АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Право власності

Читайте также:
 1. E. интерпретирование аналитических результатов по конкретно заданным вопросам правоохранительных органов или суда.
 2. I. Международно-правовые, законодательные и нормативные акты
 3. II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
 4. II. Тема: Сергий Радонежский
 5. III. Справочные данные
 6. Module IV. Цивільне право
 7. Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право
 8. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 9. SCADA-система: назначение и функции
 10. V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 11. VI. Правовые основания и порядок работы с военнослужащими по контракту, не справившимися с обучением по программе интенсивной общевойсковой подготовке с курсом «выживания»
 12. АВТОРСКОЕ ПРАВО

 

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно підстав виникнення права власності, способів захисту права власності.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

 

Навчально-методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003., № 435-4.

 

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти основні

положення лекцій: “Право власності”, виконати завдання для самостійної роботи.

I. Відповісти на наступні теоретичні питання:

 

1. Підстави, момент виникнення права власності.

2. Способи захисту права власності.

3. Виндикаційний позов.

4. Негаторный позов.

 

II. Розв’язати задачу № 1, 2, 3, 4

 

1. Божко за нотаріально засвідченим договором подарував своєму племіннику Савіну піаніно. Савін відразу не спромігся перевезти піаніно до собе додому, і невістка Божко через три дні після смерті Божко передала піаніно Львову. Дізнавшись про це, Савін звернувся до суду з позовом про витребування піаніно.

Яке рішення повинен винести суд?

Чи змінилося б рішення у випадку якби договір дарування було нотаріально засвідчено?

Для цього необхідно скористатися відповідними статтями глави 24, 29 ЦК України.

 

2. Міністерство сільського господарства здійснило оплату Харківському тракторному заводу 45 тракторів Т – 150 ДО, які завод /по 15 шт./ повинен був у березні, квітні, травні відправити залізницею в Київську область. У травні на залізниці трапилась аварія, у результаті якої 10 тракторів були повністю понівечені, прийшли в непридатність і були відправлені на металобрухт.

Міністерство сільського господарства звернулось з позовом до ХТЗ про повернення коштів за 10 тракторів, які не були одержані в результаті аварії.

Як треба вирішити справу?

Для цього необхідно скористатися відповідними статтями глави 23, 24 ЦК України.

 

3. Мельнікову на праві власності належав автомобіль іноземної марки, який у зв'язку з відсутністю гаража зберігався на його власному подвір'ї. У березні 2005р. невідомі викрали автомобіль. У травні 2006р. під час технічного огляду робітниками ДАЇ було виявлено двигун з автомобіля Мельнікова, встановлений на автомобілі Гакова. Дізнавшись про це, Мельніков звернувся з позовом про повернення двигуна. Гаков пояснив, що придбав його в незнайомців на одному з автомобільних ринків міста. Про те, що двигун крадений, не знав, оскільки продавці стверджували, що двигун придбали в крамниці.

На судовому засіданні було встановлено, що гаков є добросовісний набувач двигуна.

На яку питання теми розрахованне завдання? Яке рішення повинен винести суд?

Для розвязання завдання необхідно скористатися відповідними статтями глави 29 ЦК України.

 

4. Тіхонов і Беляев були співвласниками будинку, який належав їм за правом приватної власності. Беляев, який проживав на іншому поверсі, збудував веранду. Тіхонов звернувся з позовом до суду про її знесення. У позовній заяві він обгрунтував, що веранда перекриває природне освітлення його кімнати, і це змушує його користуватись електроосвітленням.

На яке питання теми розраховане завдання? Чи підлягає позов задоволенню? Чи змінилося б рішення суду в разі, якщо Беляев був би власником всього будинку, а Тіхонов - наймачем першого поверху цього будинку?

Для цього необхідно скористатися відповідними статтями глави 29 ЦК України.

 

5. Меньшикова одержала в спадщину від свого батька зібрання рідкісних картин російських художників ХУШ століття. Оскільки квартиру батька необхідно було звільнити від молі, Меньшикова перевезла картини до себе на дачу, де вони почали псуватись. Дізнавшись про це, міське управління культури пред'явило Меньшикової розпорядження про забезпечення належного утримання картин, які виявляли собою велику художню цінність. Меньшикова пояснила, що вона не вспромозі ні фізично, ні матеріально здійснювати ремонт і опалення дачі, а без цього неможливо забезпечити зберігання картин. Тоді управління культури заявило позов про відібрання картин у Меньшикової з виплатою їй відповідної грошової компенсації. Меньшикова проти позову заперечувала, пояснюючи, що ці картини для неї дуже дорогі як пам'ять про батька, який збирав їх усе життя. Вона просила допомогти їй відремонтувати дачу і дала згоду в обумовлені дні дати бажаючим доступ для огляду зібрання картин.

Яке рішення повинен винести суд?

Для розв’язання задачі необхідно скористатися відповідними статтями глави 24, 25 ЦК України.

 

6. Мешканцю м.Харкова Андрееву на праві приватної власності належав будинок, розташований на околиці міста. Цей будинок забажав придбати в нього за 20000грн. мешканець м. Лозової. 5жовтня 2004р. Андреев і Гуков засвідчили договір купівлі-продажу будинку в нотаріальній конторі, де Гуков передав Андрееву 10000грн., а решту за домовленістю після нотаріального посвідчення Гуков пообіцяв передати 20 жовтня 2004р. у день переїзду в будинок для проживання.

8 жовтня в місці розгашування будинку стався вибух газу в ґазомережі, яка там була проведена, і будинок повністю згорів. Гуков звернувся з позовом про витребування від Андреева 10000грн. У свою чергу Андеев заявив зустрічний позов до Гукова, гадаючи, що власником будинку став останній.

На яке питання теми розраховане завдання? Що слід розуміти під передачею речей набувачеві? На кого переходить ризик випадкової загибелі речі.

Для цього необхідно скористатися відповідними статтями глави 23, 24, 25 ЦК України.

 

7. У Федорова було викрадено корову. Через деякий час з'ясувалося, що її купила Новікова у сусідньому селі. Федорова подала позов про відібрання корови. Під час розгляду справи в суді виявилось, що Новікова дійсно купила корову, яка належала Федорової у невідомого їй чоловіка, алі через деякий час корова захворіла, і Новікова змушена була її забити. Додавши до суми, одержаної від реалізації м'яса, ще 500грн., Новікова придбала другу корову, яка знаходилась у неї в даний час.

На яке питання теми розраховане завдання?

Яке рішення повинен винести суд?

Для цього необхідно скористатися відповідними статтями глави 29 ЦК України.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)