АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів

Читайте также:
 1. IV. Настільні видавничі системи.
 2. Афінська та спартанська системи виховання: порівняльний аналіз.
 3. АФО імунної системи
 4. АФО органів сечової системи
 5. Введення в організм білкових гідролізатів, жирових емульсій
 6. Введення даних у робочу таблицю
 7. ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ»
 8. Взаємодія користувача та файлової системи ПК
 9. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди
 10. Виборчі системи: сутність І типологія
 11. Види вартісної оцінки основних засобів.
 12. Визначення неповних імунних антитіл системи AB0 непрямою пробою Кумбса

 

Оснащення:стерильні: система одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення рідини, ватні кульки, серветки, пінцет, лоток. Гумові рукавички, маска, водонепроникний фартух, захисні окуляри/екран, спирт етиловий 70%, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, штатив, лоток для використаного матеріалу, ємність для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), тонометр, фонендоскоп, протишоковий набір, аптечка «АНТИСНІД», ємності з дезрозчинами.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Уточнити чи готовий пацієнт до маніпуляції. Запропонувати пацієнту в разі потреби звернутися за допомогою до медичного працівника (надати зручного положення: рука має лежати без напруження і не звисати) Забезпечується комфортне положення пацієнта та правильне положення руки
2. Вимити руки, обробити їх спиртом. Одягнути стерильні гумові рукавички, фартух, маску, окуляри Забезпечується інфекційна безпека
3. Виконання процедури Під лікоть пацієнта підкласти тверду гумову подушечку. Визначити пульс на променевій артерії Забезпечується максимальне розгинання руки у ліктьовому суглобі. Перевіряються властивості пульсу
4. Накласти на плече, на 5-7 см вище ліктьового суглоба, гумовий джгут (на сорочку, рушник чи серветку) так, щоб вільні кінці були спрямовані вгору Створюються умови для кращого наповнення вени. Попереджається травматизація шкіри
5. Перевірити пульс на променевій артерії (його властивості не повинні змінитися) Перевірка правильності накладання джгута
6. Запропонувати пацієнту декілька разів стиснути і розтиснути кулак, вибрати найбільш наповнену вену, попросити пацієнта затиснути кулак Сприяє кращому наповненню вени
7. Обробити ін’єкційне поле почергово двома ватними кульками, змоченими в спирті Забезпечується інфекційна безпека
8. Обробити гумові рукавички ватними кульками, змоченими спиртом Забезпечується інфекційна безпека
10. Зафіксувати вену стерильними серветками. Тримаючи голку зрізом догори, паралельно до поверхні шкіри провести венепункцію Попередження проколу вени наскрізь
11. З появою крові в муфті попросити пацієнта розтиснути кулак, зняти джгут, підкласти серветку. Відрегулювати швидкість інфузії, призначену лікарем, гвинтовим затискачем (40-60 крапель за 1 хвилин) Забезпечується відновлення току крові в вені. Забезпечується правильне виконання процедури
12. Зафіксувати голку (по муфті) і частину трубки до шкіри лейкопластирем, накрити місце пункції стерильною серветкою Попереджається вихід голки із вени
13. Спостерігати за станом пацієнта та роботою системи. При погіршенні стану викликати лікаря Забезпечується своєчасність допомоги в разі погіршення стану пацієнта
14.Коли рівень розчину у флаконі знизиться до зрізу голки, закрити гвинтовий затискач, зняти серветку, лейкопластир. Покласти у лоток Підготовка до закінчення процедури
15. Прикласти стерильну ватну кульку, змочену спиртом, до місця ін’єкції і швидким рухом вийняти голку на серветку Забезпечується інфекційна безпека
16. Попросити пацієнта зігнути руку в ліктьовому суглобі разом з ватною кулькою на 3-5 хвилин до припинення кровотечі Забезпечується профілактика кровотечі
17. Запитати у пацієнта про його самопочуття. Рекомендувати пацієнтові не вставати з ліжка протягом 40-60 хв. Забрати ватну кульку Забезпечується профілактика ускладнень
18. Закінчення процедури Продезінфікувати використане оснащення та матеріали, використану систему та відправити її на утилізацію Забезпечується інфекційна безпека
19. Зняти фартух, маску, окуляри/екран, рукавички, помістити їх у водонепроникний мішок. Вимити і висушити руки Забезпечується інфекційна безпека
20. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)