АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взяття крові з вени для біохімічного дослідження

Читайте также:
 1. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 2. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 3. Анкета дослідження проблем студентської сім’ї.
 4. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 5. Б. процентне співвідношення формених елементів крові
 6. Біохімічні показники крові собак
 7. Блок 3. ГЕОГРАФІЯ НОВОГО ЧАСУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Блок 8-4. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.
 9. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження
 10. Взяття мазка із зіва для бактеріологічного дослідження
 11. Взяття мазків із носоглотки на наявність менінгококу

 

Оснащення: стерильні: шприци (10-20мл), голки для внутрішньовенних ін’єкцій, ватні кульки, серветки, лоток, гумові рукавички, маска; пінцет в дезінфікуючому розчині, захисний екран (окуляри), водонепроникний фартух, спирт етиловий 70%, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, лоток для використаного матеріалу, аптечка «АНТИСНІД», ємкості з дезрозчинами, штатив з пробірками, контейнер, направлення в лабораторію.

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту сутність і хід процедури (кров для біохімічного дослідження береться натще) Встановлення контакту з пацієнтом
2. Отримати згоду на її проведення Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Помити руки під проточною водою двічі з милом, висушити паперовим або індивідуальним рушником і обробити спиртом або антисептиком для рук Дотримується інфекційна безпека
4. Одягнути маску і рукавички Дотримується інфекційна безпека
5. Виконання процедури Підготувати весь стерильний матеріал та шприц до виконання ін’єкції Забезпечується виконання маніпуляції
6. Спитати пацієнта про його самопочуття Забезпечується оцінка стану пацієнта
7. Запропонувати йому сісти чи лягти. Визначити місце ін’єкції Забезпечуються зручні умови для виконання маніпуляції
8. Одягнути фартух, стерильні гумові рукавички, при необхідності – захисний екран (окуляри) Дотримується інфекційна безпека
9. Передпліччя пацієнта укласти на тверду основу внутрішньою поверхнею догори. Під лікоть підкласти гумову подушечку та клейонку Забезпечується повне розгинання ліктьового суглобу. Дотримується інфекційна безпека
10. Визначити пульс на променевій артерії Забезпечується оцінка стану пацієнта
11. Накласти на плече, на 5-7 см вище ліктьового суглоба, гумовий джгут (на сорочку, рушник чи серветку) так, щоб вільні кінці були спрямовані вгору Створюються умови для виконання маніпуляції
12. Перевірити пульс на променевій артерії Перевірка правильності накладання джгута  
13. Попросити пацієнта кілька раз стиснути і розтиснути кулак Сприяє наповненню вени кров’ю
14. Вибрати найбільш наповнену вену Забезпечується ефективне виконання маніпуляції
15. Попросити пацієнта стиснути кулак Сприяє наповненню вени кров’ю
16. Протерти внутрішню поверхню ліктьового згину двома ватними кульками змоченими в спирті. Зняти залишки спирту стерильною ватною кулькою Дотримується інфекційна безпека
17. Обробити спиртом гумові рукавички Дотримується інфекційна безпека
18. Взяти шприц у праву руку так, щоб вказівний палець фіксував муфту голки, а інші охоплювали циліндр шприца Забезпечується правильне положення шприца
19. Першим пальцем лівої руки відтягнути шкіру ліктьового згину вниз по ходу вени. Зафіксувати вену Створюються умови для венепункції
20. Тримаючи шприц паралельно до шкіри, зрізом голки догори, провести венепункцію. Відчувши «провал», легенько підтягнути поршень до себе, набираючи необхідну кількість крові у шприц Забезпечується профілактика ускладнень. Створюється можливість набирання крові
21. Попросити пацієнта розтиснути кулак і обережно зняти джгут Забезпечується послідовність виконання маніпуляції
22. Притиснути до місця ін’єкції ватну кульку, змочену в спирті, різким рухом витягнути голку на серветку Дотримується інфекційна безпека. Зменшення больових відчуттів
23. Попросити пацієнта зігнути руку в ліктьовому суглобі разом з ватною кулькою на 3-5 хвилин Забезпечується попередження кровотечі
24. Не торкаючись до краю пробірки, обережно витиснути у неї кров. Закрити її гумовим корком Попередження руйнування еритроцитів. Дотримується інфекційної безпеки
25. Запитати у пацієнта про його самопочуття. Забрати ватну кульку Забезпечується профілактика ускладнень
26. Оформити направлення і відправити кров у лабораторію у контейнері.   Примітка: не допускати вкладання бланків направлення в контейнер Дотримується інфекційна безпека
27. Закінчення процедури Продезінфікувати використане оснащення. Дотримується інфекційна безпека
28. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
29. Зробити запис про проведення процедури в листку лікарських призначень (форма 003-4/о) Забезпечується документування маніпуляції

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)