується зручність виконання процедури
18. Перевірити пульс на променевій артерії Визначається правильність накладання джгута
19. Попросити пацієнта кілька раз стиснути і розтиснути кулак Забезпечується наповнення вени
20. Вибрати найбільш наповнену вену Забезпечується ефективність виконання процедури
21. Попросити пацієнта стиснути кулак Забезпечується наповнення вени
22. Протерти поверхню шкіри місця катетеризації двома ватними кульками, змоченими в спирті, відповідно до розміру пов'язки для фіксації катетера. Зняти залишки спирту Дотримується інфекційна безпека   Попереджається потрапляння спирту у вену
23. Обробити спиртом гумові рукавички Дотримується інфекційна безпека
24. Взяти стерильну серветку і покласти на місце катетеризації Дотримується інфекційна безпека
25. Взяти вибраний катетер, використовуючи для цього безконтактний спосіб тримання катетера і зняти захисне покриття з голки. Переконатися, що зріз голки катетера знаходиться у верхньому положенні і голка-стилет надійно зафіксована Забезпечується ефективність виконання процедури. Дотримується інфекційна безпека
26. Першим пальцем лівої руки відтягнути шкіру через стерильну серветку вниз по ходу вени. Зафіксувати вену Створюються умови ефективного виконання процедури
27. Проколоти шкіру катетером на голці під кутом 35-45°, спостерігаючи за появою крові в індикаторній камері. При появі крові - зменшити кут нахилу голки-стилета і «пройти по вені» 2-3 мм Забезпечується ефективність виконання процедури. Забезпечується попередження ускладнень
28. Зафіксувати голку-стилет в нерухомому положенні, а канюлю повільно повністю зрушити з голки до вени (голка-стилет із катетера не виймається) Забезпечується ефективність виконання процедури. Дотримується інфекційна безпека
29. Попросити пацієнта розтиснути кулак і зняти джгут лівою рукою Забезпечуються умови виконання процедури
30. Притиснути вену кількома пальцями лівої руки вище кінчика катетера і остаточно видалити голку з катетера та одягнути заглушку Забезпечується попередження виникнення кровотечі
31. Утилізувати голку-стилет з урахуванням правил техніки безпеки Дотримуються правила охороні праці в галузі
32. Промити катетер безпосередньо після катетеризації вени 2 мл 0,9% розчину натрію хлориду та 3 мл після фіксації. Мінімальний об'єм розчину для промивання дорівнює подвоєному об'єму заповнення катетера та приєднаних додаткових пристроїв. Промивати катетер необхідно не менш, ніж 2 рази на добу, а також до і після проведення інфузії Підтверджується успіх катетеризації. Зменшується ризик змішування введених розчинів. Попереджується тромбування шляхом створення «замка» (заповнення катетера)
33. Надійно зафіксувати катетер, використовуючи стерильну оклюзійну (герметичну) пов'язку для фіксації катетера з прозорим віконцем для зручності огляду місця катетеризації Забезпечується попередження ускладнень
34. Запитати у пацієнта про його самопочуття Забезпечується попередження ускладнень
35. Закінчення процедури Використане оснащення покласти у ємкості з дезрозчинами Дотримується інфекційна безпека
33. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
34. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду
Видалення периферичного катетера 1. Вимити і висушити руки   Дотримується інфекційна безпека
2. Зупинити інфузію Підготовка до закінчення процедури
3. Обробити руки антисептиком. Одягнути рукавички Дотримується інфекційна безпека
4. Зняти фіксуючу пов’язку, попередньо змочивши антисептиком або 0,9% розчином натрію хлориду Забезпечується легке зняття пов'язки
5. Прикласти стерильну ватну кульку, змочену спиртом, до місця катетеризації. Повільно та обережно видалити катетер із вени Дотримується інфекційна безпека
6. Обережно притиснути місце катетеризації стерильним марлевим тампоном протягом 2-х хвилин Забезпечується профілактика кровотечі
7. Місце катетеризації обробити антисептиком та накласти стерильну тиснучу пов'язку і зафіксувати її. Порекомендувати не знімати та не мочити місце катетеризації протягом доби Дотримується інфекційна безпека. Забезпечується профілактика кровотечі
8. Покласти у ємкості для дезінфекції використані матеріали Дотримується інфекційна безпека
9. Зняти та покласти у ємкості для дезінфекції фартух, маску, захисний екран(окуляри), рукавички Дотримується інфекційна безпека
10. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
11. Зробити запис про час, дату та причину видалення катетера та реакцію пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

 



 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)