АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Застосування п’явок

Читайте также:
 1. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
 2. Види та особливості застосування митних режимів в Україні
 3. Визначення і застосування циклічного надлишкового коду.
 4. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 5. Гемодіаліз. Застосування штучної нирки
 6. Головні аспекти комплексної (інтегральної) соціальної ефективності застосування правових норм
 7. Дайте характеристику формам і системам заробітної плати , визначте їх призначення та умови застосування.
 8. Дезінфікуючих розчинів та їх застосування
 9. Для медичного застосування препарату
 10. Застосування визначеного інтеграла
 11. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА
 12. Застосування визначеного інтеграла

Оснащення:

- для оброблення шкіри:стерильні кульки (серветки), клейонка, тепла переварена вода,70% етиловий спирт;

- для застосування п'явок:п'явки, медична банка, спирт, стерильні серветки, пінцет, рукавички, годинник;

- для зняття п'явок:рукавички, посудина із дезінфекційним розчином, лоток, вата, дезінфекційний розчин, стерильні серветки, бинт (лейкопластир), ножиці.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту хід майбутньої процедури і отримати згоду на її проведення Заохочення пацієнта до співпраці. Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
3.Допомогти пацієнту зайняти зручне положення. Підстелити клейонку Виключається напруження м'язів. Забезпечуються комфорт. Дотримується інфекційна безпека
4.Обробити шкіру: протерти 70% спиртом ділянку, більшу, ніж потрібно для постановки п'явок; стерильними ватними кульками, змоченими в теплій перевареній воді без мила, протерти шкіру до почервоніння, змінюючи кульки 2-3 рази Полегшується початок процедури. Розширюються судини шкіри, вона стає теплою. Різкі запахи відлякують п’явку
5. Виконання процедури Надіти рукавички Дотримується інфекційна безпека
6. Відсадити в медичну банку одну п'явку (якщо п'явки треба ставити на віддалені одна від одної ділянки). Відсадити в банки всі необхідні для постановки п'явки (якщо вони повинні бути поставлені на обмежену ділянку шкіри) Виключається контакт п'явки з рукою медичного працівника
7. Піднести банку до шкіри, перевернути її догори дном і щільно притиснути до шкіри. Примітка: якщоп'явки треба ставити по вертикалі, починають з нижньої ділянки П'явка, опинившись у замкнутому просторі, за 5-10 хв прокусить шкіру і присмокчеться
8. Прийняти банку, як тільки буде видно, що п'явка прокусила шкіру і з'явились хвилеподібні рухи в її передній частині Хвилеподібні рухи п’явки свідчать про те, що вона почала смоктати кров
9. Підкласти під задню присоску стерильну серветку (якщо п'явка прикріпилась задньою присоскою до скла банки, її треба акуратно відірвати пальцем або пінцетом) Виключається присмоктування п'явки задньою присоскою, що може значно знизити активність смоктання. Серветка вбирає рідину, що стікає з тіла п'явки
10. Повторити п. 6-9 до тих пір, доки не будуть поставлені всі п'явки Забезпечується ефективність процедури
11. Спостерігати за активністю п'явки: якщо вона не рухається, легко провести по її поверхні пальцем - це повинно викликати хвилеподібні рухи п'явки. Якщо їх немає, п'явку можна зняти, провівши по її поверхні ватною кулькою, змоченою розчином кухонної солі Забезпечується ефективність процедури
12. Закінчення процедури Приготувати все необхідне для зняття п'явок Дотримується інфекційна безпека та етапність виконання процедури
13. Зняти п'явки, якщо вони були поставлені на 15 хв способом, описаним у п. 11 Якщо п'явки були поставлені на 1 год, вони відпадають самі, як тільки наситяться кров'ю
14.Розмістити п'явки в посудину з дезінфікуючим розчином Дотримується інфекційна безпека. П'явки не можна використовувати повторно
15. Змінити рукавички Дотримується інфекційна безпека
16. Обробити шкіру навколо ранки спиртом. Покласти на місце укусів стерильні серветки, використовуючи стерильний пінцет Дотримується інфекційна безпека
17. Помістити шар вати на серветки Можлива кровотеча (6-30 мл) та намокання пов'язки
18.Зафіксувати серветку і вату бинтом відповідно до правил десмургії. Примітка: якщо бинтування неможливе, то на вату покласти серветку і зафіксувати її на шкірі лейкопластирем Дотримується інфекційна безпека
19. Покласти клейонку у водонепроникний мішок Дотримується інфекційна безпека
20.Після дезінфекції викинути п'явки у каналізацію Дотримується інфекційна безпека
21.Покласти в посудину з дезінфекційним розчином лоток, медичну банку, пінцет Дотримується інфекційна безпека
22. Зняти рукавички, покласти їх у посудину із дезінфекційним розчином, вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека
23. Зробити відмітку про виконання процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідній медичній документації Забезпечується документування процедури
24. Спостерігати за пов'язкою протягом доби. У разі намокання пов'язки надіти рукавички, покласти на пов'язку шар вати і знову забинтувати; зняти рукавички Повна зміна пов'язки може посилити кровотечу
25. Через добу: надіти рукавички, зняти пов'язку. Якщо кровотеча відсутня, рану і шкіру навколо неї обробити 70% етиловим спиртом. Кров, що спеклася, зняти 3% розчином перекису водню, накласти асептичну пов'язку Дотримується інфекційна безпека та загоювання ранок первинним натягом
25. Зняти рукавички, вимити і висушити руки Дотримується інфекційна безпека

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)