АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження

Читайте также:
 1. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 2. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 3. Анкета дослідження проблем студентської сім’ї.
 4. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 5. Б. процентне співвідношення формених елементів крові
 6. Біохімічні показники крові собак
 7. Блок 3. ГЕОГРАФІЯ НОВОГО ЧАСУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Блок 8-4. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.
 9. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
 10. Взяття мазка із зіва для бактеріологічного дослідження
 11. Взяття мазків із носоглотки на наявність менінгококу

 

Оснащення: стерильні: шприци (10-20мл), голки для внутрішньовенних ін’єкцій, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска; захисний екран (окуляри), водонепроникний фартух, спирт етиловий 70%, гумова подушечка, джгут, пелюшка, клейонка, флакон з рідким стерильним живильним середовищем, спиртівка, аптечка «АНТИСНІД», запальничка або сірники, направлення в лабораторію.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту сутність і хід процедури Встановлення контакту з пацієнтом
2. Отримати згоду на її проведення Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Помити руки під проточною водою двічі з милом, висушити паперовим або індивідуальним рушником і обробити спиртом або антисептиком для рук Дотримується інфекційна безпека
4. Одягнути маску і рукавички Дотримується інфекційна безпека
5. Виконання процедури Підготувати весь стерильний матеріал та шприц до виконання ін’єкції Забезпечується виконання маніпуляції
6. Запитати пацієнта про його самопочуття Забезпечується оцінка стану пацієнта
7. Запропонувати пацієнту сісти чи лягти. Визначити місце ін’єкції Забезпечуються зручні умови для виконання маніпуляції
8. Одягнути фартух, при необхідності – захисний екран (окуляри) Дотримується інфекційна безпека
9. Передпліччя пацієнта укласти на тверду основу внутрішньою поверхнею догори. Під лікоть підкласти гумову подушечку та клейонку Забезпечується повне розгинання ліктьового суглобу. Дотримується інфекційна безпека
10. Визначити пульс на променевій артерії Забезпечується оцінка стану пацієнта
11. Накласти на плече, на 5-7 см вище ліктьового суглоба, джгут (на сорочку, рушник чи серветку)   Створюються умови для виконання маніпуляції
12. Перевірити пульс на променевій артерії Перевірка правильності накладання джгута
13. Попросити пацієнта кілька раз стиснути і розтиснути кулак Сприяє наповненню Вени кров’ю
14. Вибрати найбільш наповнену вену Забезпечується ефективне виконання маніпуляції
15. Попросити пацієнта стиснути кулак Сприяє наповненню Вени кров’ю
16. Протерти внутрішню поверхню ліктьового згину двома ватними кульками, змоченими у спирті. Залишки спирту зняти сухою ватною кулькою Дотримується інфекційна безпека
17. Обробити спиртом гумові рукавички Дотримується інфекційна безпека
18. Взяти шприц у праву руку так, щоб вказівний палець фіксував муфту голки, а інші охоплювали циліндр шприца Забезпечується правильнее положення шприца
19. Першим пальцем лівої руки відтягнути шкіру ліктьового згину вниз по ходу вени. Зафіксувати вену Створюються умови для венепункції
20. Тримаючи шприц паралельно до шкіри, зрізом голки догори, провести венепункцію. Відчувши «провал», легенько підтягнути поршень до себе, набираючи необхідну кількість крові у шприц Забезпечується профілактика ускладнень. Створюється можливість набирання крові
21. Попросити пацієнта розтиснути кулак і обережно зняти джгут Забезпечується послідовність виконання маніпуляції
22. Притиснути до місця ін’єкції ватну кульку, змочену спиртом, різким рухом витягнути голку на серветку Дотримується інфекційна безпека. Зменшення больових відчуттів
23. Попросити пацієнта зігнути руку в ліктьовому суглобі разом з ватною кулькою на 3-5 хвилин Забезпечується попередження кровотечі
24. Зняти голку із шприца сухою стерильною серветкою Дотримується інфекційна безпека
25. Підпилити спиртівку, обережно вийняти корок з флакона з рідким стерильним живильним середовищем та обпалити його горловину на полум’ї Забезпечується правильність виконання маніпуляції
26. Перелити кров із шприца у флакон з рідким стерильним живильним середовищем у співвідношенні 1:10 Забезпечується правильність виконання маніпуляції
27. Ще раз швидким рухом обпалити над полум’ям спиртівки горловину флакона, потім – стерильну частину корка та щільно закрити ним флакон Забезпечується правильність виконання маніпуляції
28. Закрити спиртівку Забезпечується протипожежна безпека
29. Закінчення процедури Запитати у пацієнта про його самопочуття. Забрати ватну кульку. Забезпечується профілактика ускладнень
30. Покласти використані ватні кульки і шприц у ємності для дезінфекції Дотримується інфекційна безпека
31. Зняти гумові рукавички та покласти їх у ємність для дезінфекції Дотримується інфекційна безпека
32. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
33. Оформити направлення і відправити кров у лабораторію у контейнері.   Примітка: не допускати вкладання бланків направлення в контейнер. У вечірній і нічний час флакон з посівом вміщують у термостат з температурою 370 С Забезпечується правильність проведення бактеріологічного дослідження. Дотримується інфекційна безпека. Забезпечується правильність проведення бактеріологічного дослідження
34. Зробити запис про проведення маніпуляції в листку лікарських призначень (форма 003-4/о) Забезпечується документування маніпуляції

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)