АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 7: Правочини

Читайте также:
 1. Акти цивільного законодавства і договір.
 2. Відчуження майнових прав, які належать засновникам ПП
 3. Вклад та частка
 4. Дієздатність неповнолітніх осіб
 5. ЗАТВЕРДЖЕНО
 6. І. Загальні методичні рекомендації по вивченню дисципліни.
 7. Методичні рекомендації.
 8. Підстави, за яких виникають повноваження з представництва
 9. Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років
 10. Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
 11. Цивільне право – галузь приватного права
 12. Цивільний кодекс України

 

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно умов дійсності правочину, його форми, класіфікації правочинів.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

 

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти основні

положення лекцій: “Правочини”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

1. Класифікація правочинів.

2. Форма правочину.

3. Умови дійсності правочину.

4. Недійсність правочину. Наслідки визнання правочину

недійсним.

 

II. Розв’язати задачу: № 1, 5, 7, 10. (2, 4, 6, 8).

 

1. Скориставшись відсутністю батьків, 16-річний Новіков за зароблені гроші на підприємстві у сусіда придбав бінокль вартістю половини свого заробітку, продав Азарову ковзани з черевиками, вартістю 1/3 заробітку, а магнітофон (з незначними дефектами) обміняв у Волкова на спортивний велосипед. Ціна останньої угоди дорівнювала місячному заробітку Норікова. Батько Новікова, повернувшись з лікарні і дізнавшись про вчинені сином без його згоди угоди, звернувся до суду з позовом про визнання їх недійсними та повернення сторін у стан, у якому вони були до вчинення угод. Оскільки Волков встиг у майстерні відремонтувати магнітофон, він звернувся з зустрічною вимогою про відшкодування йому збитків за ремонт речі.

Зробить висновок по справі, визначивши, чи е підстави для задоволення позову батька?

Для розвязання ціеї задачі слід вивчіти відповідні статті глави 16 ЦК України.

 

2. Лісіцин придбав у свого знайомого Дронова фотоапарат за 500 грн. Наступного дня до Дронова звернулася дружина Лісіцина, яка вимагала повернення фотоапарата. Вона пояснила, що її чоловік у судовому порядку був обмежений у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями. У зв'язку з цим він не мав права самостійно укладати цивільно-правові угоди, а вона не давала своєї згоди на укладання угоди купівлі-продажу фотоапарата. Дронов зауважив що зі слів Лісіцина він дізнався, що той виграв фотоапарат по лотерейному квитку і тому він може самостійно їм розпоряджатись.

Вирішіть суперечку.

Для відповіді необхідно визначити на яке питання розраховане дане завдання.

Для розв’язання ціеї задачі слід вивчіти відповідні статті глави 16 ЦК України.

 

3. Після смерті Тішко на його спадщину претендували дві його дочки. Ірина та Анжела. Маючи намір отримати все майно, Ірина почала вимагати, щоб сестра відмовилась від. своєї частини на її користь, погрожуючи в іншому випадку розголосити сімейну таємницю останньої. Акжела, підкорившись вимогам сестри, подала заяву до нотаріальної контори про відмову від спадщини на користь Ірини. Незабаром, після видачі нотаріусом на ім'я Ірини свідоцтва про спадщину, Анжела змінила своє рішення і звернулась до суду з заявою, у якій поставила питання про недійсність її відмови від спадщини та про визнання за нею права власності на частку в спадщині.

Як повина вирішитись справа? Зробіть аргументований висновок по справі.

Для відповіди необхідно проаналізувати відповідні статті глави 16 ЦК України.

 

4. Дюжев у вересні 1991 р. зробив обмін житлової неізольованої кімнати площею 20кв.м на ізольовану однокімнатну квартиру меншої площі. У зв'зку з тім, що кімната 0рлов виявилась сирою, про що Дюжев дізнався лише оселившись у ній, останній звернувся до суду з позовом про визнання угоди недійсною. У судовому засіданні відповідач 0рлов, заперечуючи проти позову, пояснивши, що Дюжев двічі влітку оглядав, кімнату /у червні та серпні/ і мав повне уявлення про її стан. Позивач підтвердив, що він дійсно двічі робив огляд кімнати, і залишився задоволений нею, алі це було влітку, коли він неміг навіть уявити, що взимку ця кімната виявиться непридатною для мешкання.

Зробіть мотивований висновок по справі.

Для розвязання ціеї задачі слід вивчіти відповідні статті глави 16 ЦК України.

 

5. У січні 1993 р. Зозуля подарував Xилько частину будинку, що належала йому за правом приватної власності. Нотаріус засвідчив цю угоду. Ронін, як співвласник іншої частини будинку, звернувся до судові з позовом про визнання договорові дарування недійсним та про перевід на нього згідно зі ст.362 ЦК України прав та обов'язків набувача, оскільки С. фактично не подарував, а продавши свою частку Xильео.

Заперечуючи проти позову, Зозуля заявив, що на випадок визнання договорові недійсним він узагалі відмовляється відчужувати свою частину будинку.

Зробіть аргументований висновок по справі.

Для відповіді необхідно визначити на яке питання розраховане дане завдання і потім дати аргументовану відповідь, куруючись відповідними статтями глави 16 ЦК України.

 

6. Шматко, дізнавшись, що проти групи робітників підприємства, де він працював, порушено кримінальну справу і йому також може загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності, за декілька днів до арешту продав мотоцикл, що йому належав, другу Xлинову. Гроші за нього покупець винний був віддати жінці Шматко пізніше, а мотоцикл був переданий у той же час. Через деякий час Шматко було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна, яку йому належало. Прокурор, вважаючи, що конфіскації підлягає і мотоцикл, заявив позов про визнання угоди недійсною, оскільки вона мала на меті уникнути конфіскації.

Як винний бути вирішена справа?

Розвязання ціеї задачі необхідно почати з візначення в даному випадку виду недйсного правочину. Для цього слід вивчіти відповідні статті глави 16 ЦК України.

 

7. Снитко влітку 2004 р. купила у Воронюк будинок. Угоду було укладено в письмовій формі, алі в нотаріуса не було посвідчено. Через рік Снитко. зі своєю племінницею звернулася до нотаріуса з проханням посвідчити договір дарування цього будинку, алі нотаріус це прохання не задовольнив, пояснивши, що Снитко за "домашньою угодою" не набула права власності на будинок, а тому і не має права їм розпоряджатись. Снитко звернулась до Воронюк з проханням з'явитись до нотаріуса і посвідчити договір купівлі-продажу будинку, алі останній зажадав доплати великої суми, оскільки гроші за останній рік дуже знецінились. Не отримавши від покупця згоди на свої вимоги, він від нотаріального посвідчення угоди ставши ухилятись. Снитко за юридичною допомогою звернувся до адвоката.

Від імені останнього зробіть висновок по справі

Для вирішення задачі необхідно певним чином проаналізувавти правила ст. 209 ЦК України.

 

8. Зубов уклав договір наймання житлового приміщення з Кузнєцовим. Зубов зобов'язався звільнити квартиру у випадку переїзду до Кузнєцова дочки з іншого міста, де вона працює після закінчення юридичного інституту. Однак, Кузнєцов невпевнений, чи переїде його дочка чи ні.

Через два роки дочка переїхала до Кузнєцова. Останній зажадав розірвання договору найму житлового приміщення, оскільки дочка не має своєї квартири і їй ніде жити. Зубов відмовився звільнити квартиру.

Вирішите суперечку.

Для вирішення слід визначити вид правочину в даному випадку с посиланням на відвповідні статті глави 16 ЦК України.

 

9. Районний суд за заявою Алексєєвої обмежив у дієздатності її чоловіка, що зловживав спиртними напоями. Через деякий час Алексєєв продав Пичугину пилосос за 300 грн. Алексєєва пред'явила в суді позов до Пичугина про визнання угоди недійсною і про повернення їй пилососа, думаючи що Пичугин знав про те, що її чоловік обмежений у дієздатності, тому що вони були знайомі по спільній роботі.

Яке рішення повинне винести суд?

Чи зміниться рішення суду, якщо Пичугин не знав, що Алексєєв обмежений у дієздатності?

Для розвязання ціеї задачі слід вивчіти відповідні статті глави 16 ЦК України.

 

10. Смитко передав Егорову комп'ютер вартістю 5 тис.грн., оформивши передачу договором дарування. Через 2 місяці Смитко звернувся в суд з позовом про визнання угоди недійсною, посилаючись на те, що цю угоду він зробив під впливами насильства.

У судовому засіданні було встановлено, що Егоров давно і неодноразово просив Смитко передати йому комп'ютер, але Смитко не хотів цього робити. Тоді Егоров став загрожувати Смитко розголошенням інформації, що його ганьбить. Смитко змушений був передати йому комп'ютер, хоча він йому був потрібний самому.

До якого виду відноситься дана угода?

Яке рішення повинне винести суд?

Для розвязання ціеї задачі необхідно почати з визначення в даному випадку виду недійсного правочину, а потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідну статтю глави 16 ЦК України.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)