АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу

Читайте также:
 1. IV. Настільні видавничі системи.
 2. Автозаповнення числами.
 3. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 4. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 5. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
 6. Аналіз ефективності використання викор с/г угідь
 7. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві
 8. Аналіз ефективності використання основних фондів
 9. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві
 10. Аналіз ефективності використання підприємством трудових ресурсів
 11. Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на п-ві
 12. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства

Оснащення:стерильні: система одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення рідини (у стерильному пакеті), флакон з інфузійним розчином, ватні кульки, серветки, лоток. Гумові рукавички, пінцет, маска, ножиці, спирт етиловий 70%, йод, гумова подушечка, гумовий джгут, рушник, клейонка, штатив, лоток для використаного матеріалу, ємність для використаного матеріалу, який не був у контакті з пацієнтом (відро з педаллю), бікси із стерильним матеріалом і інструментарієм.

 

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Пояснити пацієнту хід і сутність майбутньої процедури Встановлення контакту з пацієнтом, заохочення до співпраці
2. Надати інформацію про лікарський препарат і його побічні дії Дотримується право пацієнта на інформацію
3. Отримати згоду на її проведення Дотримується право пацієнта на інформацію
4. Підготувати оснащення Забезпечується швидке і ефективне проведення процедури
5. Помити руки під проточною водою двічі з милом, висушити паперовим рушником і обробити антисептиком для рук Забезпечується інфекційна безпека
6.Одягнути маску, рукавички Забезпечується інфекційна безпека
7. Виконання процедури Підготувати весь стерильний матеріал до виконання ін’єкції. Перевірити упаковку системи на герметичність та термін придатності. Звірити напис на флаконі з призначенням лікаря (назву, концентрацію, кількість), перевірити герметичність упаковки, термін придатності, прозорість рідини Забезпечується попередження ускладнень. Забезпечується інфекційна безпека
8. Металевий диск флакону обробити ватною кулькою, змоченою в спирті, пінцетом зняти центральну частину металевої кришки, гумовий корок обробити: спирт-йод-спирт Забезпечується інфекційна безпека
9. Обробити рукавички ватними кульками, змоченими спиртом Забезпечується інфекційна безпека
10. Ножицями розкрити пакет із одноразовою системою для внутрішньовенного краплинного введення Забезпечується інфекційна безпека
11. Зняти ковпачок із голки повітровода, ввести її до упору через гумовий корок у флакон Забезпечується видалення повітря із флакона
12. Зняти ковпачок із голки, яка знаходиться ближче до крапельниці, ввести її на 2/3 через гумовий корок у флакон Попередження проникнення повітря у систему
13. Закрити гвинтовий затискач Попередження проникнення рідини у систему
14. Перевернути флакон догори дном і закріпити його на штативі Забезпечується рух рідини
15. Ін’єкційну голку разом з ковпачком зняти і покласти у підготовлений стерильний лоток Забезпечується швидше заповнення системи
16. Повернути крапельницю в горизонтальне положення. Повільно, відкриваючи гвинтовий затискач, заповнити її до половини об’єму. Затискач закрити Забезпечується заповнення лише крапельниці
17.Відкрити гвинтовий затискач, повільно заповнити довгу трубку системи до повного витіснення бульбашок повітря і появи краплин розчину з канюлі для насадки голки Забезпечується видалення повітря із системи
18. Гвинтовий затискач закрити Попередження втрати лікарського розчину
19. Перевірити відсутність бульбашок повітря в системі Забезпечується попередження повітряної емболії
20. Приєднати ін’єкційну голку. Відкрити гвинтовий затискач, пропустивши кілька крапель розчину через ін’єкційну голку Перевірка прохідності голки та витіснення із неї повітря
21. Покласти у стерильний лоток стерильні ватні кульки, змочені спиртом та стерильні серветки Забезпечується інфекційна безпека
22.Приготувати рушник, джгут, клейонку, 2-3 стрічки вузького липкого пластиру довжиною 4-5 см, подушечку Забезпечується виконання процедури
23. Продовжити процедуру в палаті пацієнта Забезпечення комфорту пацієнта

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)