АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Недоговірні зобов'язаня

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми з питань поняття і видів зобов'язань, що виникають з заподіяння шкоди, підстав, порядку відповідальністі за окреми види зобов'язань, що виникають з заподіяння шкоди.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

 

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2.Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

3. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судові» від 01.12.94., № 266/94-ВР.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекції:

“Зобов'язанья що виникають з заподіяння шкоди”, виконати завдання для самостійної роботи.

I.Відповісти на наступні питання:

 

1. Поняття зобов'язання, що виникає з заподіяння шкоди.

2. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

3. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними.

 

II. Розв’язати задачу № 1, 3, 4 (2, 5, 6)

 

1. Васін, перебуваючи в нетверезвому стані, розбив у ресторані умивальник. Адміністратор запропонував йому і його товаришам сплатити вартість умивальника, але вони відмовились. У цей час до ресторану зайшов Агеєв, який вимагав від них дотримання порядку і сплати грошей за розбитий умивальник. У відповідь на це Васін і його товариші почали бити Агеєва, заподіявши йому тяжких тілесних пошкоджень. Агеєв втратив працездатність, у зв'язку з чим лишився заробітку. Васін був притягнутий до кримінальної відповідальності. Агеєв пред'явив позов до Васіна про відшкодування шкоди.

Дайте відповідь.

 

2. Xомін, який був у нетверезому стані, вдарив Рудова ножем у живіт і наніс йому тяжких тілесних пошкоджень. Рудов у тяжкому стані був доставлений у лікарню, де йому зробили операцію. О 7-й годині ранку Рудов, який знаходився під наркозом, розмістили в палату, де через 3 години він помер. Смерть наступила від механічної асфіксії, унаслідок того, що рвотні маси затекли із шлунка в дихальни шляхи. дова померлого звернулась у суд з позовом до Xоміна, який був засуджений за тяжкий злочин, і до лікарні про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника. Суд встановив, що внаслідок ножового поранення у Рудова була пошкоджена тонка кишка, що вимагало негайного хірургічного втручання.

Як видно з заключення судово-медичної експертизи, перед операцією потрібно було очистити кишечник, але тяжкий стан хворого виключив можливість його належної підготовки. Це призвело до того, що харчові маси із шлунка затекли під дією наркозу в дихальні шляхи й у післяопераційний період коло хворого не було організовано чергування медперсоналу /у лікарні не було спеціальної медсестри для цієї мети/.

Які є підстави для задоволення позову?

Хто винний відшкодувати шкоду, заподіяну сім'ї померлого?

 

3. Ларін звернувся до суду з позовом до підприємства про відшкодування шкоди. Він був збитий автомашиною відповідача і став інвалідом Ш групи. Представник відповідача в позові просив відмовити. Він пояснив, що автомашиною в той день керував не водій, а вантажник підприємства, який, перебуваючи в нетверезому стані, самовільно взяв автомашину з гаража, скориставшись тім, що водій на короткий час залишивши її без догляду із ключем запалення в замку. Таким чином автомашина вибула із володіння шофера підприємства внаслідок протиправних дій засудженого за це в кримінальному порядку. Крім того, Іванов винний нести і матеріальну відповідальність перед потерпілим за заподіяну шкоду.

Дайте аргументовану відповідь.

Які умови визволення володаря джерела підвищеної небезпеки від відповідальності?

 

4. Прокурор заявив позов про стягнення з Комова і Агуніна на користь сільськогосподарського підприємства 13000грн. збитку на тій підставі, що діти відповідачів /13-річний Комов. і 15-річний Агунін./ розклали вогнище біля скирди соломи, учинили пожежу, внаслідок якої згоріло 15 т соломи.

Суд урахував матеріальний стан відповідачів і задовільнив позов частково, стягнувши з них 9000грн. солідарно. По протесту головою обласного суду це рішення було змінено: з Агуніна стягнуто 7000грн., а з Комова – 6000грн., оскільки відповідальність батьків повинна бути дольовою, а не солідарною.

Чи вірно вирішена справа? Які особливості відповідальності батьків і інших осіб за шкоду, заподіяну неповнолітніми та малолітніми дітьми?

 

5. Мішін на стоянці таксі біля станції метро "Радянська" сів у таксі і попросивши шофера Петрова відвезти його в с.Дергачі. Петров відмовився виконати його прохання, посилаючись на серцевий приступ, вийшов з машини до аптеки за медикаментами, залишивши ключ запалювання. Скориставшись тім, що машина без нагляду, Мішін сів за кермо і поїхав по вул.Сумській. Проїхавши метрів 400-500, він учинивши наїзд на машину Грозова, що стояла на узбіччі.

Унаслідок наїзду таксомоторному парку та Грозову було заподіяно матеріальні збитки. Грозов звернувся з позовом про стягнення з таксомоторного парку і Мішіна 12000грн. /вартості ремонту автомобіля/. Районий суд м.Харкова стягнув з Мішіна на користь Грозова 12000грн., звільнивши таксомоторний парк від матеріальної відповідальності.

Не погодившись з рішенням суду, посилаючись на те, що шкоду повинен відшкодувати власник джерела підвищеної небезпеки, Грозов оскаржив рішення суду.

Розгляньте на цьому прикладі умови і розмір відповідальності.

Який вид відповідальності в даному випадку? Як повине бути вирішена ця справа?

 

6. Надимська інспекція Держстраху звернулась до суду з позовом до Мялову і Клімко - батьків неповнолітніх Сашка /І6 років/ і Олега /13 років/ про стягнення збитків.

Позивач, посилаючись на те, що 18 серпня 2001р. внаслідок дій згаданих неповнолітніх дітей /які розпалили вогонь у будівельному вагончику і спричинили пожежу/ було пошкоджено та знищено майно громадян, які проживають поряд. За договорами страхування потерпілим було виплачено по 3000грн. У зв'язку з цим позивач просив зазначену суму стягнути з відповідача.

Як повинна бути вирішена ця справа?

 

7. Супрун був притягнут до кримінальної відповідальності і засуджений за зловживання службовим положенням. Згодом вирок був скасований і кримінальна справа у відношенні Супруна припинена за відсутністю в йього діях складу злочину. Повернувшись з місць позбавлення волі, він звернувся в суд із заявою про відшкодування збитків, заподіяних незаконим притягуванням його до кримінальної відповідальності. Він просив відшкодувати витрати, зв'язані з явкою по кримінальній справі в органи попереднього слідства і в суд, поштові витрати, суми, виплачені за надання юридичної допомоги, а також різницю в заробітной платі за увесь час знаходження під вартою і відбування покарання. Крім того, Супрун зажадав повернути вилучені в нього в ході попереднього слідства цінні папери і гроші. До притягування до карної відповідальности Супрун виконував роботу з договору з Бобруйским машинобудівним заводом і перелічил трестові «Гідромонтаж» грошові кошти для закупівлі гідронасоса, але так і не придбаного, у зв'язку чим він просив повернути йому зазначену грошову суму.

Чи обґрунтовані вимоги Супруна? Які вимоги Супруна повинен задовольнити суд?

 

8. Душевнохворий Дукашев проникнув у квартиру Спорихиной і привів у непридатність приналежне їй майно на суму 6000грн. Спорихина пред'явила позов про стягнення названої суми до матері душевнохворого, тому що та не здійснювала належного нагляду за своїм хворим сином. У судовому розгляді справи було встановлено, по-перше, що Дукашев не визнаний недієздатним у встановленому законом порядку, і, по-друге, що його мати під час заподіяння сином шкоди була важко хвора і знаходилася на стаціонарному лікуванні в лікарні.

Хто є відповідачем з позову Спорихиной?

 

Для виконання запропонованих завдань необхідно насамперед визначити на яке питання теми розраховане завдання. Визначити вид недоговірної відповідальності і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 82 ЦК України.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)