АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Створення простих та складних макросів у СУБД Microsoft Access. Технологія використання макросів

Читайте также:
 1. Microsoft Office 2010
 2. Microsoft Word
 3. V2: Офисный пакет программ Microsoft Office.
 4. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 5. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 6. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи
 7. В) складних ефірів кислот
 8. Ведення даних для створення плакату
 9. Визначення конструкції (структури) та асортименту порід для створення захисних смуг на присітковому фонді.
 10. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 11. Використання автофільтру в EXEL.
 12. Використання антивірусів

Створення макросу має на увазі запис списку інструкцій, яким слідуватиме комп'ютер. У Access відсутній засіб запису макросів, що відрізняє макроси Access від макросів Word або Excel. Створення простого макросу

1. Клацнути на посиланні Макроси, розташованому у вікні бази даних.

2. Для відкриття таблиці конструктора, призначеної для створення нового макросу, клацнути на кнопці Створити, розташованій на панелі інструментів.

3. Клацнути на списку, що розкривається, в першому рядку стовпця Макрокоманда і вибрати потрібну команду.

4. Виконати команду Файл/ Сохранить.

5. У діалоговому вікні Сохранение дати макросу ім'я та клацнути на кнопці ОК. Створення складного макросу

1. Клацнути на посиланні Макроси у вікні бази даних.

2. Клацнути на кнопці Створити, розташованій на панелі інструментів, і на екрані з'явиться таблиця конструктора, призначена для створення нового макросу.

3. У першому рядку стовпця Макрокоманда вибрати певну команду. На нижній панелі конструктора будуть вказані можливі властивості.

4. Клацнути на другому рядку в стовпці Макрокоманда (під вибраною макрокомандою) і вибрати іншу потрібну команду.

5. Виконати команду Файл/ Сохранить.

6. У діалоговому вікні Сохранение ввести ім'я макросу та клацнути на кнопці ОК.

7. Закрити макрос.

8. У вікні бази даних вибрати макрос, клацнути на кнопці Запуск на панелі інструментів. Створення макросів методом «перетягнути і опустити». Для деяких команд макросів Access надає спеціальні посилання. При їх використанні не знадобиться вибирати команди або їх властивості.

1. У вікні бази даних клацнути на посиланні Макроси.

2. Клацнути на кнопці Створити, розташованій на панелі інструментів, щоб відкрити таблицю конструктора для створення нового макросу.

3. Розташувати вікна Access так, щоб вікна макросів і основне вікно бази даних не перекривали один одного.

4. Клацнути на посиланні Звіти, розташованому у вікні бази даних.

5. Перетягнути звіт з вікна бази даних в перший рядок макросу. Буде виконана команда Відкрити Звіт і виведено ім'я звіту.

6. Зміните аргумент макрокоманди Режим на Перегляд.

7. Вибрати команду Файл/ Сохранить.

8. У діалоговому вікні Сохранение дати макросу ім'я та клацнути на кнопці ОК.

9. Закрити макрос.

10. Клацнути на посиланні Макроси у вікні бази даних. 11. У вікні бази даних двічі клацнути на імені макросу. Звіт буде відкритий в режимі попереднього перегляду.

З вікна бази даних будь-які об'єкти (таблиці, запити, форми, звіти, сторінки) можна переносити на таблицю макросу і таким чином створювати команди відкриття об'єкту. Створення кнопок за допомогою макросів

1. У вікні бази даних клацнути на посиланні Форми.

2. Вибрати наявну форму.

3. Клацнути на кнопці Конструктор для відкриття форми в режимі конструктора.

4. Клацнути на посиланні Макроси у вікні бази даних.

5. Перетягнути певний макрос з вікна бази даних і вставити його в область Примітка форми. Буде створена нова командна кнопка.

6. Натиснути клавішу F4 для відкриття вікна Свойства.

7. Змінити властивість Подпись командної кнопки, привласнивши їй значення Звіт попереднього перегляду.

8. Вибрати команду Файл/ Сохранить.

9. Закрити вікно Свойства.

10. Вибрати команду Вид/ Режим форми і в нижній області форми буде представлена нова кнопка Звіт.

11. Клацнути на цій кнопці для відкриття звіту у режимі конструктора.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)