АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст і послідовність виконання завдань. Завдання 1. Оволодіння технікою ін'єкцій

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 12. VIІ Поточний контроль виконання роботи

Завдання 1. Оволодіння технікою ін'єкцій

Пнутрішньошкірні ін'єкції. Готують операційне поле, обробляють руки; в шприц набирають розчин анестетика, приєднують голку. Лівою рукою тримають голку й шприц біля її канюлі, правою — притримують циліндр шприца та поршень. Голку вколюють у товщу шкіри навскіс на глибину 1-3 мм і, натискуючи на поршень, ін'єкують 0,2 - 0,5 мл розчину. Контролем правильної ін'єкції є утворення невеликого жовна з чіткими контурами, часто воно набирає кольору лимонної кірки.

Підшкірні ін'єкції. Пальцями лівої руки беруть шкіру в складку, а правою рукою, тримаючи голку і шприц між великим, вказівним і середнім пальцями, вколюють на глибину 1,5 - 3 см. Натискуючи на поршень шприца вказівним пальцем, ін'єкують розчин. При ін'єкції значних об'ємів рідини голку обережно переміщують у різних напрямах. Після ін'єкції місце проколу притискують тампоном.

Рис. Схема ін'єкцій: а — внутршньошкірної; б — підшкірної; в — внутрішньом'язової

 

Підшкірні ін'єкції найчастіше роблять у ділянку шиї, бокову грудну стінку, внутрішню поверхню стегна.

Внутрішньом'язові ін'єкції. Голку з приєднаним до неї шприцом вколюють на глибину 2 — 5 см перпендикулярно до шкіри, іноді під кутом. Канюлю голки й шприц тримають кінцями всіх пальців. Голку вколюють на 2/3 її довжини, щоб у разі, якщо вона зламається, її можна було витягти (найчастіше голки відламуються біля канюлі). Після ін'єкції шкіру притискують пальцями лівої руки і виймають голку. Місце уколу змазують 5 % спиртовим розчином йоду і притискують тампоном.

У лякливих тварин, особливо у молодих коней, голку вколюють окремо коротким поштовхом на глибину 2-4 см, приєднують шприц і роблять ін'єкцію.

Для внутрішпьом'язових ін'єкцій найчастіше використовують ділянку шиї, медіальної голівки триголового м'яза плеча, м'язи стегна тощо.

 

Завдання 2. Оволодіння технікою пункцій вен і внутрішньовенних вливань

У великої й дрібної рогатої худоби та коней найчастіше проколюють яремну вену. У худоби іноді здійснюють прокол підшкірної вени живота, у коней — зовнішньої грудної вени. У свиней використовують велику вушну вену на зовнішній поверхні вуха; у невеликих свиней іноді роблять пункцію підшкірної вени живота; у собак використовують малу підшкірну вену (на латеральному боці тазової кінцівки) або підшкірну вену передпліччя.Худобу й коней фіксують у стоячому положенні (нерідко у фіксаційному станку, застосовують носові щипці, закрутку тощо). В середній третині яремного жолоба вистригають шерсть, шкіру обробляють антисептичним розчином. Нижче від цього місця яремну вену стискають пальцями лівої руки; вона наповнюється і чітко контурується. Стискати вени можна гумовим джгутом або спеціальним затискачем. Тримаючи голку великим і вказівним пальцями правої руки зрізом вістря до шкіри, проколюють шкіру і стінку вени найчастіше в два прийоми: спочатку шкіру, далі стінку вени; при відповідних навичках шкіру й стінку вени проколюють заразом. Голку вколюють у напрямі голови під кутом 40 — 45°. Якщо з канюлі голки кров витікає цівкою або частими краплями, прокол вени зроблено правильно.

Після взяття крові знімають джгут, виймають голку, а місце проколу прити­скують тампоном, щоб запобігти утворенню гематоми.

Якщо пункцію вени роблять з метою вливання лікарських розчинів, голку просувають у вену на 2 — 3 см, що запобігає її висмикуванню з вени під час рухів тварини, і знімають джгут. Після цього голку з'єднують зі шприцом або інфузійним апаратом, стежачи за тим, щоб у вену не потрапило повітря (можлива повітряна емболія). Спочатку інфузійний апарат тримають нижче від місця проколу, а коли в контрольній трубці з'явиться кров, апарат піднімають і починають вливання. Оптимальна швидкість внутрішньовенної ін'єкції — 30 — 50 мл розчину за хвилину.

Після закінчення вливання від голки від'єднують гумову трубку і притискують вену пальцем нижче від місця проколу. Промивши голку кров'ю, припиняють здавлювати вену, видаляють голку, а місце проколу притискують тампоном.

У свиней на основу вуха накладають джгут з тонкої гумової трубки. Обробляють операційне поле, ін'єкційною голкою, з'єднаною з тонким гумовим шлангом, роблять прокол у напрямі основи вуха. Як тільки з'явиться кров, знімають джгут, приєднують шприц і здійснюють ін'єкцію.

‡агрузка...

У собак помічник здавлює кінцівку вище від місця проколу. Після того як вена наповниться кров'ю, її стінку проколюють голкою з приєднаним шприцом, спрямовуючи вістря голки за течією крові. Як тільки в шприц почне надходити кров, припиняють здавлювати кінцівку і, натискуючи на поршень, виконують ін'єкцію. Після її закінчення швидким рухом виймають голку, а місце проколу притискують тампоном.

Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати

· Оволодіння технікою ін'єкцій

· Оволодіння технікою пункцій вен і внутрішньовенних вливань

Вміти
Інструктивна картка


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)