АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Найбільш популярні системи і технологія пошуку інформації за ключовим словом в Internet

Читайте также:
 1. A computer that is configured with the IPv6 address as shown in the exhibit is unable to access the internet. What is the problem?
 2. Use the plan below to write a for-and-against essay (100—130 words) about whether children should use the Internet.
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. Аналіз соціологічної інформації.
 5. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 6. База даних як складова інформаційної системи
 7. Базові закони у сфері інформації та інформатизації. Закони, що врегульовують певні види інформаційних відносин (видове законодавство).
 8. Банківської системи в Україні.
 9. Бах інформації. Коливання цього курсу знаходить своє вираження
 10. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового засідання.
 11. БОГЪ – говорящий, передающий информацию и сотворяющий, созидающий словом.
 12. в умовах рейтингової системи

У мережі Internet знаходяться мільярди Web-сторінок, терабайти інформації в різних файлах, але вся проблема в тому, що для одержання потрібної інформації необхідно вказати її точну адресу – URL.

Для цього звернемося до сховищ таких адрес, до спеціальних пошукових систем. Пошукові системи (пошукові каталоги, пошукові сервери) виконані у виді Web-сторінок, але на цих сторінках розташовується не інформація як така, а анотовані посилання на інші ресурси (сторінки, сайти).

Для виклику пошукової системи необхідно в адресному рядку програми Internet Explorer вказати її адресу. Пошукових систем у мережі Internet зараз досить багато. У таблиці нижче перераховані лише найбільш популярні пошукові системи. Звичайно, у російськомовних системах міститься більше посилань на російськомовні ресурси, а в англомовних – на англомовні, тому пошук російськомовних ресурсів краще здійснювати в російськомовних пошукових системах.

Найменування Адреса
Яндекс (рос.) http://www.yandex.ru
Rambler (рос.) http://www.rambler.ru
Апорт (рос.) http://www.aport.ru
Google (укр.) http://www.google.com.ua
Meta (укр.) http://www.meta.ua
Yahoo!(англ.) http://www.yahoo.com
AltaVista (англ.) http://www.altavista.com
InfoSeek (англ.) http://www.infoseek.com

Як працює пошукова система? Перший етап роботи пошукової системи – це індексування інформації, що знаходиться в Internet. Мережевний робот пошукової системи переглядає величезну кількість сторінок і заносить адреси і короткий зміст цих сторінок до себе в базу даних, точніше в пошуковий індекс. Власники сайтів будуть дуже раді, якщо їх сайт перегляне мережевий робот. Для того, щоб робот обов'язково переглянув сайт і вніс його в пошуковий індекс, власники самі реєструють свої сайти в пошуковій системі (як правило, у декількох пошукових системах). Процес занесення адреси й описи сторінки в пошукову систему називається індексація.

Таким чином, коли Ви запитаєте пошукову систему про те, де знаходиться розклад потягів далекого прямування на літо, вона не буде шукати цю інформацію у величезній мережі Internet, а всього лиш шукатиме у своєму заздалегідь підготовленому пошуковому індексі, причому зробить це дуже швидко.

Як Ви вже зрозуміли, другий етап роботи пошукової системи – це видача накопиченої і відібраної, відсортованої і класифікованої інформації згідно запитів користувачів. Найбільш простим і результативним пошуком є пошук по ключових словах.

Основний алгоритм пошуку наступний:

· введіть ключові слова в поле запиту (наприклад, розклад потягів),

· натисніть кнопку Знайти.

Після натискання кнопки Знайти, Яндекс виведе список посилань на документи, що найбільше точно відповідають запитові.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)