АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взяття матеріалу методом мазків-відбитків для імунофлюоресцентного дослідження

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 3. IV. Вивчення нового матеріалу
 4. V. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. А. промывание полости носа методом перемещения
 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. Анкета дослідження проблем студентської сім’ї.
 8. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 9. Блок 3. ГЕОГРАФІЯ НОВОГО ЧАСУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 10. Блок 8-4. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.
 11. Бриллианты обесцвечены методом HTHP
 12. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.

 

Оснащення: стерильний ватний тампон на паличці, знежирене предметне скельце, спеціальна пластинка зі скла або плексигласу з відшліфованими краями, марлеві серветки, маркувальний олівець, маска, гумові рукавички, крафт-папір, направлення в лабораторію.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту сутність і хід процедури Встановлення контакту з пацієнтом
2. Отримати згоду на її проведення Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Помити руки під проточною водою з милом, висушити паперовим або індивідуальним рушником Дотримується інфекційна безпека
4. Одягнути маску і рукавички Дотримується інфекційна безпека
5. Виконання процедури Підготувати необхідне оснащення Забезпечується виконання маніпуляції
6. Запропонувати пацієнтові сісти обличчям до вікна або джерела світла Забезпечуються зручні умови для виконання маніпуляції
7. Лівою рукою підняти кінчик носа Забезпечуються зручні умови для виконання маніпуляції
8. Перший спосіб одержання відбитків. Правою рукою ввести в праву або ліву ніздрю спеціальну пластинку на глибину 2-3 см, злегка притискаючи її до носової перетинки Забезпечується правильність виконання маніпуляції
9. Швидким рухом відвести в сторону, одержуючи відбиток слизової оболонки нижньої носової раковини Забезпечується правильність виконання маніпуляції
10. Вивести пластинку назовні по носовій перетинці, намагаючись не стерти відбиток Забезпечується правильність виконання маніпуляції
11. Поверхню пластинки, яка дотикалася до носової перетинки, протерти марлевою серветкою Забезпечується правильність виконання маніпуляції
12. Границі відбитка відмітити маркувальним олівцем Забезпечується правильність виконання маніпуляції
9. Другий спосіб одержання відбитків. Правою рукою ввести в праву або ліву ніздрю тампон на глибину 2-3 см, злегка притискаючи його до слизової оболонки нижньої носової раковини Забезпечується правильність виконання маніпуляції
10. Витягнути тампон з носа і зробити ним відбитки на чистому знежиреному предметному скельці Забезпечується правильність виконання маніпуляції
11. Границі відбитка обвести маркувальним олівцем Забезпечується правильність виконання маніпуляції
12. Пластинки або скельця покласти на крафт-папір відбитками догори. Дати підсохнути Забезпечується правильність виконання маніпуляції
13. Закінчення процедури Покласти використані марлеві серветки у ємність для дезінфекції Дотримується інфекційна безпека
14. Зняти маску і рукавички, покласти їх у ємність для дезинфекції Дотримується інфекційна безпека
15. Заповнити направлення Забезпечується послідовність виконання маніпуляції
16. Загорнути пластинки або скельця у крафт-папір, підписати, заповнити направленя та відправити в лабораторію Дотримується інфекційна безпека
17. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
18. Зробити запис про проведення процедури в листку лікарських призначень (форма 003-4/о)   Забезпечується документування маніпуляції

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)