АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Договір купівли-прродажу

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. SCADA-система: назначение и функции
 3. Акти цивільного законодавства і договір.
 4. Библиотека как система: сущностные особенности
 5. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 6. Глава ІІІ. Трудовий договір
 7. Гоббс, Локк про суспільний договір
 8. Грошова система: суть, елементи, типи
 9. Динаміка договірних правовідносин страхування як способу забезпечення зобов’язань
 10. Договір купівлі-продажу житла., міни житла.
 11. Договір лізингу.
 12. Договір страхування і його зміст.

 

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно правового положення сторін у договорі купівлі-продажу, розібратися відносно моменту виникнення права власності, а також закріпити питання про відповідальність сторін за порушення договорові.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних задач. Ознайомитися зі змістом договору купівлі-продажу, навчитися складати договір купівлі-продажу.

 

Навчально- методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Зразки договору купівлі-продажу.

3. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

4. Закон України “Про захист прав споживачів” від 15.12.93,. № 1023-12.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекцій: “Договір куплі-продажу”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

1. Права і обов'язки продавця і покупця.

2. Захист прав споживача.

3. Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу.

 

II. Розв’язати задачі № 1, 2, 3.

 

III.Скласти зразок договору закупівлі-продажу.

 

1. С. придбав на ринку у П. корову. При складанні договору П. завірив покупця, що корова здорова і на підтвердження цього П. представив довідку ветеринарної лікарні. Через декілька днів після покупки С. помітив, що корова хвора таким захворюванням, яку не підлягає лікуванню, і її треба забити.

С. звернувся з позовом в суд і вимагав з відповідача-продавця П. 900грн. сплачених йому за корову, і також вартості корму, витраченого на її годування до моменту забою.

Позов був задоволений. У касаційній скарзі П. просив врахувати, що поки Корова була в П., вона отелилася і теля залишилося у позовача. На цю суму він просив зменшити суму позову. Крім того він оскаржував чинність стягнення з нього вартості кормів.

Чи вірне рішення суду?

Як рішення винен прийняти суд?

 

2. І вересня Рибко придбав в универмазі костюм і чоботи. У присутности продавця вій поміряв куплені речі, уважно оглянувши. Вдома Рибко ще раз приміряв костюм і дійшов висновку, що його колір і фасон йому не підходять. З цього часу костим він не вдягав, і через кілька днів приніс його до магазину, вимагаючи його прийняти. Через місяць після придбання чобіт виявилось, що вони мають серйозні недоліки: погане зшиті і різняться за кольором. Універмаг відмовив Рибко у проханні прийняти в нього куплені речі і замінити їх на інші, якісні, або повернути гроші за них, посилаючись на те, що під час придбання покупець мав змогу добре оглянути цей товар, крім того, чоботи Рибко вже носив. На думку адміністрації дефекти були наявні і покупець не має права вимагати заміни їх. Повернути гроші взагалі неможливо, так як вони вже інкасовані.

Як треба вирішити суперечку? Чи обгрунтовані заперечення універмагу?

 

3. Соколов придбав в Ширшова будинок. Через місяць після належного оформлення договору купівлі-продажу продавець звернувся з позовом про його розірвання або зменшення покупної ціни з того приводу, що попередній власник будинку навмисне приховав недоліки будівлі, через які жити в будинку без капітального ремонту неможливо. Недоліки полягають у тому, що в будинку необхідно замінити підлогу в двох кімнатах, віконні пройоми, провести малярні роботи, а в деяких місцях замінити підлогу. Продавець проти позову заперечував, посилаючись на те, що до складання договору купівлі-продажу будинку Соколов на протязі 4 місяців проживав у будинку як наймач і мав змогу дізнатись про його стан.

Чи у вимога Соколова обгрунтованою?

Як вирішити суперечку?

 

4. Азимов, який працював асистентом в інституті, придбав в універмазі піаніно з розстрочкою оплати на 2 роки. Через півроку після оформлення догоди Азимов звільнився а роботи і виїхав на постійне місце проживання в Росію. Універмаг звернувся до батька боржника з проханням або внести за сина несплачену торбу грошів, або повернути придбане їм піаніно. Батько відмовився задовольнити ці вимоги. Універмаг звернувся з позовом на батька в суд..

Чи мав право магазин вимагати з батька сплати заборгованості сина за договором купівлі-продажу в кредит з заробітної плати відповідача? Чи мав право інститут, де працював Азимов, звільнити його з роботи, не вимагаючи погашення боргу за кредитним зобов'язанням?

Як за цих обставин мав діяти інститут?

Як вирішити суперечку що виникла?

Для виконання запропонованих завдань необхідно насамперед визначити на яке питання теми розраховані завдання і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 54 ЦК України.

II. Для виконання завдання по складанню проекту договору купівлі-продажу необхідно, визначивши структуру договору, викласти на письмі його зміст, з огляду на те, що будь-який договір складається з преамбули, основної частини, заключної частини. Робота зі складання проекту договору повинна включати послідовний розгляд і відповіді на такі питання:

а) реквізити вступної частини договору;

б) предмет договору;

в) ціна договору;

г) умови платежу;

д) права сторін;

е) зобов'язання сторін (продавця, покупця);

ж) відповідальність сторін (продавця, покупця);

з) інші умови;

и) реквізити заключної частини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)