АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Необхідно визначити. 1. Чистий прибуток від придбання опціону при врахуванні коливань

Читайте также:
 1. А. ОСНОВНІ ФОРМУЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТАТИ
 2. В наш час дискретна математика є необхідною компонентою математичної освіти студента-фізика.
 3. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників та їх розміщення
 4. Визначення необхідного повітрообміну у приміщеннях.
 5. Визначення необхідної освітленості робочих місць.
 6. Визначення необхідної продуктивності насоса.
 7. Визначити оптичну силу теплової лінзи активного елемента лазера на ітрій-алюмінієвому гранаті, легованому неодимом, неперервної дії.
 8. Визначити основну потребу та базову послугу,
 9. Визначити площу вікна і необхідну кількість вікон (ліхтарів)
 10. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК НАФТОПРОВОДУ. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ
 11. За заподіяння якої шкоди при перевищені меж необхідної оборони встановлена відповідальність в КК України?
 12. Загальна характеристика необхідної оборони

1. Чистий прибуток від придбання опціону при врахуванні коливань

2. Загальні витрати

3. Економічний результат від кредитування

4. Прибутковість валютного арбітражу

5. Річний процентний дохід на основі форвардної маржі

 

В-т Сума Вал. коррахунок К-с спот Тер-мін Опціон Опц. надбав-ка Коміс. Колив. курсу Сума на коррах. Став-ка креди-туван. Валют курси Ставка по інвал
5678923 UAH $ 8,27 липень 0,25 8,25-8,27 12% 10,53 € 10%
5045270 KWD 2,3456 липень 0,5 2,35-2,34 12% 0,2045 $ 10%
9845143 SAR $ 1,5684 квітень 1,5 1,57-1,55 10% 2,23 € 12%
584648 DKR NOK 1,5648 травень 1,25 1,54-1,57 9% 42,15 $ 8%
302645 SFr 1,6544 березень 1,25 1,64-1,66 10% 7,9261 UAH 13%
689543 UAH 10,3698 липень 0,7 10,35-10,37 8% 8.26 $ 6%
500000 € $ 1,2689 квітень 0,7 1,28-1,32 6% 1,20 € 8%
600000 SFr $ 2,8978 червень 1,5 2,88-2,90 15% 1,22 € 13%
854300 CAD SKr 4,5609 серпень 2,5 4,56-4,57 13% 84,87 UAH 15%
1126000 SKr NOK 2,7923 вересень 1,5 2,78-2,80 10% 2,18 $ 8%
308044 SAR 1826,75 червень 25,0 1826-1827 8% 80,12 NOK 10%
682568 KWD $ 0,2974 вересень 0,2 0,28-0,30 9% 2,89 SKr 7%
784256 ₤ $ 0,6649 липень 0,05 0,65-0,67 5% 0,7564 € 7%
444568 € $ 0,8974 серпень 0,02 0,88-0,90 7% 112,5 JPY 9%
586248 SKr $ 42,1200 квітень 2,0 41-43 10% 112,5 JPY 9%
692847 UAH SKr 125,101 Березень 2,5 120-127 8% 43,15 $ 3%
1276500$ 2,18 травень 0,02 2,16-2,20 12% 6,56 UAH 7%
5000000 JPY $ 115,5 травень 2,5 120-110 10% 0,85 € 9%

 
Розв’язок:

 

 

КОМПЛЕКСНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Задача 3

 

Фінансовий посередник який на ринку працює вже 10 рік має хорошу професійну репутацію, досвідчений персонал і перевірені продукти входить на український фінансовий ринок в сферу мікрокредитування. Менеджментом компанії визначено наступну стратегію розвитку:

Компанія на ринок заходить із власним капіталом в розмірі 1 000 000,00 грн., залучає кошти в іноземних партнерів в сумі 1 млн. дол. США за ставкою 6% річних. Спот курс становить – 8,01; термін інвестиції – 5 років. Темп інфляції в Україні, що прогнозується експертами коливатиметься в межах 8-12% в рік. Для збалансування своєї позиції компанія планує залучити ресурси на внутрішньому ринку з розрахунку достатності капіталу на рівні 5%. Ставки залучення ресурсів на фінансовому ринку України коливаються в межах 16-18% річних (в залежності від терміну – максимум 1 рік).

Рівень прибутковості компанії за планом стратегічного розвитку повинен становити 4,5-6%.

Продуктивні активи компанії, за прогнозами, становитимуть 88,5% (з них 6,2% в банківських вкладах за ставкою 11%).

Операційні витрати компанії складають 4,5% від активів. Витрати на формування резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позик становлять 1,5% в квартал.

Якість кредитного портфелю становить 92,5% кредитного портфелю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)