АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЯК Я МОЖУ ЗАОХОЧУВАТИ ДИТИНУ До ОТКРОВЕННОСТІ І чинити НА НЬОГО ВПЛИВ?

Читайте также:
 1. Б) для підприємств меншого (середнього) розміру.
 2. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
 3. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища
 4. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки
 5. Використання індексного методу при аналізі середнього курсу акцій.
 6. Вимоги до проектування поздовжнього профілю сортувального пристрою
 7. Випишіть ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі. Стисло відтворіть його біографію.
 8. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу
 9. Внутрішнього (б) надлишкових тисків
 10. Вступ. Економіка охорони навколишнього середовища як наука Рівень життя, виробництва і стан навколишнього середовища
 11. Дієсловo esse та похідні від нього
 12. Для знаходження середнього квадрата ознаки складемо таблицю

 

— Діти різного віку готові говорити з батьками, які можуть навчити їх знанням про алкоголь, тютюн і наркотики. Для цього знадобиться певний вид батьківського мистецтва: уміння давати поради і підштовхувати до вибору вірного рішення, а також відповідати на поставлені питання, не блокуючи довірчого спілкування. Вислухати — ефективніша тактика, ніж заборонити висловлюватися. Але вам необхідно уміти зосередитися і мати навики бесід на делікатні теми. Існує 5 прийомів, які допомагають батькам краще розуміти власних дітей. Між іншим, досвід їх застосування може виручити і в спілкуванні з іншими дорослими.

 

Прийом № 1.Постарайтеся показати вашій дитині, що ви його розумієте. Іноді цей прийом називають «віддзеркаленим вислухуванням». Він складається з трьох частин: Демонструйте дитині, що ви чуєте те, що він говорить (наприклад, словами "так", "угу", питаннями "а що потім?", "і що ж?" і так далі). Дозволяйте дитині виражати його власні почуття. Доведіть дитині, що правильно зрозуміли його розповідь або повідомлення (наприклад, коротко переказавши суть).  

Прийом № 2.Уважно стежите за обличчям дитини і його "мовою тіла" Часто дитина упевнена, що успішно приховує свої емоції (смуток, досаду, нетерпіння і інше.)

Але тремтяче підборіддя або блиск очей скажуть вам інше. Коли слова не відповідають "мові тіла", завжди покладайтеся на "мову тіла"

 

Прийом № 3.Виражайте свою підтримку і заохочення не тільки словами. Це можуть бути ваші усмішка, поплескування по плечу, кивок головою, погляд в очі, дотик до дитячої руки.

 

Прийом № 4.Вибирайте правильний тон для ваших відповідей. Пам'ятайте, що тон голосу пов'язаний зі змістом ваших слів.

Вибирайте вірний тон і не відповідайте безапеляційно або саркастично — діти можуть розцінювати це як зневаження до своєї особи.

 

Прийом № 5. Використовуйте схвальні фрази для підтримки розмови і показуйте вашу зацікавленість в нім. Для цього підійдуть короткі фрази, що показують ваше емоційне відношення до обговорюваної теми, наприклад: "Ось це так!", "Та ну, не вірю!" і тому подібне.

 Батьки запитують:

ЯК ПІДВИЩИТИ САМОПОВАГУ ДИТИНИ І допомогти ЙОМУ СКАЗАТИ "НІ!" АЛКОГОЛЮ І НАРКОТІКАМ?

— Як не дивно, схильність до вживання алкоголю і наркотичних засобів безпосередньо зв’язана з рівнем самоповаги. Дослідження психологів свідчать, що ті хто страждають алкоголізмом або зловживають наркотиками, зазвичай мають низьку самоповагу. Діти, що мають високий рівень самоповаги, частіше говорять "ні", коли їм пропонують алкоголь і наркотики. Точно так, як і існує 5 прийомів уміння слухати, ми можемо запропонувати батькам 5 принципів формування самоповаги дитини.

Принцип № 1.Схвалюйте, хвалите дитину за невеликі успіхи і досягнення. Заохочуйте навіть маленькі досягнення і робіть це частіше. Його завзятість і спроби зробити що-небудь важливіше отриманих результатів.

 

Принцип № 2.Допомагайте вашій дитині вибирати і ставити перед собою реальні цілі.

 

Принцип3.Виправляйте і оцінюйте вчинок або дію, а не особу самої дитини. Наприклад, краще сказати: "Лазити по огорожах небезпечно, ти можеш ногу зламати", чим: "Ти не повинен лазити по огорожах — це дурно (або: "так роблять тільки дурні")".

 

Принцип4.Дайте вашій дитині реальну відповідальність за яку-небудь домашню роботу. Дитина, яка має постійне доручення по домашніх справах, відчуває себе частиною команди і, досягаючи результатів у виконанні своїх обов'язків, отримує відчуття задоволення.

 

Принцип5.Показуйте дитині, як ви його любите, демонструйте свою любов до нього. Обійми, усмішка і слова: "Я люблю тебе" допоможуть дитині відчувати ваше хороше відношення до нього.

Коли діти стають старшими, вони повідомляють, що ці дії мали для них велику цінність. Всупереч розповсюдженої думці, неповні сім'ї можуть дати дитині основу для самоповаги так само, як і повні; у них можуть існувати такі ж міцні і тривалі зв'язки між батьками і дітьми. В той же час наукові дослідження свідчать, що психологічні проблеми дітей розлучених батьків схожі з проблемами дітей батьків, які п’ють.

‡агрузка...

<

Батьки запитують:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)