АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Особисті немайнові і майнові права і обов’язки батькив і дітей

Читайте также:
 1. E. АВТОРСКИЕ ПРАВА
 2. I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 3. II. Права тюремных священников.
 4. II. Тема: Сергий Радонежский
 5. II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
 6. II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
 7. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 8. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 9. III. Права и обязанности Сторон
 10. III. УЧАСТНИКИ КЛУБА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
 11. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 12. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми з питань презумпції батьківства, оспорювання батьківства, особистих немайнових і майнових правовідносини між батьками і дітьми.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

 

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2.Сімейний кодекс України від 10.01.2002., № 2947-3.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекцій:

“ Особисті немайнові права і обовязки батькив і дітей”, “ Майнові права і обов’язки батькив і дітей”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

 1. Презумпція батьківства. Оспорювання батьківства.
 2. Особисті немайнові правовідносини між батьками і дітьми.
 3. Визначення розміру аліментів, порядок їх сплати.

 

II. Розв’язати задачу.

 

1. Подружжя Леонови були в зареєстрованному шлюбі з 1990 по 1996р. Вони посварилися, не оформляючи розлучення, фактично припинили сімейне життя і почали проживати окремо в різних місцях. У березні 2000р. у дружини Леонова народилася донька, батьком якої Леонова записала свого чоловіка. У 2003 році вона пред’явила позов чоловікові про сплату аліментів на утримання дитини. Дізнавшись з позовної заяви про те, що він записаний батьком, Леонов предявив зустрічний позов і просив анулювати запис про батьківство.

У суді представник дружини Леонової наполягав на задоволенні позову і на відмові в зустричному позові, посилаючись на те, що шлюб не розірваний і тому рагс вірно поступів, зарееструвавши Леонова як батька дитини. Крім того, він заявив, що з часу народження дитини пройшло більше 3-х років, отже Леонов пропустив строк позовної давності для анулювання запису про батьківство.

Дайте заключення по справі.

 

2. Громов і Даніна жили сумісно, не рееструючи шлюб. У Даніної була донька трьох років. Коли в них народиласа дитина, вони вирішили зарееструвати шлюб. У момент реестрації шлюбу вони заявили, що в них двоє дитей, син і донька. Працівники рагсу вімагали оформити цю заяву письмово й обопільно, що і було зроблено. Через півроку подружжя посварилися і розійшлися. Даніна подала позов про стягнення аліментів на двох дітей. Громов заявив зустрічний позов про оспарювання батьківства по відношенню до доньки, оскільки фактично ії батьком не був, погодився на умови Даніної записати її як свою доньку в момент реестрации щлюбу. Свою вимогу обгрунтував, посилаючись на більшість показань свідків про те, що в Даніної донька народилася задовго до її знайомства з Громовим.

Як вирішити дану суперечку?

 

3. Країв звернувся з позовом про зниження розміру аліментів, які він сплачує на сина від першого шлюбу, вказуючи, що, з нього стягуется частина заробітку 500грн на місяць. Мати дитини одержує заробітну плату 1200грн. Окрім того їй допомогають її батьки. На суму, що залишається після утримання аліментів, Країв утримує дружину і доньку від іншого шлюбу.

Таким чином, матеріальне становище доньки є гіршим у порівнянні з матеріальнім становищем сина. Суд задовольнив його прохання, визначивши розмір стягненної сумми в 300грн.

Чи вірне рішення суду?

 

4. На протязі декількох років Гурін приходив на квартиру до Хлинової. У листопаді 2003р. в неї народився син. Вона звернулась з позовом до суду про встановлення батьківства та стягенння аліментів. Хлинова вказала, що на протязі 4-х років знаходилась у фактичних шлюбних відносинах з Гуріним, який і після народження дитини декілька разів заходив до неї, надавав батьківської допомоги (купав сина у вані). Гурін заперечував проти позову, пояснивши, шо всі ці роки був студентов, проживав з батьками, на утриманні яких і знаходився. Загальне господарство з позивачкою не вів і не міг вести, так як не одержував стіпендію. У лістуванні з позовачкою не знаходився, у пологовий будинок не приходив і дитину своєю не визнає. Відвідування позовачки припинив до народження дитини. Після народження дійсно два рази був у неї, але тому, що боявся її погроз повідомити батькам про народження дитини.

Яке рішення винний винести суд?

 

5. Волков, після смерті дружини вступів у шлюб з Уваровою. Від першого шлюбу в нього залашився син 6 років. Від шлюбу з Уваровою в 1999р. народилася дочка.У 2001р. Шлюб з Уварвою був розірваний. Волков виїхав в інше місто і не давав про себе знаті. Сина взяв з собою, а дочка залишилася з матірью. У 2002р. Уварова подала позов про стягнення аліментів на утримання дочки. Волков проти позову заперечував, посилаючись на те, що при розірванні шлюбу вони уклали угоду з позивачклю, за якою кожний зобов’язуется взяти на своє утримання одну дитину і ніяких претензій з приводу аліментів не пред’являти. Уварова не заперечувала проти такої угоди, але в звязку з важким матеріальним станом просила стягнути з Волкова 500грн у місяць з моменту винесення рішення до досягнення дочкою 10 років. Позовачка має самостійний заробіток, рівний заробітку Волкова.

Чи обгрунтовані доводи сторін?

Яке рішення винний винести суд?

 

Методичні вказівки по виконанню завдання:

При розв'язанні завдань рекомендується:

- дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні;

- визначити, до якого питання теми воно відноситься;

- визначити конкретні статті Сімейного кодексу, які регулюють дані відносини;

- рішення повинне бути розгорнутим, висновки обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обґрунтуванням її застосування в даному випадку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)